Vzývání čtyř archandělů a živlů

Před každým přivoláváním andělského zázraku je vhodné, nikoli však závazné, přivolat čtyři „velké archanděly“, abyste vnesli do celého procesu jejich zesílené vibrace, rovněž však energii čtyř živlů a odpovídajícího typu akce. 

Čtyřmi velkými archanděly a k nim přirazenými živly jsou:

Archanděl Michael, živel ohně. Oheň představuje energii, akci, vášeň, zaujetí a ambice. Tento aktivní, expanzivní element vyvolává permanentní změnu.

Archanděl Rafael, živel vzduchu. Vzduch je symbolem intelektu, logiky, uvažování, dechu země, příznaku kosmického života. Vítr je jedním ze vzdušných projevů. V Bibli najdete krásný příměr spojení andělů a vzduchu: „Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru.“ (Žalmy 18,11.) 

Čtyři velcí archandělé, „pevně drží čtyři větry země“. (Kniha Zjevení, 7,1-3)    

Archai Gabriel, živel vody. Voda symbolizuje emoce, zdroj všech možností, pramen života, osvěžení, tekutou obdobu světla ve světě živlů a ženský princip. Určitě proto je k vodě přirazen právě archai Gabriel.

Archanděl Uriel, živel země. Země zastupuje stabilitu, nevyčerpatelnou tvořivost, plodnost, výživu, pozemskou hojnost, hmotu a tělo.  

V Ezechělově vidění se o čtyřech archandělech říká: „…okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla… Ruce měli lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách…“ (Ezechiel, 1, 4-14)     

Přizvání čtyř archandělů:

Můžete sedět se vzpřímenou páteří, nebo stát. Zavřete oči, několikrát se pomalu a zhluboka nadechněte. Představte si, že jste obklopeni zářivě bílým světlem andělské ochrany.

Obraťte na jih. Nahlas řekněte: „Volám tě archanděly Michaely, vládce ohně, stůj po mém pravém boku. Dej mi sílu a odvahu, zbav mně všech pochybností a poskytni mi ochranu.  Děkuji.“... pokračování v knize "Nebe v pronájmu: Andělé zázraků", která vyjde koncem února 2016