Příběhy klientů: andělské zázraky úspěchu

„Úspěch záleží na tom, jak zareagujete na neočekávané příležitosti.“ Ross Perot
Zuzana neřešila žádný větší problém, líbilo se jí mít individuální „setkání s anděly“. Sezení jí dělali radost a uváděli ji do klidu, s nímž pak mohla hravěji řešit každodenní záležitosti a plnit pracovní povinnosti PR manažerky velké české firmy. Mívala překrásné andělské zážitky, toužila však prožít ještě něco víc. Po chvíli ji v meditaci úspěchu začali po tvářích stékat slzy, zůstávala však velice klidná a skrze slzy se usmívala. Vyprávěla pak, jak ji anděl strážný uvedl do nepopsatelného světa plného zlatého světla a úžasných, na Zemi neznámých věcí. Cítila všude kolem nesmírnou energii lásky. Anděl strážný ji dovedl k nadpozemsky krásnému světelnému chrámu. Vstoupila dovnitř. Uprostřed velkého sálu, který působil jako bez začátku a konce, stál trůn a na něm seděla nejpůsobivější světelná bytost, jakou kdy Zuzana uzřela. Bázlivě se k trůnu přiblížila. Bytost ji objala, řekla jí, že ji miluje a dotkla se obou jejích dlaní. Pak jí sdělila: „Dar, co jsi teď obdržela, budeš používat pro ostatní.“ Zuzana měla pocit, jakoby se vznášela. Slovy poté ani nedovedla svůj pocit popsat. Nechápala pouze, co bytost Světla mínila darem. Porozuměla ve chvíli, v níž v průběhu další andělské meditace začala pociťovat v dlaních zvláštní mravenčení a příjemné teplo. Vzpomněla si na svou dávnou, trochu už zapomenutou touhu dokázat léčit energií Světla. To byl ten dar! Zuzana ke mně nechodí již tak často. Je zaneprázdněná svou vlastní, velice úspěšnou andělskou praxí. Z postu stejně úspěšné PR manažerky dávno odešla. Zajde se občas poradit s případy, s nimiž si sama ještě neví rady.
Judita Peschlová, autorka knihy a terapeut andělské terapie