Rituál a meditace s archandělem Adnachielem

 
(Z mé knížky Archandělé v mých dlaních)
 

Rituál s archandělem Adnachielem

V úterý za narůstající Luny zapalte fialovou svíci na parapetu každého okna a také uprostřed každé místnosti a u vchodu do prostoru, v němž se nacházíte. Nemusí být veliká, spíš naopak. Ke svícím uprostřed místností položte malý ametyst. Kolem nich udělejte kruh z andělské očistné soli. Připravíte ji z mořské soli tak, že z jedné bílé misky přesypete pomalu sůl do druhé, během přesýpaní mentálně požádáte anděly o pročištění a nabití každého zrnka jejich energií a na noc misku se solí položíte na obrázek archanděla Adnachiela nebo jiného anděla. Zapalte svíce. Sedněte si doprostřed solného kruhu. Podle toho, čeho se týká vaše žádost, opakujte sedmkrát za sebou vlastní afirmaci nebo výše uvedenou prosbu adresovanou Adnachielovi. Počkejte, až svíce dohoří. Sůl zameťte a odneste ji pryč . Nejlépe je zakopat ji do země.

Meditace s archandělem Adnachielem

Zavřete oči a každým nádechem se zbavujte napětí v těle. Vyprázdněte svou mysl a dovolte si být pouhými pozorovateli. Obklopuje vás jiskřivé bledě fialové světlo, které nadechujete, a necháte jím prostoupit jak své fyzické tělo, tak všechna jemněhmotná těla - éterické, emocionální, mentální i karmické. Nakonec se stanete i vy sami zdrojem fialové záře, která k vám přiláká archanděla Adnachiela, jelikož je to pro něj jakési nevyslovené pozvání a projev přání se s ním setkat. Jeho přítomnosti si všimnete záhy. Pokud jste cítili nějakou fyzickou bolest, tlak či nepohodu, zmizí jako tma po východu slunce. Archanděl Adnachiel k vám přistoupí zezadu a obejme vás svými purpurovými křídly. Vaše energie začne narůstat, jako by vás někdo připojil na její zázračný zdroj, což se vskutku stalo. Adnachiel otevře vaše smysly pro vnímání vibrací a projevy všech čtyř živlů. Nejdřív uvidíte vnitřním zrakem vzdušný vír, v němž kromě ptáků vznosně krouží andělské bytosti radující se ze hry větru a vzduchu. Pak vám Adnachiel dá nahlédnout do vnitřku sopek, do pramenů horkých vod, nad nimiž se shlukují oblaka páry, do centra slunce bez toho, aby vás oslepovalo. Následně vás pozve k letu nad vodami Země. Prolétáte v jeho náruči nad oceány, jezery, širokými línými řekami, rychlými horskými potůčky. Vletíte do mraků obtěžkaných deštěm a okusíte jejich vláhu. Ponoříte se do teplého moře a chvíli sledujete podmořský život. Nakonec přeletíte nad celou planetou. Kocháte se spolu s Adnachielem krásami vysokých hor, rozlehlých pouští, travnatých stepí, tmavozelených džunglí a svěžích nížinných lesů. Vdechujete vůni čerstvě pooraných polí a dozrávajícího obilí. Všímáte si, jak na vás každý ze živlů působí a jak je nezbytnou a obohacující součástí života na Zemi. Díky Adnachielovi se nalaďujete na vyšší vibrace všech živlů a také na vibrace andělů, aby se tak mohly zvýšit ty vaše. A vskutku, vy vibrujete! Ve vašich žilách kolotá nebývalou intenzitou život, jako byste přímo slyšeli tok vlastní krve. Jste posilněni, můžete vykročit novým směrem. Adnachiel teď s vámi zůstává na místě, na němž právě žijete. Ukazuje vám perspektivu, jež se před vámi odvíjí v obrazech a taktéž cestu, která vede k naplnění vaší úžasné budoucnosti plné hojnosti. Víte, že na sebe budete muset vzít i jistá rizika, nemáte z nich však strach. Naopak, těšíte se na ně, především díky Adnachielem zvýšené hladině energie a své zkultivované schopnosti získávat ji ze všeho, co vás obklopuje, ze všech prvků, elementů a zdrojů. Prožíváte radost z vlastních nových vyhlídek. Nějakou dobu si je představujte, se všemi detaily, barvami, vůněmi, lidmi, předměty, místy. Pak v duchu řekněte: „Archanděli Adnachieli, pomoz mi zhmotnit vše, co jsi mi ukázal jako reálnou možnost. Dej mi dost odvahy a dopřej mi soběstačnost potřebnou k dosažení mých záměrů. Děkuji ti.“ Pak meditaci ukončete a buďte v následujícím období vnímaví k andělským poselstvím, která vám budou napovídat, kudy a kam se vydat. 

JUDITA PESCHLOVÁ

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: