UZDRAVENÍ SRDCE S ANDĚLSKOU ESENCÍ

Je-li naše srdce vyléčeno, můžeme přistupovat k ostatním lidem s otevřeností, úctou, soucitem, láskou a s radostí. Vztahy získají po vyléčení traumat a zranění novou hodnotu a jsou založeny na upřímnosti a lásce. Ze vztahů už nemáme strach, navazujeme nové kontakty s druhými lidmi a stáváme se tolerantnějšími. Odmítnutí, ke kterému občas dochází, nás už nevyvede z míry. Tato esence nám pomáhá zahojit bolestná zranění, přijmout danou skutečnost, jít dál, dívat se opět na život láskyplnýma očima.

Esence Uzdravení srdce obsahuje koloidní zlato, energie zeleného paprsku stvoření (uzdravování), archanděla Rafaela (božský léčitel), archanděla Michaela (ochrana), růžového paprsku stvoření (láska), zemského anděla Strom (stabilita), nanebevzatých mistrů Marie (bezpečnost), Maha Chohan (neztratit sám sebe) a Lady Portia (vnitřní rovnováha).

Hesla k andělské esenci Uzdravení srdce:      

·       hojení traumat a bolestných zranění z minulosti

·       identifikace a eliminování emočních bloků

·       nalezení cestu zpět k lásce

·       přistupování a jednání s ostatními s otevřeností a radostí

Judita Peschlová, terapeut Lichtwesen (světelné bytosti)

Kontaktujte nás