KONSTELACE

Prožitkové novoroční systemické rodinné konstelace v malém kruhu

NOVOROČNÍ VÝZVA K NOVÉMU ŽIVOTU! OTEVŘETE DVEŘE DO NOVÉHO ŠŤASTNĚJŠÍHO ROKU I CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA A VYKROČTE HNED NA ZAČÁTKU NOVÉHO OBDOBÍ TOU SPRÁVNOU NOHOU NA SPRÁVNOU CESTU! UJASNĚTE SI, CO JE ZAPOTŘEBÍ ZMĚNIT, ABYSTE JSTE MOHLI ROK 2019 PROŽÍT VE ŠTĚSTÍ, LÁSCE, ZDRAVÍ, HOJNOSTI,...

KONSTELACE PROSPERITY, HOJNOSTI A BOHATSTVÍ VŠEHO

(Systemické, životní, rodinné, ženské, experimentální a multidimenzionální konstelace)  Přesvědčení týkající se hojnosti čehokoliv (nikoli pouze financí nebo hmotného zabezpečení jakéhokoli druhu, nýbrž též lásky, kontaktů, pracovních příležitostí, štěstí apod.), prosperity, bohatství, peněz...

KONSTELACE VZTAHŮ (K ČEMUKOLI S KÝMKOLI), PRAHA

Vyřešte jakékoli své potíže jednoduše: nechte se inspirovat láskou a jejími konstelacemi! Pozvěte kvalitu lásky do svého života  a do jakékoli jeho oblasti - a celý se promění! A promění zcela i vás samé! Láska v jakémkoli systému (rodina, intimní vztah, pracoviště, firma, škola a studium,...