Vliv a síla meditace a vizualizace

 

V ČEM VÁM MEDITACE A VIZUALIZACE MOHOU POMOCI?

Už i věda připouští, že v mnohém (podle novějších výzkumů dospěli vědci k závěru, že kromě jiných prospěšných přínosů pravidelná meditace zvyšuje inteligenci a též imunitu!). Jaké jsou tedy přínosy meditace, ale také vizualizace (což není obvykle totéž):

 

 

 

 

-          pozitivně mění postoje k životu i k sobě

-          vedou k odhalení skutečného významu a smyslu života

-          pomáhají žít v přítomném okamžiku

-          propojují mozkové hemisféry

-          zvyšují sílu vůle, produktivitu, kreativitu, vitalitu, energii, elán, spokojenost

-          upevňují a tříbí charakter

-          utváří stabilnější, vyváženější, vyrovnanější, uvážlivější a konstruktivnější 

            osobnost

-          harmonizují tělo, mysl, ducha i duši

-          zpomalují stárnutí těla i mysli

-          korigují roztěkanou mysl a sklony dělat si starosti, také však zvyšují 

            schopnost řešit i ty nejsložitější potíže

-          pomáhají k utváření přesnějších a efektivnějších úsudků

-          odstraňují nevhodné či dokonce špatné návyky

-          zvyšují schopnost učit se, pamatovat si naučení a všeobecně zlepšují paměť

-          zvyšují zdravé sebevědomí i sebeuvědomění a sebepřijetí, tedy i sebelásku 

           a sebenaplnění

-          učí odpouštět, a tím se zbavovat zbytečné emoční i celkově životní zátěže 

            a bloků

-          pomáhají zaujmout zcela jiný (a mnohem správnější) úhel pohledu na cokoli, 

            i na problematické nebo nedořešené záležitosti a schopnost dívat se na      

            události z většího odstupu

-          vedou nás k hlubšímu řádu a uspořádanosti (co může nakonec vést k většímu 

            životnímu úspěchu a dosahování svých cílů)

-          usměrňují nás u stanovování si priorit a eliminování málo významných 

            situací, kroků, událostí, povinností

-          umožňují hlouběji porozumět sobě i ostatním

-          utváří přátelštějšího a družnějšího ducha

-          rozvíjí moudrost, soucit, empatii, citovou zralost, toleranci, schopnost 

            naslouchat

-          zbavují stresu i jeho následků jak na fyzické, tak na psychické, emoční 

            i mentální rovině

-          vedou k efektivnímu zacházení se stresovými faktory a zrychlují reakce 

           na stresové situace

-          snižují napětí a dokonce i sklony k agresivitě v jakékoli její formě

-          odstraňují nespavost, ulehčuje usínání, prohlubuje spánek a snižuje potřebu 

            po příliš dlouhém spánku

-          pomáhají zbavovat se jakéhokoli druhu závislosti (a k snižování množství 

            léčiv), a také vedou k omezení potřeby lékařské péče

-          snižují pravděpodobnost vzniku psychických nemocí a zmírňují fobie i strach

-          zvyšují hladinu serotoninu, a tím kladně ovlivňují náladu a emoční prožívání

-          uvolňují nervový systém

-          zvyšují schopnost soustředění, ovládnutí vlastních myšlenek, usměrnění 

            mozkových vln  

-          zvyšují fyzickou výkonnost a zároveň prohlubuje fyzické uvolnění (týká se to 

            i sportovního výkonu)

-          omezují plýtvání energií

-          snižují svalové napětí (a také laktátů v krvi, co vede k omezení úzkosti či 

            deprese) nebo také spotřeby kyslíku a dechové frekvence

-          zmírňují projevy premenstruačního syndromu

-          ulevují při chronických onemocněních, urychlují hojení pooperačních stavů, 

            snižují bolestivost, pocení, aktivitu virů, krevní tlak

-          podílí se na léčení neplodnosti, astmatu, alergií, migrény a jiných bolestí 

           hlavy, obezity

-          harmonizují činnost žláz s vnitřní sekrecí, prohlubují dýchání a zlepšují 

            proudění vzduchu do dýchacích orgánů

-          snižují volné radikály, škodlivý cholesterol a poškození tkáně

-          zvyšují intimitu ve vztazích, zlepšují vztahy jakéhokoli druhu

-          pomáhají realizovat váš jedinečný potenciál, dosahovat vaše sny, tužby a cíle

-          vedou vás na cestě k úspěchu, hojnosti, štěstí a zdraví

-          upevňují víru v možnost odstranění překážek, negativních přesvědčení, 

            starých zranění a škodlivých mentálních vzorců

-          usměrňují vás a podporují na vaší autentické cestě k nalezení vašeho 

            magického já

-          jsou jednou z cest objevování magie života

-          rozvíjejí vaše nitro

-          upevňují vaše spojení s Vyšším Já i vším, co nás v běžném stavu přesahuje 

            a v denním stavu vědomí nám není přístupno

-          zesilují a zároveň ulehčují proces učení a získávání poznání

-          podporují proudění energie a inspirace

-          navozují přirozený stav bytí

-          ulehčují rozhodovaní v souladu s vaším vnitřním, nikoli vnějším nastavením

-          ukazují ideální způsob vašeho fungování na všech úrovních

-          umožňují projevení vašich jedinečných darů a talentů

-          přivádějí k odhalení skutečného životního poslání

-          podporují duchovní růst

-          učí respektovat své vrozené predispozice a vnitřní nastavení

-          snižují vnitřní skrytý odpor, a tím umožňují si víc užít „jízdu životem“

-          výrazně podporují materializaci vašich přání a snů (bez vizualizace žádný 

            vision board není velmi účinný)

-          a ještě mnoho dalšího…

 

Meditace a vizualizace nejsou sice zázračným lékem na všechno, ale mohou vám pomoci dožít se zázraků, o jakých se vám dosud nesnilo!

Jdete do toho s námi?

Pokud ano, můžete se účastnit:

CYKLUS TRANSFORMAČNÍCH VEČERNÍCH WORKSHOPŮ S MEDITACEMI A VIZUALIZACEMI (NEJENOM S ANDĚLY)

(ZÁŽITKOVÉ MEDITAČNÍ A VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY: SÍLA A TRANSFORMAČNÍ MOC MEDITACE A VIZUALIZACE)

 

Místo konání:                Praha

Cena jednoho večera:  vložné je dobrovolné, minimální příspěvek na osobu je 199 kč

Lektorka:                         JUDITA PESCHLOVÁ, zkušená terapeutka 

                                           s akreditovaným výcvikem, která vede velice 

                                           oblíbené (jak skupinové tak individuální) meditace 

                                           a vizualizace cca 25 let, první praktikující 

                                           certifikovaná terapeutka andělské terapie

                                           v ČR i SR, autorka publikace s kartami Hojivá moc 

                                           andělů a knihy Archandělé v mých dlaních

Kontakt:                           judita.andele@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: