"Lepšie je zažať malé svetielko, ako preklínať tmu." Confucius

ANGEL CITY - M(I)ESTO ANJELOV - (miesto pre vás)

KURZY, SEMINÁRE, WORKSHOPY, ŽENSKÉ KRUHY A VÝCVIKY KŇAŽIEK, KONŠTELÁCIE

OSOBNÉ KONZULTÁCIE, VÝKLADY, TERAPIE, COUCHING, ANJELSKÁ TERAPIA, OSOBNÉ A BIZNIS PORADENSTVO, KONŠTELÁCIE, AUTOMATICKÁ KRESBA A PÍSMO

Vízia

S úctou a rešpektom k individualite a originalite každého jednotlivca, s ohľaduplnosťou k jeho osobnému rytmu povzniesť, inšpirovať, motivovať, facilitovať, koučovať, sprevádzať, pomáhať nájsť cestu a poskytovať nádej... 

Vitajte na stránkach zaoberajúcich sa organizáciou poradenskej, konzultačnej, terapeutickej a lektorskej činnosti zameranej najmä - ale nielen - na anjelskú terapiu, anjelskú integrovanú terapiu, tarotovú terapiu, ženské kruhy, rituály, semináre a cesty a pod. Sme tu pre Vás, teda pre každého záujemcu o sebarozvoj i rozvoj svojho života, pre vnesenie radosti, hojnosti, spokojnosti a šťastia do vášho každodenného bytia, pre návrat k pôvodnej dokonalosti a vyrovnanosti. Súčasne vám tým predstavujeme poradcu, konzultanta, terapeuta a lektora s preverenou praxou a dlhoročnými skúsenosťami v rôznych odborných oblastiach, metódach a postupoch, ktoré sa osvedčili v stovkách prípadoch u individuálnych klientov i pri skupinách či kolektívoch. Svoje základné poslanie a misiu vidíme v snahe inšpirovať, motivovať, viesť, sprevádzať a podporovať našich klientov v skvalitnení, kultivovaní a pozdvihnutí ich života na nebývalú úroveň,  v rozvoji ich zrejmých i zatiaľ neodhalených schopností, talentov, daností, v rozvinutí ich kreativity, elánu, vitality, vnútornej i vonkajšej krásy, v splnení ich naodvážnejších a najveľkodušnejších snov, v ceste dopredu a nahor... Ušetríme im tak čas, ktorého majú sami pre seba trvalý nedostatok a nahradíme ho nasadením našej odbornej a fundovanej kapacity. V konečnom dôsledku získajú absolvovaním nami organizovaných seminárov, kurzov, workshopov, prednášok, klubov, osobných konzultácií, sedení a terapií nielen možnosť žiť život, o akom predtým snívali len vo svojich tajných víziách a smelých predstavách, ale i viac peňazí, času a sily než koľko ich stáli naše služby: vďaka našej odbornosti a schopnosti premeniť náš čas na priamy prínos pre nich samotných, a to vo všetkých možných a predstaviteľných oblastiach. Tomuto poslaniu sa snažíme trvalo prispôsobovať naše portfólio služieb a spôsob ich realizácie.

Poradkyňa, lektorka, konzultantka, terapeutka, konštelárka, koučka, spisovateľka,  žurnalistka, prekladateľka JUDITA PESCHLOVÁ

(Čítali ste už moju najnovšiu knihu z vydavateľstva Meduňka "Archandělé v mých dlaních alebo ďalšiu "Nebe v pronájmu: Andělé zázraků"?)

Kontaktujte nás