Cestovanie za Hviezdou svojou Duše, aby sme spoznali, kým sme boli a stali sa tým, kým máme byť...

...čaká nás

CESTA HVIEZDY DUŠE

Mystický Avalon 

(Glastonbury, Anglicko)

so Svetom Harmónie a Juditkou Peschlovou

 
8.-15.5.2014
 
Hviezda duše sa nachádza v jemnohmotných rovinách mimo naše fyzické telo. Niekedy sa jej hovorí 8. čakra, jej farba je purpurová. Táto hviezda duše tvorí tú časť nás samotných, ktorá vždy bola a vždy bude, nesie v sebe celú históriu nášho bytia, nachádza sa mimo čas i priestor a skrýva v sebe informácie o všetkých bytostiach, ktorými sme v minulosti boli a ktorými sa staneme. Našou úlohou potom je preniesť do fyzickej roviny všetko, čo leží v hviezde duše, integrovať tento potenciál do nášho tela a získať tak prístup k vedomia ak rovine uvedomenie všetkých bytostí našej histórie.

Všeobecne sú hviezdy symboly múdrosti a duchovného vedenia. Svit hviezd je metafórou svetla múdrosti prorážajúceho temnotu nevedomosti.
Staré národy sledovali pohyb súhvezdí a planét a odvodzovali od ich pohybu budúce udalosti. Hviezdy rozhodovali o živote jednotlivcov i celých ríš a boli spojené s ich osudom . Človek v údive dvíha hlavu hore a pozerá sa na nočnú oblohu plnú hviezd. V tú chvíľu sa nedá nemyslieť na to, čo je tam ďaleko, aké sú tajomstvá prírody a čo je zmysel nášho bytia.

V mnohých kultúrach hviezdy či súhvezdia symbolizujú božstvá a mytologické bytosti, ktoré majú vplyv na osudy tých, čo sa narodili v ich znamení. Inde považujú hviezdy za duše mŕtvych. Zornička je naopak symbolom života .

Hviezdy ukazujú smer, kam máme ísť. Náš život je spojený s hviezdami a podľa starých filozofov aj my ľudia a naše hmotné telá sme tvorení jednoduchým hviezdnym prachom - " Prach si a v prach sa obrátiš. " Zároveň však máme aj veľa hviezdnych schopností, ktoré nie vždy úplne využijeme.

 
Nech vždy svieti na nebi jasná hviezda, ktorá nám ukáže správny smer!

AVALON – mýtický ostrov ležiaci medzi hmlami, v súčasnosti známy ako Glastonbury (v preklade „Mesto Skla“ vďaka vodným plochám, ktoré sa odrážajú ako zrkadlá). Najsvätejšie miesto zo všetkých svätých miest Británie, kde môžete ľahko aktivovať mágiu Vašej vlastnej vnútornej alchýmie. Je to miesto, kde môžete cítiť ako Nebo a Zem dýchajú skrze seba. Je to starobylý tanec kreativity, kde sa Duch a Hmota navzájom prepájajú.
 
Miesto legiend a hlbokej spirituality je dodnes jedným z najvyhľadávanejších pútnych miest na svete... Legendy o Jozefovi z Arimathei, strýcovi Ježisa, ktorý priniesol svätý Grál do Glastonbury, legendy o kráľovi Artušovi, najobľúbenejšom kráľovi Británie, či legendy o Bielej Pani, ktorá za úsvitu a súmraku vychádza ponad vodami tohto magického miesta, ktorá je tou hmlou/závojom medzi dvoma svetmi – mestom Glastonbury, kde žijú ľudia, chodia do práce a vedú svoj „ľudský“ život a Avalonom, ktorý je svetom vnútorným, kde žije Bohyňa Matka a kde naše Duše nachádzajú pokoj, mier a slobodu.
 
... na tomto nádhernom mieste začína naša Cesta. Cesta odvážnych Duší k Svetlu, ktorá vedie skrze najtemnejšie aspekty nášho Bytia až k objaveniu skrytých darov, talentov a samotnej mágie v nás.
GLASTONBURY
Naša Cesta začína v mystériách mesta Glastonbury, na tajomnom mieste mystického Avalonu, v posvätných záhradách Chalice Well Gardens, kde je podľa legiend ukrytý svätý Grál, a kde budeme mať možnosť prostredníctvom meditácie precítiť hlbokú ženskú energiu tohto miesta s posvätným červeným prameňom vyvierajúcim zpod hory Chalice Hill. Napijeme sa a očistíme svoje Telá v posvätných liečivých prameňoch Chalice Well. Prejdeme k susediacemu bielemu prameňu, ktorý vyviera v podzemnom vodnom chráme White Spring zpod hory Tor a reprezentuje liečivú mužskú energiu. 
Po krátkej zastávke, zharmonizovaní a plní síl, spoločne vystúpime na horu Tor, na vrcholku ktorej sa vypína starobylá veža zasvätená Archanjelovi Michaelovi, a kde sa križujú 2 významné energetické siločiary Zeme nazývané tiež Ley-Lines, sv. Michaela a Márie Magdalény. Cestou sa zastavíme pri legendárnom jablčnom sade Apple Orchard (Avalon v preklade znamená aj Ostrov jabĺk), ktorý symbolizuje nesmrteľný kolobeh hojnosti Bohyňe Matky, a v ktorom môžete cítiť prastarú múdrosť zlatého ostrova blahoslavených Duší. Odtiaľto naša cesta povedie ku kameňuEgg Stone (kameň v tvare vajca), ktorý tvorí stred labyrintu obopínajúceho horu Tor a symbolicky predstavuje vstupnú bránu do „podsvetia“(Underworld - sveta Víl, kde putujú Duše mŕtvych, aby sa rekonvalescentovali, načerpali nové sily a inšpirácie pre nové zrodenie, tu sídli aj kráľovná víl Morgana Le Fay). Po tejto zastávke nás chodník povedie až na samý vrchol hory Tor, magickú horu Múdrosti a Sily, reprezentujúci posvätnú mužskú energiu, k veži Archanjela Michaela, kde budeme môcť precítiť úžasnú silu energie tohto miesta. 
Najstaršie zmienky o Tore pochádzaju z prehistorického obdobia legiend, podľa ktorých vrchol tejto hory obýval Gwyn ap Nudd, pán duchovného sveta Annwn. Zvečnený vo folklóre, Gwyn ap Nudd sa stal kráľom sveta víl a Annwn mystickým ostrovom a posvätnou horou Avalonu. 170m vysoká hora ukazuje známky výtvoru ľudských rúk v podobe labyrintu z obdobia Neolitu, no podľa starovekých legiend a mýt predstavuje posvätná púť cestou labyrintu na horu Tor hlboké zladenie pozemských a nebeských energií v nás samotných.
GLASTONBURY ABBEY – naša cesta za mystériami povedie aj k veľkolepým ruinám najstaršieho opátstva (1. kresťanského kostola), kde je údajne pochované telo kráľa Artuša a jeho ženy Guinevere. Nachádza sa tu i kaplnka Lady Chapel s úžasne liečivou energiou.
 
Kontakty: 0917/405 654, 0905/834 447 alebo info@svetharmonie.sk, judita.peschlova@gmail.com