POUŤ PO STOPÁCH MAŘÍ MAGDALÉNY, SVATÉHO GRÁLU, POSVÁTNÉ POKREVNÍ LINIE, KATARŮ, TEMPLÁŘŮ, TRUBADÚRŮ, MÝTŮ, MYSTIKY A SILOVÝCH MÍST JIŽNÍ FRANCIE

V ROCE 2015

POSVÁTNÁ POUŤ STRÁVENÁ V NÁRUČÍ BOHYNĚ
Žena je klíčem. Žena je grálem. Žena je svátostí. Žena je intuicí. Žena je vizí. Žena je tajemstvím. Žena je soucitem. Žena je láskou, která vše spojuje. Žena je Bohyní... 
Jih Francie voní levandulí, jejíž pole rozprostírají po úbočích fialový závoj Bohyně, bylinkami, mořem, sluncem a větrem. Historie tady velkou přehršlí rozesela jedinečné památky od antiky přes středověk až po moderní umění. Mýty nechali na téměř každém kameni, stezce, v údolích i v kopcích, na lukách i skalách své šlépěje. Příběhy a hluboká tajemství zakódovaná v znacích a kódech znějí z každého stébla trávy, květu, stromu, skály, pohoří, větru, řek, oblaků na nebi, kvádrů v základech staveb i z jejich zdí a krovů, ze záhadné topografie krajiny a mystických míst ohromujících svou neuvěřitelnou, i když často skrytou posvátností… 

VYDEJTE SE S NÁMI NA KOUZELNOU, MYSTICKOU A MOŽNO I MAGISKOU POUŤ A...
- ZÍSKÁTE NOVOU ENERGII, POCHOPENÍ, NAPLNĚNÍ A POZNÁNÍ
- NAJDETE A ODHALÍTE SAMI V SOBĚ ODKAZ, KOUZLO A ŠARM MAŘÍ MAGDALÉNY A BUDETE OPĚT CELISTVÝMI
- PODOBNĚ JAKO MAŘÍ MAGDALÉNA ROZLIJETE ZE SVÉ POSVÁTNÉ ČÍŠE DAR ŽIVOTA A ČAROVNÝ KOKTEJL LÁSKY SPOJUJÍCÍ VYŠŠÍ MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP 
- STANETE SE OPĚT BOHYNÍ, STANETE SE ZNOVU POSVÁTNOU NÁDOBOU NAPLNĚNOU NEKTAREM LÁSKY, MOUDROSTI A TVOŘIVÉ SÍLY
- PLNĚ POCHOPÍTE DUCHOVNÉ POSELSVÍ GRÁLU, SVÉHO TĚLA I POSVÁTNÉ KRVE V SOBĚ.
- PŘIJMETE ENERGII SVATÉHO KALICHU, A PAK JI BUDETE VYZAŘOVAT DO SVĚTA...

Spirituální světlo královské krve Maří Magdalény a Ježíše se podílí na velkých změnách, transformaci a pozvednutí vědomí. Jako dar nejvyšší ušlechtilosti přechází na nás na všechny... 


Program je zatím orientační, bude upřesněn později...

V rámci našeho programu navštívíme (rozhodnete-li se tak) tajuplná, mystická, mýty opředená a historií posvěcená místa, místa popsaná v mnoha knihách a publikacích, nasnímaná v bezpočtu filmů, promluvíme si o aspektech důležitých v souvislosti s tématem poutě, vyslyšíme mnoho mýtů a mystických příběhů, absolvujeme různé rituály, obřady a cílené meditace, probudíme svá těla, srdce i duši, spojíme se s Bohyní a nejhlubším aspektem ženy v sobě, rovněž však s rytířskou tradicí a s písněmi trubadúrů, budeme kráčet ve stopách Maří Magdalény a jejích následovníků, místa s vpečetěným kódem harmonie a rovnováhy v přijímání a dávání: 

Carcassonne – jedno z největších hradebních měst Evropy zahrnuté v pokladech UNESCO, které zachránila před Karlem Velikým žena jménem Carcas, založené Kelty, osídlené Římany a zastánci albigenštích, dobývané křižáky…
Lasturs – katarský hradní systém (kromě jiného s Věží Královny), silové místo osídlené již v době bronzové, pak v časech vlády Vizigótů a přirozeně v časech katarů, albigenštích a trubadúrů… 
Puivert – „katarský hrad“, hrad trubadúrů a básníků, místo, kde byl natočen film Romana Polanského Devátá brána… 
Montsegur – katarská pevnost, poslední úkryt Svatého grálu 
Fois – hlavní město francouzského departementu Ariège, katarské město s katarským hradem… 
Tarascon – město založené Římany spojené s legendou o svaté Martě a draku po jejím příchodu na území dnešní Francie společně s Maří Magdalénou (Legenda aurea) a dějištěm románu Alphonse Daudeta Tartarin z Tarasconu
Queribus – jedno z hlavních center katarského odporu proti křižákům, jejich poslední útočiště
Arques – katarský hrad na místě osídleném již 7000 let p.n.l., vesnice s botanickou zahradou
Rennes le Chateau – tajemné město s neodhalenými záhadami, zmiňované v mnoha knihách, románech, publikacích, spojené se Svatým Grálem, Maří Magdalénou, katary, Templáři, svobodními zednáři, dokumenty o Ježíšově rodině jeho posvátné pokrevní linii, s převorstvím Sion, tajnými šiframi a nebeskými znameními, strategická pevnost v časech Keltů i Římanů… 
jeskyně Maří Magdalény a jeskyně Ježíše – místa navazující na pobyt Maří Magdalény na jihu Francie
Rennes-les-Bains – přírodní lázně s posvátnými horkými prameny již odedávna, římské lázně i dnešní moderní lázně se studnou lásky a ďáblovým, nebo popravdě spíš Isidiným křeslem…
atd.

Cena: cca 9000 kč 

V ceně zahrnuto: 
- 5 x ubytování se snídaní
- transfer z letiště na místo ubytování (cca 200 km tam a pak tatáž vzdálenost zpátky)
- organizační a lektorské služby

V ceně nezahrnuto:
- letenky z ČR (případně SR) do Francie
- výlety a doprava na vzácná místa 
- služby místního odborného průvodce
- obědy a večeře
- cestovné pojištění

LEKTOR: JUDITA PESCHLOVÁ
KONTAKT: judita.peschlova@gmail.com