Beltane, Avalon, oslava nejhežčího svátku roku na mystickém a magickém místě mýtů, bájí a kouzel: svátek lásky,rozkvětu, nadšení, krásy, kreativity, vášně k životu (nejen) pro páry!

 
KRÁSNÝ DÁREK Z LÁSKY  K SVÁTKU LÁSKY PRO SEBE NEBO PRO SVOU MILOVANOU!!! 
Oslava prastarého svátku lásky (ať již partnerské, manželské, rodičovské, mateřské, otcovské, sourozeneck, sesterské, bratrské, duchovní atd.), pokaždé jiný a neopakovatelný, byť se ho účastníte bezpočet krát. 
Také oslava jara, očisty, růstu, plodnosti, tvořivosti, rozvoje, vykročení vpřed, uzdravování BELTANE.
Asi nejveselejší a i sladce bujarý (jako samo rašící jaro), v době silného jarního úplňku, na mocném mystickém ostrově Avalon! 
Vneste do svého života radost, plodnost, kreativitu, inspiraci, novou energii, lásku, vášeň k životu, probuďte své smysly, tělo, srdce i duši na místě důstojném a k tomu snad nejpříhodnějším! Proč tak příhodným? 
Beltane souvisí s ohněm, ale i vodou, ženským a zároveň mužským principem, ale i spojováním obou principů, mužského a ženského, svazkem země a nebe, Boha a Bohyně. Přímo v Avalonu se kříží energetická linie archanděla Michaela a Maří Magdalény, kde jinde by tedy měla být oslava harmonie, souzvuku, lásky a života nejvhodnější a nejvíc oblažující? Kde jinde obnovit nebo vyslovit svůj "slib" či "příslib" lásky a posvátného spojení dvou božských entit ukrytých v lidské fyzické schránce, obnovit slib lásky ve vztahu již posvěceném, nebo "vztahu na psí knížku", vztahu dvou milenců, dvou spřízněných duší, dvou duálních duší, karmického vztahu...? 


Termín: 30.4. – 4.5.2015 
Cena: 8.670 kč/365 eur
Místo konání: Glastonbury (Avalon), Anglie
Lektorka: Judita Peschlová 
Kontakt: judita.peschlova@gmail.com 

Posvátná doba, posvátné místo: 
BELTANE, je v kole roku snad nejbarevnějším a nejradostnějším svátkem a branou, kterou se vstupuje do teplejšího a rozkvétajícího období. Kdysi se poslední dubnový den po západu slunce rituálně zapalovali třením dřeva o dřevo posvátné, tzv. čisté, nové ohně se skutečnou očistnou mocí. Zaháněl zlé duchy a nečisté síly, léčil, uzdravoval, posiloval lidi i dokola prováděný dobytek. Kromě jiných různých zvyků v tuto noc mladí lidé odcházeli do lesa, aby tam skáceli nejvyšší strom a postavili ho uprostřed obce. Zelený vršek stromu zvaného „král máje“ zdobili barevnými dlouhými stuhami. Přinášel do vsi ochranu, požehnání, plodivou sílu Zeleného muže, vládce vegetace. Docházelo rovněž k volbě „královny máje“ a jejího zasnoubení s „králem májem“, čímž bylo posvěceno a potvrzeno pouto mezi plodivými silami přírody. 

Místa návštěv, rituálů, meditací a čerpání energie v Glastonbury: 

- posvátná vyvýšenina tajemného ostrova Avalon s věží archanděla Michaela zvanou jednoduše Tor, pod níž se kříží linie Máří Magdalény a archanděla Michaela (a pod níž budeme přímo ubytováni v silovém poli těchto dvou základních vibrací posvátného místa, opakované rituály a meditace za příznivých podnebních podmínek) 
- Goddess Temple, Chrám Bohyně (místo tichého spočinutí, rituálů a modlitby k Bohyni, resp. všem bohyním dle individuálních preferencí 
- Glastonbury Abbey, glastonburské opatství s nejstarším protokřesťanským kostelem v Anglii (založeným dle legendy původně Josefem z Arimatie), hrobem krále Artuše a jeho choti Guinevre a léčivým pramenem (za vhodného počasí společná meditace a rituál v opatství). 
- kaple Maří Magdalény s přenádhernou léčivou energií napomáhající hlubšímu kontaktu se svou vnitřní Bohyní i s Bohyní a Matkou Zemí 
- Chalice Well and Gardens (pramen svatého Grálu se zahradami umožňujícími za příznivých vnějších podmínek tichou osobní meditaci, připomínající rajskou zahradu s magickými zříádly a kouzelnými zákoutími), případná účast na společném slavnostním rituálu Beltane meditaci světla 1.5. 
- dům (či spíš tajemný dóm) posvátného Bílého (mužského) pramene (meditace a rituál) 
- Gog a Magog, tisíce let staré druidské stromy pod horou Toru, meditace za vhodného počasí 
- malý labyrint v zahradě farského kostela (tichá meditace s chůzí v labyrintu) 
- Wearyall Hill s posvátným stromem osazeným Josefem z Arimatie, meditace a rituál za vhodného počasí 
- návštěva dalších spirituálních center dle programu v čase pobytu 

Možnost neuvěřitelně obohacujících, energii zvyšujících a téma akce podporujících fakultativních výletů (není zahrnuto v ceně):

- celodenní výlet ke kamenným kruhům Stonehenge, Avebury a tzv. lůnu Matky Země, West Kennett Long Barrow (pokud by se již objevili kruhy v obilí, bude-li to možné, navštívíme některý z nich), při účasti minimálně 10 osob cena cca 45 liber (bez vstupného do Stonehenge) 
- celodenní výlet do místa zplození a narození legendárního krále Artuše, pověstného hradu Tintagel na břehu oceánu, spojovaný s mýtem o svatém Grálu, s Merlinovou jeskyní a St Nectans Glen s tajemným a kouzelným prastarým vílím a elfím lesem, posvátným léčivým pramenem a vodopádem v chráněné přírodní oblasti, při účasti minimálně 10 osob cena cca 65 liber (bez vstupného do hradního areálu Tintagel) 

Počet účastníků: omezen! Nutno hlásit se a uhradit zálohu ve výši 3330 kč co nejdřív! 

Cena zahrnuje: ubytování po celou dobu pobytu, taxi transfer z letiště a zpět, 1x vstupné do Chalice Well and Gardens a 1x do Glastonbury Abbey, skupinové rituály, meditace, přednášky, organizační služby a provázení v místě konání pobytu. 

Ubytování: v apartmánech.

Cena nezahrnuje: dopravu z ČR nebo SR do Bristolu (levné letenky poskytuje Easy Jet z Prahy a Ryanon air z Bratislavy. Výše ceny letenky stoupá zkracující se dobou do odjezdu.), stravu a pojištěni, případné vstupy do jednotlivých zajímavých objektů v Glastonbury mimo výše uvedených jako placených v ceně pobytu, fakultativní výlet, pojištění. 

Rezervace je platná po zaplacení nevratné zálohy 3330,- Kč. Číslo účtu po zaslání přihlášky na níže uvedenou e-mailovou adresu. 

Podrobnější informace hromadně po uhrazení zálohy.
 
Teším sa spolu so všetkými, ktorí sa čo najskôr prihlásia na túto báječnú a objavnú cestu... 
 
 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: