Cesty a poutě

JARNÍ PAŘÍŽ: PO STOPÁCH MÁŘÍ MAGDALENY, BOHYNĚ A DA VINCIHO KÓDU

OSTARA/JARNÍ ROVNODENNOST/SVÁTEK BOHYNĚ VESNY V PAŘÍŽI! Co byste řekly milé dámy a možná i pánové na putování po stopách Da Vinciho kódu Dana Browna, současně po stopách Bohyně a Maří Magdaleny na úžasném místě, kde tyto stopy ještě ani zdaleka nevychladly? A k tomu  všemu zároveň...