CO O VÁS ŘÍKÁ TAROT PODLE DNE NAROZENÍ II.

Karty, éterické olejíčky a energetizované esence Lichtwesen přislouchající k vašemu dnu narození

V první části jste se dočetli o dnech narození od 1. do 10. včetně dat 23., 24., 25., 26. a 27. a co společně s přislouchajícími kartami říkají o těch, kteří se v tyto dny narodili. V druhé části článku máte k dispozici informace ke zbylým datům v měsíci, kartám i esencím, které se k nim vztahují. Popsané působení esencí doplňuje význam jednotlivých dnů narození i karet, a přirozeně i charakteristiky a úkoly osob, které se v konkrétním dnu v měsíci narodili.

KARTA NAROZENÝCH 11. a 29. v MĚSÍCI: SPRAVEDLNOST jako karta tohoto dne narození označuje osoby, které dovedou vnímat věci takové, jaké jsou, bez jakýchkoli iluzí a zkreslených představ. Pro ně je důležitý nadhled, mír a rovnováha, nemají rádi chaos, neřád a nepořádek. Respektují všechna sociální pravidla, směrnice - třeba v práci či v dopravě - a normy slušného chování. Jejich životní spokojenost, také však zdar vychází z dodržování těchto pravidel, protože spravedlnost je v odměňování i v postizích stejná pro všechny. Vnímají všechny detaily, které ostatní přehlíží a díky této schopnosti mohou dosáhnout velký úspěch i tam, kde by to ostatní vůbec nenapadlo.

Klíčová slova: rovnováha, smysl pro spravedlnost, harmonie, rovnováha protikladů, smíření, karma

Éterický olejíček: římský heřmánek, narcis a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: LADY PORTIA, vytváří vnější i vnitřní rovnováhu, pomáhá rychleji nastolit harmonii v jakékoli oblasti života, stabilizuje, ulehčuje rozhodování a podporuje rozšiřování vyšší formy poznání.

KARTA NAROZENÝCH 12. v MĚSÍCI: VISELEC může být téměř pravým opakem předchozí tarotové karty a jejího významu. Lidé pod patronátem Viselce jsou někdy křehký, citlivý a občas i slabý. Obracejí se do svého nitra, v pozitivním případě myslí na dobro všech, nejenom na to svoje. Pak mohou „očistit svou karmu“ a změnit svůj osud. Chyby, které učiní a pokušení kterým podlehnou, jich oddálí od jejich životního cíle a štěstí. Jednou z dalších podmínek spokojeného života je nehrát roly oběti a naučit se dívat na svět ze zcela jiného úhlu pohledu.

Klíčová slova: nedodržování obecně přijímaných pravidel anebo zásad udržujících zdravé životní prostředí, výstřednost, možná oběť, nutný obrat

Éterický olejíček: jasan trnitý, cypřiš, baobab a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: MAGENTA PAPRSEK STVOŘENÍ je esence s číslem 75, tudíž 12 (8+5 = 12). Zprostředkovává zkušenost bytí, v němž jsme součástí většího celku. Otevírá přístup ke zdroji nejvyšších vibrací, rovněž však k zemským, „těžším“ energiím, díky čemu můžeme pochopit a využít souhru a harmonii různých energií a úrovní. Nejenom to, dokonce koordinuje odlišné úrovně navzájem. Umožňuje tak pochopit celkový kontext a rozpoznat naše místo ve světě a v tomto životě i náš životní úkol. Dává nám sílu překonat hranice různého druhu a expandovat. Pomáhá vyvážit osobní zájmy s vyššími ideály.

KARTA NAROZENÝCH 13. v MĚSÍCI: KARTA SMRT předznamenává trochu rozmarnou osobu, jejíž život podléhá radikálním otřesům. Veškerá protivenství, a není jich málo, by měla být přijímána a překonávána s odvahou, zdravým rozumem a inteligencí. Jsou vždy připraveni zahájit nový „výstup“, začít znovu a znovu od nuly. Pokud se neleknou překážek a životných proher, úspěch je nakonec nemine a dostanou se tam, kam se dostat chtěli. Musí být připraveni vzdát se všeho svazujícího a nepotřebného, aby se mohli pohnout dál.

Klíčová slova: aby se mohlo objevit nové, musí zmizet staré; hluboké změny, síla obnovy, transformace.

Éterický olejíček: slaměnka, copaiba a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: SERAPHIS BEY s číslem 13 vnáší vědomí do hmoty, světlo do tmy. Pomáhá přijímat, vnímat a používat vlastní sílu i sílu života obecně, která kolotá všude kolem nás. Posiluje vůli žít a tok životní energie v těle. Dostává do povědomí obavy z pozemského hmotného světa, odpor k úspěchu, bohatství, majetku a postavení a tyto negativní postoje mění v pozitivní, čím mění celý život. Upravuje, zesiluje a harmonizuje plynutí energie v první, základní čakře, a tak víc spojuje se životem na Zemi.

KARTA NAROZENÝCH 14. v MĚSÍCI: PRAVÁ MÍRA poskytuje zrozencům 14.-tého dne v měsíci velkou ochranu a podporu. Dodává jim potřebnou rovnováhu mysli i těla, schopnost adaptace na různé podmínky a situace a také trpělivost vše ustát s klidem a beze spěchu. Pod jejím dohledem můžete v životě dosáhnout to nejlepší z nejlepšího, avšak za předpokladu, že ve vašem nitru bude vládnout mír, budete se distancovat od osobních sporů a vyhnete se impulzivitě. Míru a vyváženosti dosáhnete sebepoznáním a sebekázní.

Klíčová slova: zlatá střední cesta, harmonie, mír základem všeho, trpělivost, vyrovnaný člověk

Éterický olejíček: moringa, meduňka a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: LAO-TSE, vibrační esence díky které se nenecháte vyvést z rovnováhy, zůstanete klidní a uvědomíte si, že s vnitřní klidnou harmonií budete vždy vědět, jaký další postup a životní kroky jsou nejvhodnější. Pomáhá reagovat přiměřeně a cíleně, zklidňuje a harmonizuje v případě vnitřního napětí, neklidu i poruch spánku. U jakýchkoli zkoušek chrání a umožňuje zůstat přítomní a uvolnění.

KARTA NAROZENÝCH 15. V MĚSÍCI: ĎÁBEL představuje všechny spojené síly hmotného světa, které mají vliv na jednotlivce i na menší nebo větší komunity. Vynikající zdraví, skvělý celkový stav včetně psychického a emocionálního, schopnost orientovat se a uspět v materiálním světě jsou základní charakteristiky lidí narozených v tomto dnu v měsíci. To vše, bohužel, může za jistých okolností doprovázet egoismus, nízká morálka a nedostatek zdrženlivosti. Proto je od těchto jednotlivců vyžadována velká aktivita usměrněná na blaho těch druhých, ale také velká odpovědnost za své činy. Pokud se jim podaří překonat své negativní sklony (které má samozřejmě každý, nejenom lidé narození patnáctého), mohou dosáhnout vysokých vrcholů.

Klíčová slova: silné materialistické sklony, pokušení, pouta hmotného světa, kreativita, fantazie, vynikající komunikativní schopnosti

Éterický olejíček: Ylang-Ylang, mandarinka a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: PALLAS ATHÉNA probouzí uspanou tvořivost, jakkoli hluboko zasunutou v nevědomí, umožňuje najít vlastní vyjádření své kreativity, a to s radostí a vášní. Pomáhá tím nejvhodnějším tvořivým způsobem vyjadřovat navenek své vnitřní obrazy, vnitřní poznání a pocity tak, aby jim ostatní lidé rozuměli. Uvolňuje bloky, které bránili kreativitě projevit se a též snadnému učení. Poskytuje energii pro vyléčení vnitřního dítěte, zejména u lidí, kteří od útlého dětství nebyli přijímáni takoví, jací jsou, naopak, byli spíš kritizováni, znevažováni, vysmíváni, ponižováni, diskriminováni. Podílí se na léčení bolestných zážitků z dětství, dává šanci pocítit a využít sílu vnitřního dítěte, vrací lidem spontánnost, čistou dětskou hravost a veselou mysl. To umožňuje vnímat svět s dětským úžasem a radostí ze života. Propojuje logické myšlení s intuicí a hlasem srdce.

Karta narozených 16. v měsíci: VĚŽ znamená, že lidé v okruhu jejího vlivu jsou častěji než ostatní vystaveni prolomovým situacím, událostem a okolnostem. Tito lidé by měli častěji než ostatní přehodnocovat svůj dosavadní život i myšlenky, vzdát se všeho, na čem pouze lpějí, ale ve skutečnosti to nemá ani žádné pevné základy ani hodnotu pro život. Jinak se jim celý život může i několikrát za sebou zhroutit. Pokud však přece jenom dojde k náhlému obratu, mohou na troskách a částečně i z trosek vybudovat něco nového, krásnějšího, prospěšnějšího, stabilnějšího a lepšího. Aby zachránili to, co stojí za záchranu, měli by být připraveni k radikálním zásahům. Jejich osud se prostě nese ve znamení změn, také však závažných rozhodnutí a - obětavosti. Nic by je nemělo odradit od přijetí zmíněných změn a od realizace kroků, které povedou k nové podobě jejich života.

Klíčová slova: změny připomínající až demolici, rozplynutí iluzí, možné a nečekané štěstí, bouřlivé období

Éterický olejíček: orchidej, malina a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: KRISTALL, dává stabilitu, stálost, pevnost; uzemňuje, uvolňuje psychickou zátěž, též bolestné zkušenosti, traumata a šoky, které se usadili nejenom v podvědomí, nýbrž i v buňkách těla. Nastavuje a připravuje organizmus na příjem vyšších vibrací.

KARTA NAROZENÝCH 17. V MĚSÍCI: HVĚZDA ukazuje na velké štěstí těch, kdo mají tuto kartu jako kartu dne narození. Přináší jim mír, lásku, harmonii, inspiraci, neustálýí pokrok a úspěch ve všech oblastech. Tato karta je však také výzvou, abychom navzdory všem darům a štěstí stále zachovávali životní i mentální stabilitu a pěstovali v sobě umírněnost. Jejich pokušením i nástrahou se může stát pýcha a sebechvála.

Klíčová slova: požehnání, šťastní a okouzlující lidi, věrnost, čistota, čistá duše, rozkoš, rovnováha, naděje, životní vize

Éterický olejíček: myrta, skořice a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: KAMAKURA dává schopnost řídit sebe sama, své skutky i životní situace, cíleně a odhodlaně jednat, v zájmu dosažení životní vize a cílů vyvinout dostatečnou snahu, dokončit rozdělané projekty či jakoukoli práci a překonat tendence k prokrastinaci, rozlišit nedůležité od důležitého. Aktivuje radost z prováděné akce. Probouzí vnitřní sílu a chuť umožňující začít, co je potřebné a přínosné, o čem máme zcela jasnou vizi a vlastně už víme, co pro dosažení této vize udělat. Prohlubuje koncentraci a jasnost, potřebnou na naplnění plánů s nasazením správné míry síly a rychlosti. Způsobuje, že jednáme cílevědomě a pouze přesně to, co je nutné, zásadní a prospěšné. Dovede prolomit vnitřní odpor, který dosud bránil v realizaci nevyhnutelných kroků na cestě za vizí, úspěchem, štěstím a životní spokojeností. Dokonce pomáhá v tak „banálních“ věcech, jako sebrat se konečně a uklidit, vyžehlit prádlo, doručit neodeslané zásilky, dopisy, vyřídit maily, setkat se s lidmi, s nimiž je zapotřebí se na čemkoli domluvit. S Kamakurou jde všechno, včetně práce, rychleji.

KARTA NAROZENÝCH 18. v MĚSÍCI: MĚSÍC znamená představivost, citlivost, fantazii, intuici, vnímavost a smysl pro poezii psanou i poezii života jako základní charakteristiky těch, kteří se v tento den narodili. Tito lidé mívají velké spirituální vlohy a schopnost vciťování se. Nebývají zaujatí a dovedou se rovněž zřeknout zaujatosti samými sebou. Vztahuje se k nim síla snů a pocitů. Pokud nepodlehnou své přecitlivělosti a přehnané snovosti, dovedou skvěle nacházet nové cesty při řešení starých problémů. Měli by se však určitě vyhnout chaotičnosti, nepodlehnout sebeklamům, iracionalitě a prázdnému fantazírování, neztrácet zbytečně čas podružnostmi a energii na nepodstatné činnosti.

Klíčová slova: hluboká intuice, otevřenost novým znalostem, dobrodružství skryté v protipólu temnoty a světla, záviděníhodná fantazie, poetičnost, romantika, půvab, ženství

Éterický olejíček: myrha, černé koření a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: KWAN YIN znásobuje soucit, toleranci a spolucítění s jinými lidmi, dodává odvahu a schopnost pustit se minulosti, nelpět na ní. Přináší emoční uzdravení, vynáší na povrch vytěsněných pocity. Rozvíjí ženskou stránku. Uvolňuje zadržované slzy a tím vede k očistě a vyléčení emočních zranění a bloků. Pomáhá vzdát se nadměrné kontroly. Zbavuje zastaralých myšlenkových vzorců, fyzického napětí a křečovitosti. Poskytuje oporu v zármutku, takže se předtím smutnící osoby mohou zapojit znovu do plnokrevného života a plynout jím, nechat se jím unášet, aniž by se vzdali své síly a síly svých nejniternějších emocí. Mírní potíže s měsíčky.

KARTA NAROZENÝCH 19. V MĚSÍCI: SLUNCE obdarovává zrozence devatenáctého dne vším možným včetně lásky, radosti ze života, zdraví, úspěchu a vzestupu na výsluní. Často je čeká všestranný rozvoj a růst, materiální dostatek, šťastné manželství, spokojenost. Je pro ně typická nezkrotná životní síla a v zralejším věku také duševní vyspělost. Mají sobě vlastní životní styl, též velký energetický potenciál. Nepodlehnou-li sobectví a sebestřednosti a budou-li vyznávat skutečné životní hodnoty, může být jejich život plný překvapení, harmonie a radosti.

Klíčová slova: světlo a teplo, štěstí, jasnost poznání, úspěch, láska, naplnění, spokojenost, radost, dítě

Éterický olejíček: slunečnice, sladký pomeranč a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: SLUNCE je esence, která přináší nadšení pro život, hybnost, pružnost, schopnost adaptace na měnící se podmínky. Za jejího užívání vám nebude činit potíže změnit svůj předchozí pesimismus a negativní postoj na pozitivní. Esence Slunce mění zamračené dny a myšlenky na prosluněné a jasné. Poskytuje moc postavit se výzvám s úsměvem, vstát a jít, uvědomit si vlastní vnitřní záři. Umožňuje přistupovat k projektům, k práci a k plnění předsevzetí optimističtěji, eliminuje pochybnosti o sobě samých a odstraňuje vnitřní bloky.

Karta narozených 20. v měsíci: POSLEDNÍ SOUD vnáší do života různorodá překvapení, často způsobená neočekávanými změnami. Lidé narození 20. dne každého měsíce v roku a s kartou Poslední Soud by měli být vždy připraveni nést odpovědnost za vše, co udělali či naopak neudělali, vyhodnocovat neustále své kroky, svá slova, postupy a chování, zvážit jejich závažnost i dosah. Měli by sahat vždy a pouze po poctivých, transparentních, co nejjemnějších a nejohleduplnějších prostředcích, ať už jde o cokoli, osobní život, vztahy, rodinu, práci, životní poslání, životní prostředí, životní styl. V takovém případě budou výsledky jejich snažení mimořádná. Navzdory obecnému mínění je to v podstatě optimistická karta s poselstvím o několika pozitivních změnách v životě, které sebou přináší pocit jistoty a spokojenosti. U lidí s tímto datem narození často dochází ke kvalitativnímu obohacení života i jejich vlastní osobnosti, díky němuž snadno nachází východiska z krizových období a dovedou vyřešit i pro jiné neřešitelné problémy.

Klíčová slova: důležitá rozhodnutí, konec jedné fáze a začátek nové, řešení a vyřešení důležitého problému, obnova po těžkém období, hluboké poznání

Éterický olejíček: citron, hyacint a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: ANGELIKA, umožňuje transformaci, především co se minulosti týče, její užívání vede ke zpracování traumat z minulosti. Ulehčuje zdolání různých zkoušek, i těch životních. Pomáhá rozpoznat, co jsme potlačili anebo co se odmítáme naučit z minulých zkušeností.  Transformuje nepříjemné a bolestné zážitky z minulosti, které mohou negativně ovlivňovat přítomnost, vyvolávat hněv a odpor.

KARTA NAROZENÝCH 21. V MĚSÍCI: SVĚT je karta, která zabezpečuje osobám narozeným 21. den ochranu po celý život. Vždy se najde někdo, kdo jim bude někdo pomáhat a podporovat je, zejména v těžkých a náročných časech, takže si nemusí dělat starosti s budoucností. Mohou být velice sociálně založení, často, i když ne vždy extrovertní. Reagují okamžitě na každou novou příležitost. V tomto smyslu pro ně nesmí být odpočinek.

Klíčová slova: plnění očekávání ve všech oblastech, úspěch, štěstí, dosažení cíle, integrita, dokonalost

Éterický olejíček: růže, muškátový oříšek a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: STROM. Není náhoda, že naši předchůdci na celém světě věřili v tzv. Strom života a Světový strom, v os Světa, kterou tvoří kmen obrovitánského stromu. Vibrační esence Strom pomáhá vypořádat se s bouřkami a nepohodou života a pozvednout se z hmotné úrovně na úroveň duchovní. Po každém životním kroku, který vede k osobnímu růstu, harmonizuje celý systém člověka a přináší stabilitu vyšší kvality. Její pomocí je možné pevněji „zapustit kořeny“ - v přítomnosti, na místě, kde žijeme, ve svém těle, v životě - a zároveň rozvíjet duchovní spojení a využít pro svůj rozvoj, růst a úspěch všechny dostupné zdroje. Umocňuje schopnost přizpůsobit se okolnostem a optimálně se vyvíjet ve všech životních oblastech. Doporučuje se lidem, kteří mají tendenci ustavičně létat v oblacích, či být příliš euforičtí.

KARTA NAROZENÝCH 22. V MĚSÍCI: BLÁZEN představuje konec starého i začátek nového životního cyklu. Naznačuje životní cestu velkých úspěchů, ale také velkých pokušení. Člověk narozený 22. Dne měsíce tráví obvykle celý život v diametrálních protikladech. Bývají to docela originální osobnosti, otevřené, nezávislé, upřímné, nekonvenční, svobodné a svobodomyslné, schopné žít plně v přítomné chvíli. Mívají radost z experimentování a též odvahu vykročit vlastní cestou. Neměli by podléhat momentálním emocím a ztrácet kontrolu nad sebou nebo nad okolnostmi svého života.

Klíčová slova: bezstarostnost, naivita, dveře otevřené všem možnostem, nejistý výsledek, nová cesta, která se může zdát šílená, rizika, nerozvážnost, nezralost, nevinnost, nový začátek

Éterický olejíček: geránium, fenykl a další

Energetizovaná esence Lichtwesen: METATRON střeží hranici mezi formou (hmotný svět) a ne-formou (prázdnotou) a pomáhá poznat, že obojí existuje najednou, v té samé chvíli a v tom samém prostoru, tam, kde není ještě vytvořen žádný potenciál, ale současně už je v zárodku potenciál potenciálu; posiluje schopnost efektivně reagovat a vidět věci jako celek; napomáhá ke štěstí a pocitu bezpečí.

 

NA VŠEOBECNÉ ROVINĚ, JAKO POMOC U VÝKLADU TAROTU NEBO NALADĚNÍ SE NA SVOU INTUICI, VELICE DOBŘE POSLOUŽÍ DALŠÍ ESENCIÁLNÍ OLEJE:   

  • Santalové dřevo zvyšuje schopnost otevřít se vyšším frekvencím a energiím, které umožňují napojení se na Vyšší Já i svou vrozenou intuici.
  • Kadidlo funguje podobně jako Cerberus, strážný pes, který vás ochrání před nežádoucími vlivy a energiemi v průběhu výkladu.
  • Bobkový list otevírá kanály jasnozřivosti, zvyšuje intuici a prorocké schopnosti.
  • Rozmarýn podporuje komunikaci s vyššími spirituálními úrovněmi, otevírá srdce soucitu a zvyšuje míru pochopení pro trápení jiných lidí.
  • Vaše třetí oko rychle otevře směs olejíčků citronové trávy, kadidla a bobkového listu.

Chcete-li si zamluvit termín na tarotovou konzultaci anebo objednat esenci příslušnou ke kartě vašeho dne narození a zvýšit kvality svých pozitivních stránek anebo zlepšit své vyhlídky, napište si o ně formulářem níže. 

Judita Peschlová, akreditovaná psychoterapeutka, certifikovaná terapeutka andělské terapie a lektorka rodinných konstelací, odbornice na Tarot, archetypy a symboly, hlavní terapeutka projektu Lichtwesen pro ČR a SR

Objednat výklad nebo esenci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: