Archanděl Jeremiel: anděl druhého lednového týdne

(židovský původ)

Jeremiel znamená „Milost Boží“. Ve starých židovských textech je Jeremiel zmiňován jako jeden ze sedmi hlavních Archandělů.

Pomáhal Baruchovi, jenž byl v prvním století před naším letopočtem plodným autorem apokryfních židovských  spisů, v nichž zaznamenával své prorocké vize.  Vizi, která ohlašovala příchod Mesiáše na Zemi, mu zprostředkoval právě Jeremiel . V dalším vidění   provedl Jeremiel Barucha  všemi  úrovněmi Nebes.

 Jeremiel není pouze Archandělem prorockých vizí. ,  Duším právě zesnulých ukazuje film celého jejich života. Podobně  však pomáhá  i ještě žijícím lidem.  Chcete-li se zpětně podívat na svůj život, abyste jej mohli  přehodnotit, zavolejte si  Jeremiela. Pomůže vám beze strachu pohlédnout na celou vaši dosavadní životní historii a také se poučit  z prožitých zkušeností, abyste byli pro  budoucnost ještě silnější a zakotvenější v lásce.

Jeremiel říká:

„Pohlédnout nyní zpětně na svůj život, a poté se k právě prožitým úsekům pravidelně vracet, vám přinese velký prospěch. Bude pro vás mnohem jednodušší určit své příští kroky, a také se naučíte odhadnout, co vám  život v budoucnu přinese.  Vaše povinnost pohlédnout svému prožitému životu tváří v tvář po překročení prahu smrti se stane mnohem příjemnější, budete-li se takto ohlížet zpět ještě za svého života. Budete již znát ta nejbolavější místa, a nebudete tolik trpět, ani litovat, a říkat si, že jste něco mohli udělat jinak či lépe.“

„Zpětný pohled na život je  přirozeně mnohem  komplexnější,  hledíte-li na něj  z druhé strany . Přesto je však  možné na něj nahlédnout ještě  za života ve fyzickém těle.  Dopřejte si  chvíli klidu,  a požádejte mne, abych  vstoupil do vašich  myšlenek  nebo  snů. Promítnu vám obrazy nejdůležitějších událostí vašeho života, které  podnítí vaši paměť k rozpomínání i na   drobnější událostí.   V na pohled méně významných  interakcích s jinými  osobami  se totiž odehrávají ty nejvýznamnější průlomy v duchovní  seberealizaci . V nich  se často  skrývají  životní lekce.  Vaše životní filosofie  i  vaše životní rozhodnutí  pak budou vycházet z toho , co jste si během tohoto procesu uvědomili, což  bude vždy  ke prospěchu všech zúčastněných.“

Pomáhá:

-  v jasnozření  a  prorockých vizích

-  při zpětném  pohledu na vlastní život a realizaci  životních změn

- s  jasnovidnými sny  a jejich interpretací

Invokace:

Pokud jste znepokojeni svými vyhlídkami do budoucnosti, v zájmu hlubšího proniknutí do problematiky a získání příslušných informací přivolejte Jeremiela:

„Archanděli Jeremieli, pomoz mi prosím zbavit se  strachů a úzkostí týkajících se mé budoucnosti… a budoucnosti světa. (Řekněte Jeremielovi o čemkoli, co vás právě trápí .) Prosím tě, abys mi  umožnil prorocké nahlédnutí  do budoucnosti. Dej mi prosím jasné znamení, abych  mohl/a učinit, případně změnit to, co mi pomůže  vytvořit  nejlepší budoucnost jak pro sebe,  tak pro všechny , kteří jsou se mnou nějak spojeni. Děkuji ti.“
 
(podle Doreen Virtue, Archandělé)