Archanděl Adnachiel

 
(z mé knížky Archandělé v mých dlaních, křtila v roce 2013 Gabriela Filippi)
 

Všeobecné atributy archanděla Adnachiela

Adnachiel má na starosti nejenom osoby narozené v listopadu, nýbrž spolu s andělem Falegem i andělské chóry. Kontroluje všechny čtyři živly: ohnivý, vodní, vzdušný i zemský. Podporuje meditaci, skupinové aktivity a kolektivní rozjímání. Čistí prostor od energií velkého množství lidí. Nalaďuje na vyšší vibrace. Rozpohybuje stagnující energii. Dohlíží pečlivě na každého, kdo se věnuje novátorským počinům, nebojí se být v některé z oblastí lidské činnosti pionýrem a podniknout i riskantní kroky v zájmu pokroku. Ukazuje směr všem, kteří se rozhodli hledat sebe sama i svou spirituální cestu.

Konkrétní pomoc archanděla Adnachiela

Vede nás k samostatnosti a soběstačnosti. Vyvolává vděčnost za dary, jichž se nám dostává. Uklidňuje příliš aktivní mysl, abychom se dokázali soustředit na to podstatné a uměli rozlišit své priority. Objasní nám, v čem tkví skutečný problém; tím nám ušetří spoustu času, který bychom zbytečně věnovali podružnostem. Snižuje stres, jemuž se vystavujeme, a také eliminuje jeho následky. Tiší naše citové podráždění. Pomáhá nám od různých typů závislostí a koriguje vlastnosti, které k těmto pro nás škodlivým návykům vedly.

Pomoc archanděla Adnachiela v oblasti zdraví

Neutralizuje fyzickou bolest. Můžeme jej požádat o léčivý zásah u ataků migrény či u jiných forem bolestí hlavy. Léčitelům pomáhá v průběhu léčení na dálku a podporuje hojivý účinek energie archanděla Rafaela. Požádáte-li Adnachiela o klidný spánek bez nočních můr nebo o vyřešení potíží s nespavostí, rád vám sešle uzdravující snění.

Prosba k archandělu Adnachielovi

„Adnachieli, anděli nezávislosti, pomoz mi, prosím, vyhnout se okolnostem, které mě svazují a omezují mého ducha do té míry, že se necítím svobodný/á. Veď mé kroky, abych mohl/a změnit situace, které mi způsobují starosti a vyvolávají ve mně pocity frustrace. Podpoř mě ve snaze získat osobní svobodu a nezávislost, které povedou k převzetí plné odpovědnosti za můj život a k mému osudovému štěstí.“

JUDITA PESCHLOVÁ

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: