CO O VÁS ŘÍKÁ TAROT DLE DNE NAROZENÍ ČÁST I.

Karty, éterické olejíčky a energetizované esence Lichtwesen přislouchající k vašemu dnu narození

Co všechno se můžete o sobě dozvědět z tak jednoduchého údaje, jakým je váš den narození? Nikoli celé datum, pouze den! Jaká jsou klíčová slova vaší tarotové karty ze dne narození? Jak to vše může ovlivnit váš život? Co byste měli dělat, abyste dosáhli co nejlepší výsledek, štěstí a úspěch? Které éterické olejíčky a esence nabité speciálními energiemi vám mohou pomoci eliminovat záporné faktory a posílit ty kladné, abyste byli spokojenější? Budete-li číst dál, dozvíte se!

S Tarotem se dá pracovat různými a mnohačetnými způsoby, protože je to mnohostranný nástroj, který má výtečnou vypovídací hodnotu v mnoha a mnoha směrech týkajících se jak lidského života, tak člověka samotného. Stejné je to s tarotovou numerologií, potažmo s přiřazováním jednotlivých karet, zejména Velkých arkán, k jednotlivým dnům narození, celému datu narození, dokonce i ke jménům apod. V tomto článku se podíváme, jaká karta přislouchá vašemu dnu narození v měsíci a co to o vás vypovídá.

Ke každému dni a tím pádem i kartě - nebo kartám - Tarotu, které se k němu vztahují, jsou přirazeny i esenciální oleje a směsi Lichtwesen, Světelných bytostí, které mírní případné negativní aspekty vašeho dne narození, a podporují, rozvíjí a umocňují aspekty pozitivní. Navíc vás jejich popis uvede ještě hlouběji do významu vaší tarotové karty ze dne narození.

KARTA NAROZENÝCH 1. V MĚSÍCI: MÁG, dává u narození do vínka potenciál činorodého, zručného a kreativního člověka. Váš život s ním může být plný aktivit všeho druhu, také však nečekaných změn, zvratů a okolností. Abyste přežili všechny životní turbulence bez stresu a následků, někdy pozitivních, avšak příliš závratných změn, je nutné zachovat vnitřní klid a rovnováhu, naučit se dovednosti brát vše s určitou nadsázkou a humorem.

Klíčová slova: vynalézavost, kreativita, spojení mezi nebem a zemí, komunikativnost, přizpůsobivost, originalita.

Éterický olejíček: zázvor, muškátový květ a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: URIEL, vibrační esence, jejíž pomocí je možné realizovat své vize, posílit vůli a odhodlání, rozpoznat, které kroky jsou nutné a které nikoli, a také, co je pro dosažení cíle užitečné a co ne; přivádí tělo, mysl a duši do souladu; posiluje spojení mezi fyzickým tělem a energetickým systémem.

KARTA NAROZENÝCH 2. V MĚSÍCI: VELEKNĚŽKA, dohlíží na lidi narozené druhého dne v měsíci, odkrývá ve svých svěřencích skrytý potenciál, vše nápadité, intuitivní. Vede je ke zdrženlivosti a skromnosti. S ní může být váš život klidný, harmonický a vyrovnaný. Vaše trpělivost bude jednoho dne odměněna, možná s malým zpožděním, ale přece jenom se jí jednoho dne dočkáte. Je třeba věnovat pozornost u vyjadřování svých pocitů a vyvarovat se před nebezpečím, které by vám mohlo hrozit, pokud nebudete opatrně postupovat v rámci vlastního osobního pokroku.

Klíčová slova: intuice, role ženy a ženské duše, moudrost, znalosti, jasnost, čistota, intuice, tajemnost.

Éterický olejíček: hřebíček, kamélie a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: ORION, zvyšuje intuici; navozuje vize jak do budoucnosti, tak vize životní; projasňuje vědomí; spojuje s vyšším Já.

KARTA NAROZENÝCH 3. A 30. V MĚSÍCI: CÍSAŘOVNA vám otevřeně nabízí velkou dávku kreativity, jasnost myšlení, otevřenost ducha, ale také určitou zhýčkanost v každodenním životě. Poukazuje na upínání se na materiální jistoty a naopak, na strach z materiální nejistoty. U těchto osob může občas docházet k nejednoznačnosti a rozháranosti. Pokud se jim však podaří udržet v sobě vnitřní pořádek, dosáhnou potřebné rovnováhy k tomu, aby se napravilo a rozkvetlo vše kolem nich. Přání budou splněna a vztahy s prostředím budou plodné.

Klíčová slova: tvůrčí úspěchy, plodnost, spokojenost, síla konkrétní ženy, matka, děti, manželství.

Éterický olejíček: mimóza, růže a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: MARIA, esence, která přináší sytící, mateřskou lásku a péči; učí nejenom dávat, nýbrž i brát a říkat „ne“, starat se také o své potřeby a zájmy, nikoli pouze o ty cizí; navozuje pocit, že jsme podporováni, živeni láskou, milující a milováni; léčí pocit oddělenosti i zranění srdce.

KARTA NAROZENÝCH 4. A 31. V MĚSÍCI: CÍSAŘ přináší svým zrozencům vznešenost, ušlechtilost a přirozenou autoritu. Projevuje se zejména v konkrétních a hmotných věcech. Tato karta však může za jistých podmínek přinést jistá pokušení, třeba „pokušení moci“, a taktéž velmi obtížná rozhodnutí, která nejsou snadná a jednoduchá. Někdy se v popředí zájmu lidí narozených ve čtvrtém anebo 31. dni měsíce ocitne hmotný zisk, nebo hmotná stránka života obecně. Císař může držet v životě svých chráněnců vše pohromadě, i to, co by se snad jiným lidem velice rychle rozpadlo pod rukama.

Klíčová slova: řád věcí, autorita, mužská síla, válečník, moc, otec, stabilita, podnikání.

Éterický olejíček: eukalyptus, nard a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: esence KRISTUS, v případě této esence spíš ve významu „otec“, nežli „syn“, pomáhá rozvíjet mužskou stránku, obecně vyřešit otázku vztahu s otcem i „Otcem“ a celkově s autoritami; umožňuje „držet páteř rovně“ a neshýbat se před samozvanou mocí, rozvíjet svou vlastní přirozenou autoritu a postavit se sami za sebe.

KARTA NAROZENÝCH 5. A 23. V MĚSÍCI: PAPEŽ je kartou nezávislých osob, někdy trochu impulzivní povahy. Pomáhá jim překonávat jejich vlastní vnitřní konflikty a rozpory, aniž by ztratily veškerou svobodu. Díky jeho vlivu je mohou proměnit v dobrodružství, v naději a ve vnitřní čistotu. Tito lidé jsou schopni vnitřně i jinak růst, pokročit daleko a vysoko na své životní cestě, co se následně odrazí i v okolním světě. Zvyknou kráčet cestou pokroku směrem k lepšímu, vznešenějšímu a duchovnějšímu životu.

Klíčová slova: poradce, laskavost, klid, náboženství v konstruktivním smyslu, pomoc, duchovno, mír, milosrdenství.

Éterický olejíček: kadidlo, myrta a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: DJWAL KHUL, jedna z vibračních esencí nanebevzatých Mistrů, přivádí k převzetí odpovědnosti za vlastní život a okolnosti v něm. Rozvíjí asertivitu a vůdčí schopnosti. Je vynikající esencí pro lidi, kteří často komunikují s ostatními, lektoři, terapeuti, lékaři, ošetřovatelé, učitelé atd. Dodává odvahu k sebeprosazení. Posiluje sebehodnotu, sebevědomí a také auru.

KARTA NAROZENÝCH 6. A 24. V MĚSÍCI: MILENCI, karta, která naznačuje společenskou povahu, citlivost, touhu po harmonii a rovnováze, ale také silnou fyzickou přitažlivost. Tito lidé se někdy nesnadno rozhodují anebo volí pod vlivem emocí, nikoli rozumu, přičemž jejich vlastní myšlení  by mělo právě být tím pravým soudcem při jakémkoli rozhodování - toho by se měli pevně držet. Jejich život plyne mezi touhou a iluzí ideální lásky a reálným životem, za který se mají naučit převzít odpovědnost. Musí se rovněž učit nepoddávat některým pokušením, která se nezřídka objevují v lákavých a stále lákavějších podobách.

Klíčová slova: láska, emocionální volba, důležitost partnerství.

Éterický olejíček: pižmo, jasmín a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: ARCHANDĚL CHAMUEL, je všestrannou esencí pro vztahy, a to jak pro vztahy ve dvojicích, tak pro vztahy rodinné, profesionální a jiné; je vynikající pro vytváření vnitřní harmonie a rozvíjení citu pro harmonii vnější; poskytuje podporu u vyjasňování vztahů a partnerství;  dává nám poznat, co nás ve vztazích skutečně zatěžuje, co máme proti druhým nebo co si sami neodpouštíme; buduje v lidech „lehkost bytí“ a radost ze života, což umožňuje lépe koexistovat s ostatními anebo s nimi spolupracovat.

KARTA NAROZENÝCH 7. A 25. V MĚSÍCI: VŮZ označuje osoby, které mají dost intenzivní potřebu neustálých změn, akcí, pohybu a realizace nových a nových nápadů. Cestou takovýchto změn se ubírají nezávislí lidé, kteří jsou připraveni strhnout s sebou ostatní. Jdou někdy těžší životní stezkou, na které nikdy neví, jaké překvapení čeká za další zatáčkou. Proto je pro ně dobré naučit se řídit sebe sama i svůj život, vyhnou se tak všem nebezpečím a dosáhnou svého cíle. Měli by se dále rovněž naučit mít opratě svého života pevně pod kontrolou, zastavit se ve svém věčném úprku a pokud možno tolik nespěchat.

Klíčová slova: vítězství, pohyb a posun přes překážky, bouřlivá a dynamická cesta korunovaná triumfem, cestování, akčnost.

Éterický olejíček: cedr, kardamon a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: ARCHANDĚL JOFIEL, podporuje integraci svých schopností, spojení s vnitřní sílou; zbavuje vnitřního i fyzického napětí; harmonizuje jemněhmotná těla s tělem fyzickým; poskytuje pomoc v situacích, kdy se cítíme jako na housenkové dráze.

KARTA NAROZENÝCH 8. A 26. V MĚSÍCI: SÍLA náleží lidem, kteří směřují k úspěchu, avšak cesta k němu je často obtížná a trnitá. Nikdy se nevzdávají a nepoddávají, ani neztrácí směr, ale k dosažení toho, co chtějí, musí vynaložit velké úsilí. Mají schopnost spojovat různé energie, lidi, prvky, myslí velice komparativně a mají smysl pro „magii života“. Pro většinu z nich je typická vitalita a dlouhověkost, na druhé straně však také nervozita, v krajním případě u některých z nich i hněv anebo v případě pocitu nespravedlnosti a bezpráví také neočekávané výbuchy. Často mají silné propojení s přírodou, umí citlivě využívat její zdroje a dělit se o ně s ostatními.

 Klíčová slova: odvaha, vnitřní záře, potěšení, vášeň, mentální síla, výdrž.

Éterický olejíček: neroli, bazalka a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: ČERVENÝ PAPRSEK STVOŘENÍ, znásobuje mentální i fyzickou sílu, též sílu vůle a výdrž; umožňuje použít svou vnitřní sílu v pravé chvíli; probouzí odpovědnost za své jednání i nejednání; umocňuje disciplínu a sebedisciplínu, poskytuje oporu v následování svých vizí.

KARTA NAROZENÝCH 9. A 27. V MĚSÍCI: POUSTEVNÍK ukazuje na osoby trpělivé, vnitřně rozjímavé, schopné odolávat různým pokušením a získat skrze své životní zážitky a zkušenosti velkou moudrost. Lidé Poustevníci mohou být samotáři s potřebou vlastního prostoru, který jim nikdo nenarušuje, mají však obvykle silné sociální cítění. Bývají odměněni za všechno, co předtím vytrpěli, ale odměna přichází až po dost dlouhé době. Měli by vytrvat v následování svých snů a realizaci svých nápadů a nenechat se vytlačit těmi, kdo jsou dravější nebo agresivnější v sebeprosazování

Klíčová slova: nejvyšší moudrost a znalosti, diplomacie, vnášení světla do života druhých, ústup do samoty, meditace, znalosti využívány pro prospěšné účely.

Éterický olejíček: borovice, vřes a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: SÍLA V KLIDU A TICHU, esence navozující zklidnění mysli a emocí; podporuje meditaci a schopnost v jejím průběhu se ponořit do absolutního klidu; navozuje stav „Teď a tady“; pomáhá najít sebe sama; spojuje s nekonečným Bytím; vytváří most mezi běžným bytím a vědomým bytím.

KARTA NAROZENÝCH 10. A 28. V MĚSÍCI: KOLO ŠTĚSTÍ už na první pohled naznačuje dynamiku, která vládne životům lidí s touto kartou a dnem narození. U těchto osob je vše neustále v pohybu a je to vlastně jejich nejzákladnější potřeba. Pokud se jim podaří zůstat pány svých vlastních tužeb, dokážou-li překonat pokušení, kterým každou chvíli podléhají, mohou konečně zastavit pádící koloběh života v nejvyšším bodě, což znamená na vrcholu úspěchu.

Klíčová slova: dobré změny, osud, pokrok, štěstí, být nahoře, ale vědět, jaké je to být dole.

Éterický olejíček: fialka, kiwi a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: TYRKYSOVÝ PAPRSEK STVOŘENÍ umožňuje přijmout neustálé změny, pružněji reagovat a konat, řešit vzniklé situace novým způsobem, objevit dříve nevyužité možnosti v čase zásadních změn, zvládat nové úkoly; pomáhá smysluplně využít nastalé změny, byť by byly samé o sobě spíš negativní než pozitivní, a hravě formovat svůj život za změněných okolností; také podporuje otevřenost a společenskost.

Ve druhé části článku si budete moci přečíst informace o zbylých dnech narození, k nim přislouchajících kartách i esencích.

Chcete-li si zamluvit termín na tarotovou konzultaci anebo objednat esenci příslušnou ke kartě vašeho dne narození a zvýšit kvality svých pozitivních stránek anebo zlepšit své vyhlídky, napište si o ně formulářem níže. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a lektorka rodinných konstelací, odbornice na Tarot, archetypy a symboly, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

 

Objednat konzultaci anebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: