Rychlá verze meditace s anděly prosperity

Pro případy, kdy budete mít málo času, a navzdory tomu budete chtít zůstat ve spojení s anděly zázraků prosperity, můžete použít tuto zkrácenou variantu:

Držte v levé ruce křemen andělské aury. Ať jste kdekoliv, zavřete oči a snažte se co nejvíc uvolnit.

Přivolejte v duchu vládnoucího anděla prvního nebe Sidriela a všechny anděly prosperity.

Představte si, jak na vás z nebe padají zlaté kapky hojnosti a odívají vás do zlatého pláště, z něhož se stává andělský magnet na všechny zázraky prosperity. Sidriel a andělé prosperity jej aktivují a zvyšují svými vibracemi jeho magnetickou přitažlivost pro vše, co si přejete získat.

Setrvejte v andělské zlaté auře tak dlouho, jak vám umožňují vaše časové možnosti.

Poděkujte andělům.  

Judita Katona Peschlová, úryvek z mé knihy Archandělé v mých dlaních, vydavatelství Meduňka