Nebe v pronájmu - Andělé zázraků: Sedmé nebe a jeho andělé

V nejposvátnějším, nejvyšším a nejdokonalejším ze všech nebes, zvaném Araboth či Aravot, byste našli příbytek a trůn Boží, též tři nejvyšší z kůrů andělů, Serafy, Cheruby a Trůny. Právě tady dlí duše ještě nenarozených bytostí. Podle některých je právě toto Království nebeské, jež je velice často zmiňováno v Matoušově evangeliu (kupř. 18, 1-3, nebo 19,23 a 20,1).

Sedmému nebi panuje archanděl Cassiel, princ kůru Sil, anděl vyrovnanosti, umírněnosti a klidu, jenž umožňuje plynulý tok energie. Je patronem utlačovaných, nespravedlivě stíhaných, osiřelých a osamělých. Dodává naději v nejtemnějších chvílích, pomáhá nést břemeno života, najít ztracené věci i lidi. Má na starosti starší osoby, karmické záležitosti a esoterní poznání. 

Baratiel, je jedním z nejvýznamnějších andělů vůbec, neboť jak to poeticky popisuje Henochova kniha, „konečky svých andělských prstů podepírá sedmé nebe.“

Kalmiya je jedním ze sedmi andělů střežících závoj, za nímž je skryt Boží trůn.

Paschar náleží k Trůnům a k sedmi andělům, kteří stojí před Božím trůnem.

Qafsiel je regentem Luny. Jeho jméno se u ochranných kouzel psalo na amulety, které měli zahánět nepřátele.

Domiel, vládce čtyř živlů, je andělem Božího majestátu. 

 

Judita Katona Peschlová, úryvek z mé knihy Nebe v pronájmu - Andělé zázraků, vydavatelství Meduňka