DUHOVÝ MOST PŘES MLHY AVANONU:  MYSTICKÝ A MAGICKÝ SAMHAIN, SVÁTEK ZNOVUZROZENÍ 

POUŤ DO ŘÍŠE VAŠICH SNŮ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ, HÁJEMSTVÍ BOHYNĚ, ARCHANDĚLA MICHAELA A MAŘÍ MAGDALENY

Termín:    

30.10. - 3.11.2014 

Cena:        

8.670 kč/365 eur

Lektorka:   

Judita Peschlová

 

 

Kontakt:            judita.peschlova@gmail.com

 

Mystická společná Cesta a pouť tam, kde:

 • jsou brány Nebe otevřené již velice dávno, takže  se podstatně víc než na jiném místě naladíte na její vibraci
 • je zásadně ulehčen přístup k univerzálnímu vědomí
 • Magna Mater, Gaia, Velká Matka promlouvá k lidem již tisíciletí
 • rychle pochopíte, co znamená žít v multidimenzionální realitě
 • vnímání probíhající obrovské transformace na úrovni planety i hlubokého přerodu na rovině osobní nabývá mnohem větší mohutnosti než jinde 
 • prožívání spojení s Matkou Zemí a jejím posunem i proměnou na vlastní Nebe je znásobeno nespočetně krát
 • je síť energie Matky Země téměř viditelná volným okem a citelná všemi smysly (proč asi josu právě tady či v těsné blízkosti umístěny nejznámější kamenné kruhy na světě a proč se právě tady objevuje nejvíc, největších a nejsilnějších kruhů v obilí?)
 • se mnohem rychleji nalaďuje energie lidského jedince na vyšší frekvenci
 • je možné spojit se zcela hravě již pouhou svou přítomností nejenom s dávnými strážci moudrosti (pouze zdánlivě spícími po celá tisíciletí), nýbrž i s anděly, světelnými a duchovními průvodci, s hlasem přírody a Bohyně, Matky Země, všech jejích bytostí, tvorů, stromů, zvířat, také však větru, nebe, Slunce, Luny a hvězd...
 • se proplétají do smysluplné symbolické tapiserie věků poselství mnoha předešlých generací se správami a radami generací nových a zcela jiných, než ty předešlé, a také s poselstvími bytostí z jiných dimenzí
 • můžete zcela jasně slyšet vám určená sdělení všech bytostí Světla a Lásky podle toho, která jsou vám nejbližší (andělé, víly, elfové, Atlanťané, Plejáďané, Androméďané, Hathor atd.)
 • je možné vnímat hlas svého srdce i duše mnohem intenzivněji než kdekoli jinde, jakoby ve světle paprsků vybroušeného vzácného křišťálu zakletého do každého kamene, stébla trávy, květu či mráčku na obloze, jež se klene se nad tímto kouzelným místem jako součást pradávné vesmírné brány
 • se vlivem laskavé, přitom však všemocné síly archanděla Michaela, jehož linie se právě tady přetkává jako zlatá nit se stříbrnou nití linie Marie Magdaleny, otevřou vaše srdce a vy budete moci již beze strachu a zábran rozdávat bezpodmínečnou lásku sobě i druhým
 • harmonizace mužského a ženského principu probíhá jaksi „mimovolně“ čirým pobytem, kráčením po posvátných místech této lokality
 • je čakrový systém Země vpečetěn do jednotlivých významných bodů tohoto místa, především však čakra srdce Velké Matky
 • dochází k posunu od vědomé mysli k vědomí Srdce pokaždé, když sem vkročíte
 • si okamžitě vzpomenete, kdo skutečně jste, odkud přicházíte a kam kráčíte
 • pohledem na kosmický maják označující obrovskou bránu do jiných dimenzí, na posvátný Tór,  celým svým srdcem pochopíte veškerou posvátnost života a princip JÁ JSEM
 • je lehké rozpamatovat se na předchozí zkušenosti, a to nejenom životy, nýbrž i poslání, cíle, úkoly a schopnosti
 • vás uzdravuje samotné místo svým duchem, duší a energií
 • můžete poznávat Nový Den a Novou Zemi každý den a v každém okamžiku…

Místa návštěv, rituálů, meditací, nalaďování se na Brány času, lásky a kosmické portály i čerpání energie v Glastonbury:

 • posvátná vyvýšenina tajemného ostrova Avalon s věží archanděla Michaela zvanou jednoduše Tor, která tvoří zároveň Bránu i maják tuto Bránu označující (pod ní se kříží linie Máří Magdalény a archanděla Michaela (a pod níž budeme ubytováni v silovém poli těchto dvou základních vibrací posvátného mista, opakované rituály a meditace za příznivých podnebních podmínek)
 • Goddess Temple, Chrám Bohyně (místo tichého spočinutí)
 • Glastonbury Abbey, glastonburské opatství s nejstarším protokřesťanským kostelem v Anglii (založeným dle legendy původně Josefem z Arimatie), hrobem krále Artuše a jeho choti Ginevre a léčivým pramenem, předbrána Brány a náruč Nebes (za vhodného počasí společná meditace a rituál v zahradách opatství)
 • kaple Maří Magdalény s přenádhernou léčivou energií napomáhající hlubšímu kontaktu se svou vnitřní Bohyní i s Bohyní a Matkou Zemí, taktéž však s vibracemi vyšších dimenzí
 • Chalice Well and Gardens (pramen svatého Grálu se zahradami umožňujícími za příznivých vnějších podmínek tichou osobní meditaci), místo pod úpatím vyvýšeniny Tóru, označující vchod do tajemných komnat Matky Země
 • Gog a Magog, tisíce let staré druidské stromy pod horou Toru, meditace za vhodného počasí
 • malý labyrint v zahradě kostela svatého Jana (tichá meditace s chůzí v labyrintu, labyrint je sučástí Cesty vzhůru)
 • Wearyall Hill s posvátným stromem osazeným Josefem z Arimatie, meditace a rituál  za vhodného počasí, jedna z významných energetických čaker, čili současně i Brán
 • návštěva dalších spirituálních center dle místního programu v čase pobytu
 • doplňující přednášky v jedné ze společných ubytovacích kapacit 

 • možnost fakultativního výletu ke kamenným kruhům Stonehenge a Avebury, při účasti všech přihlášených klientů

Počet účastníků: Omezen!

 

Cena 8.670 kč/365 eur (může se měnit v závislosti na ceně ubytování a kurzu valut) zahrnuje: ubytování po celou dobu pobytu, taxi transfer z letiště a zpět, skupinové rituály, meditace, přednášky, organizační služby a provázení v místě konání pobytu.

Ubytování: v apartmánech s kompletně vybavenou kuchyní přímo pod mystickým Torem archanděla Michaela, koupelny s WC, ručníky, postelní prádlo, toaletní papír. 

 

Cena nezahrnuje: dopravu z ČR nebo SR do Bristolu (levné letenky poskytuje Easy Jet z Prahy. Je vhodné abychom všichni kvůli transportu na místo určení letěli ve stejném čase stejnou společností. Výše ceny letenky stoupá ubývající dobou do odjezdu.), stravu a pojištěni, případné vstupy do jednotlivých zajímavých objektů v Glastonbury mimo výše uvedených jako placených v ceně pobytu, případné výlety .

 

Rezervace je platná po zaplacení zálohy 3330,- Kč. Číslo účtu po zaslání přihlášky na níže uvedenou e-mailovou adresu. Podrobnější informace hromadně po uhrazení zálohy.

 

Lektor a průvodce: Judita Peschlová, zkušená facilitátorka zasvěcená avalonskou kněžkou v Chrámu Bohyně v Glastonbury, se znalostí místních zajímavostí, mýtů a příběhů, energetických uzlů apod., pracuje se ženskými skupinami a tématy již více jak 20 let. Absolventka 5-letého psychoterapeutického výcviku, frekventantka Pražské psychoterapeutické fakulty, držitelka certifikátů z kurzů různých terapeutických směrů a neverbálních technik, také Araretamy, Bachovy květové terapie a andělské terapie (je první praktikující držitelkou certifikátu ATP terapeuta andělské terapie v Čechách i na Slovensku), adeptka více než dvě a půl desetiletí trvajícího studia Tarotu a podobných médií většinou u zahraničních učitelů a balkánské i keltské šamanky. Věnuje se praktické aplikaci andělské a vílí terapie i Tarotu či jiných  médií v každodenním životě, přednáší, publikuje, píše knihy i návody a překládá v této oblasti. Víc jako dvě desetiletí vede semináře s  Tarotem, Symbolonem, mandalami, Bachovou květovou terapií a andělskou terapií a léčením. Vystoupila jako host několikrát ve Věštírně a v A-čku na Nově, víckrát v Slovenské televizi, na JOJ-ce, TV Nautik-u, v různých rozhlasových stanicích, psali o ní v mnoha časopisech. Vedla pravidelné rubriky v Regeně a Meduňce, již léta je autorkou každoměsíčního Andělského horoskopu v prestižním slovenském časopisu. Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhů života, Klub andělské terapie a pro ženy (i muže) v partnerské krizi Klub zhrzených žen, zorganizovala První evropský andělský den v Praze…           

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: