První nebe ze sedmi

Sedm nebes tvoří jakési stupínky k stále dokonalejšímu nebeskému světu. Takřka doslova jsou širokými schody do vybájeného nebe sedmého. Jaká ta sedmipatrová nebesa jsou? Pojďme se na ně společně podívat. Pro začátek vás budu provázet já v roli nikoli nepodobné realitnímu makléři, který se snaží ukázat vám to nejlepší obydlí stvořené právě pro vás. Na vašich vlastních cestách do jednotlivých úrovní nebe však vašimi pomocníky a průvodci budou samotní andělé, archandělé a vyšší světelné bytosti.           

První nebe a jeho andělé

Prvnímu nebi se v hebrejštině říká Wilon nebo Šamajim. Je to tzv. atmosférické nebe, spojené s konceptem trojrozměrného vesmíru, s fyzickou úrovní bytí, která je odtud řízena. Zmínka o něm se často vyskytuje v Bibli, například v Janově Zjevení: „A viděl jsem nové nebe a novou zemi neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta…“ Jan zmiňuje nový Jeruzalém u prvního nebe, ačkoli je dáván do souvislosti spíš s nebem čtvrtým. Nový, nebeský Jeruzalém by se zjednodušeně mohl nazvat samostatnou „nebeskou divizí“, jakousi „zemí zaslíbenou“. Bůh, který v židovské tradici obývá „nebe nebes“ (v křesťanském podání pravděpodobně sedmé nebe), měl na Zemi svůj příbytek v Šalamounově chrámu právě v pozemském Jeruzalému, který byl jakýmsi modelem kosmu. Jeho součástí byla sekce reprezentující nebe.   

Andělským vládcem prvního nebe je Sidriel. Kromě něho se však považuje za jeho řídící andělskou sílu archai Gabriel, anděl ledna, prvního měsíce roku, a jeden z nejvyšších prostředníků mezi nebem a Zemí.

První stupeň nebes obývají všichni andělé panující nad hvězdami, planetami a přírodními jevy, kupříkladu andělé počasí. Tady se nejčastěji zdržují čtyři velcí archandělé jakožto vládcové planet, čili Michael, Rafael, Uriel a Gabriel. Podle některých autorů se v prvním nebi usadili také andělé strážní. Snad proto, aby mohli být podobně jako čtyři hlavní archandělé co nejblíže k lidem a naší planetě.

Stejně jako v dalších šesti nebesích přebývá v i v tom prvním množství andělů. Někteří jsou známí i jménem a kompetencemi, které jim přislouchají. Jeho strážci a pečovateli, velice často spojenými s pondělím jako prvním ze sedmi dnů týdne, jsou třeba andělé Ashrulyai, Baabiel, Corabael, který se vzývá ze západu, Curaniel vzývaný z jihu, Uvael, zvaný ze severu, dále pak Dabriel, Dahariel, Humastrav, Mael, Vvael a Wallim.

K andělům prvního nebe se počítá rovněž Habbiel, anděl věrné lásky a romantiky, který bývá vzýván v milostné andělské magii a přivoláván k andělským zázrakům lásky. Habbiel dodává lidem důvěru, jistotu a lásku, díky kterým mohou uzavírat velice hluboká vzájemná spojení.     

Dalším z rezidentů prvního nebe je Boel, jeden ze sedmi Trůnů, kteří toto nebe obývají. Jeho jméno znamená „Ten, v němž je Bůh“. Je držitelem čtyř klíčů od čtyř koutů Země a řídícím andělem Saturnu. Jiným z Trůnů dlících v prvním nebi je Quelamia.

Zdržuje se tu i Sabrael, regent kůru Sil. Sabrael mírní lidskou bolest, ať již fyzickou, psychickou nebo emocionální.

Bydlí tu také jeden z cherubů, anděl peněz a finanční prosperity Sachiel. 

Judita Katona Peschlová, úryvek z mé knihy Nebe v pronájmu - Andělé zázraků, vydavatelství Meduňka