AUTOMATICKÉ PÍSMO: z neviditeľného učiniť viditeľné, zo záhady odhalené, z neujasneného jasné, z nevedomého vedomé, z nečitateľného čitateľné, z neznámeho poznané, z hľadaného nájdené, zo strateného znovuzískané...

O tom, čo je automatické písanie by sa dalo napísať mnohé a mnohé o tejto téme už aj napísané bolo. Veľmi stručne a veľmi zjednodušene povedané, je automatické písmo úplne uvoľnený, pohodlný a veľmi pohodový spôsob, ako získať informácie zo zdrojov, s ktorými bežne neprichádzame do styku a tiež vhľad do príčin, dôvodov i východísk z čohokoľvek, čo nás zaujíma (niekedy sa táto forma získavania poznatkov prípadne informácií zvykne nazývať tzv. channelingom, automatické písmo je jednou z jeho podôb). K týmto zdrojom, ktoré nám pomáhajú dostať priamo a rýchlo odpovede na naše otázky (prípadne na otázky iných, napríklad našich klientov) môžu patriť anjeli, strážni anjeli, svetelné bytosti, duchovní sprievodcovia, strážcovia, ochrancovia, naši zosnulí blízki, Boh, naše vyššie Ja, náš vnútorný liečiteľ atď. Prostredníctvom automatického písma je možné komunikovať aj s inými úrovňami, sférami, svetmi, predkami, ale aj so svojím telom, dušou, múzou, vnútorným dieťaťom, so sebou z inej doby(minulosť či budúcnosť), so svojím kreatívnym Ja alebo svojím vnútorným učiteľom. Automatické písmo slúži nezriedka i na rozvoj svojej schopnosti „písať“ – poéziu, prózu, dokonca i odborné texty.   

Príprava na automatické písanie

Automatické písanie je fascinujúce cvičenie, v rámci ktorého písomne ​​komunikujete s vlastnou vnútornou múdrosťou. Otázky, na ktoré chcete dostať odpovede, môžete klásť komukoľvek resp. čomukoľvek vyššie menovanému. Napríklad môžete položiť otázku svojmu podvedomiu, a ono vám sprostredkuje tie „správne“ odpovede zo „správneho“ zdroja informácií, prípadne zo zdroja, s ktorým sa rozhodnete vstúpiť do kontaktu a komunikácie (čiže s channelovanou bytosťou, entitou, objektom, časťou osobnosti atď.)​​. Vaše podvedomie skrýva viac informácií, ako si viete vôbec predstaviť, preto aj ono môže byť nevyčerpateľným zdrojom toho, čo chcete vedieť, či čoho sa chcete dopátrať.

 

Pohodne sa usaďte za vaším pracovným stolom alebo na inom mieste, pre vás najpríjemnejšou na automatické písanie. Uistite sa, že nebudete nikým a ničím rušení. Vypnite mobily, telefóny, dverové zvončeky. Uveďte sa do zrelaxovaného stavu a následne do stavu alfa.  

Papier a písacie potreby by mali ležať pred vami na stole, pripravené už pred samotnou prípravou procesu automatického písania.

Postup automatického písania -  základná verzia

Sústreďte sa na svoje vnútro. Dýchajte pokojne, uvoľnene držte v ruke pero alebo ceruzku. Buďtre v neprerušenom kontakte so „zdrojom“, s channelovanou bytosťou. Počkajte, kým nepríde impulz, ktorý „rozpíše“, „rozpohybuje“ vašu ruku. Prvé slovo i prvá veta príde akoby „sama od seba“ (ak nie, nepôjde o automatické písmo, lež viac menej o písanie pod diktátom vedomia).

Nechajte ruku „bežať“ po papieri. Necenzurujte napísané, nerozmýšľajte nad jeho obsahom. Prepustite pohyb ruky nevedomiu, vzdajte sa kontroly vedomia.

Nestarajte sa o to, čo ste už napísali. Jednoducho píšte ďalej a ďalej, ako dáky "stroj". Pravidelným cvičením a praxou prenesiete na papier viac a viac toho, čo neprejde kontrolou vedomia bez toho, aby ste si boli vedomí toho, čo píšete.

Pokračujte v písaní tak dlho, ako sa vám bude chcieť, a kým nepríde impulz, písanie ukončiť, a teda na moment, v ktorom si uvedomíte, že "všetko bolo napísané." Potom v písaní už nepokračujte.

Ak dôjde k akémukoľvek vyrušeniu, malo by byť automatické písanie ukončené. Koncentrácia stratí totiž na hĺbke, vedomie získa späť svoju kontrolu a cvičenie už neprinesie očakávaný efekt, spojenie so zdrojom informácií sa okamžite pretne pri všetkom, čo vás zo stavu Alfa „vytrhne“. 

Po ukončení písania v kľude preštudujte napísané a dekódujte na papier položené informácie, v ktorých sú skryté pre vás určené posolstvá. To, čo sa touto cestou dozviete, nemusí byť vždy príjemné.   

To je, mimochodom, nemusí byť vždy príjemné, čo dostanete, "počuť" v tomto cvičení. Odborníci sa však zhodujú v tom, že práve nepríjemné informácie sú zvyčajne tým, čo nás veľmi posunie v našom vývoji. Takto získané odpovede sú veľmi často múdre a prospešné.

Automatické písanie - obojsmerný dialóg

Fascinujúcim variantom automatického písma je písanie obomi rukami, pričom každá ruka predstavuje jedného z „komunikujúcich“ (prípadne channelujúceho a channelovaného).

Použite farebné ceruzky alebo perá, do každej ruky vezmite inú farbu. Dominantnou rukou zapíšte otázku. Nedominantná ruka by mala po chvíli zareagovať impulzom k písaniu. Farebný dialóg medzi vami a „zdrojom“ môže začať.

Niekoľko pripomienok

Píšte spontánne a bez prerušenia všetko, čo „chce byť napísané“.

Zabudnite na všetky "pravidlá". Vety, vetné fragmenty, slovné reťazce, rôzne (i celkom neznáme) jazyky, podivná gramatika, to všetko je v poriadku, počas písania sa tým nezaoberajte.

Myšlienkový tok by nemal byť prerušený (ak áno, ukončite channeling).

Jedno sedenie s automatickým písmom by nemalo trvať dlhšie ako pätnásť minút.

Nezabudnite poďakovať ako za účasť channelovanej bytosti, tak za svoj dar písania i jeho interpretácie.  

Automatické písanie - écriture automatique

Francúzsky psychológ Pierre Janet považovaný za zakladateľa automatického písania (écriture automatique) navrhol v roku 1889 tento spôsob písania ako psychologickú metódu liečby.

Neskôr túto metódu rozvinul Francúz André Breton a po ňom ďalší umelci.

V moderných školách sa automatické písanie používa na zvýšenie potenciálu detí v oblasti písaného textu. Automatické písmo je aplikovateľné aj ako jedna z foriem rozvoja kreatívneho písania.  

 

Ak si chcete osvojiť techniku automatického písania, prípadne si ju zdokonaliť, napíšte nám na e-mail: judita.peschlova@gmail.com, budete mať šancu zúčastniť sa intenzívneho certifikovaného kurzu automatického písania 5.10.2014 v Bratislave.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: