Rituál andělského zázraku lásky

 

Odeberte se o úplňkové noci ke studánce, která je osvětlená paprsky měsíce. Zapalte v kadidelnici andělské kadidlo lásky (návod najdete v knize) nebo vonné tyčinky a tři červené svíčky.

Jemně potřete obě zápěstí, hruď, spánky a čelo andělským olejem lásky (návod najdete v knize).

Přivolejte archanděla Chamuela a Gabriel.

Zahleďte se na hladinu studánky, v níž se odráží měsíc v úplňku. Nahlas řekněte: „Archanděly Chamuely a archai Gabriel, obdařte mne požehnáním pravé lásky a nechte světlo Luny proniknout do mého srdce, aby jej pročistilo a aby se v něm mohla zabydlet láska. Děkuji vám.“

Dívejte se na svůj vlastní obraz v studánce. Představte si vedle sebe člověka, s nímž byste chtěli lásku sdílet. Pak opět oslovte anděly: „Archanděly Chamuely a archai Gabriel, ať láska stejně bezpodmínečná jako ta vaše co nejdřív vstoupí do mého života, ať si mohu naplno užívat dobrodiní lásky tady na zemi. Ať láska nikdy neopouští můj příbytek a natrvalo se usadí v mém srdci jako stále kvetoucí, voňavý květ. Děkuji vám.“

Setrvejte u jezírka nějakou dobu myslíce na lásku, na všechny její stránky a kvality, které může vnést do vašeho pozemského bytí, také však na lásku, kterou vy oblažíte ty druhé.

Umyjte si obličej vodou ze studánky, vystřete obě ruce k měsíci... Pokračování rituálu v knize Nebe v pronájmu: Andělé zázraků, vyjde na konci února 2016 ve vydavatelství Meduňka