Unikátní staroslovanská hormonální jóga pro ženy: Fontána mládí, slovanská sestava mystických pozic

27 HVĚZDNÝCH KLÍČŮ STAROSLOVANSKÉ TAJNÉ TRADICE

 

Stejně, jako se můžete na dálném východě setkat s jógovými a jim podobnými praktikami, je možné se dopátrat tajných cvičení starých Slovanů, které ač napohled mnohem jednodušší a méně náročné, mají velice hluboký účinek. Pro ženy byl vyvinut osobitý systém cviků, které nejsou vůbec vhodné pro muže právě proto, že krom jiných pozitivních účinků zesilují ženské aspekty, dokonce působí na hormonální úrovni i na úrovni kladné korekce ženské DNA, uvolňují pánev, ovlivňují pozitivně ženské lůno, fungování ženských orgánů a lymfatického systému.

Slovanská „gymnastika“ pro ženy, někdy označována za "cvičební sestavu čarodějek", je prastarý systém jednoduchých pohybů, které byly po celé generace předávány z matky na dceru. V současnosti se tato tradice obnovuje. Existuje několik škol slovanského ženského cvičení, jádro však zůstává stejné.

Tento praslovanský cvičební systém sestává celkem z 27 dynamických pozic, rozdělených po devíti do třech cyklů, neboť jsou mystickým způsobem přizpůsobena třem slovanským mýtickým světům zvaným Jav, Prav a Nav. Ty se trochu podobají konceptu šamanského Dolního, Středního a Horního světa, ačkoli nejsou vůbec stejné. V obou případech jsou však propojena jakousi osou, kterou známe pod jménem Axis Mundi, osa světa, i když tato může mít u různých kultur odlišnou podobu i názvosloví. Velice často tuto osu představuje strom; u starých Slovanů se mluví o „spojovacích alejích“ mezi Světy, nebo jako o Stromu hlasů, Stromu starých duší. Komunikace mezi jednotlivými světy může plynout z nižších říší k vyšším; a naopak, požehnání z vyšších říší může sestupovat k nižším světům a k nám lidem. Žena tvoří u provádění jednotlivých pohybů Fontány mládí kmen, osu psychického růstu, která spojuje nebe a Zemi, ducha a hmotu - skrze své tělo.

Každá z pozic představuje určitý rys, ctnost nebo aspekt života a má svůj vlastní symbol, rovněž však afirmaci atd.

Ke každému z 27 hvězdných klíčů, neboli k jednotlivým pohybům, je přiřazena barva cyklu, k němuž náleží a též vlastní staroslovanský, speciální symbol. Ten zvyšuje účinek každého cviku. Symboly vycházejí většinou ze vzorů tradiční slovanské výšivky. Staří Slované používali tyto vyšívané znaky nejenom na svém oblečení a jiných textiliích, nýbrž také na různé magické účely, na ochranu, pro větší osobní sílu, nastolení harmonie, zlepšení či udržení zdraví apod. Sloužili taktéž jako magické sigilie a jako velice účinné talismany. Symbolické staroslovanské obrazce jsou nejmocnější, pokud si je žena sama vyšije, není to však nevyhnutelné.   

Později se pro každou ženu, která pronikne hlouběji do tajů Fontány mládí, vybírá dle data narození soubor sedmi osobních cvičení. Tato osobní sada se skládá ze šesti základních póz tvořených vždy dvěma z každého ze tří výše zmiňovaných slovanských světů a jedné hlavní pózy, která představuje ženin životní cíl anebo její vyšší poslání.

Pravidelné cvičení Hvězdných klíčů může ženu dosti zásadně změnit po všech stránkách. Mají nesmírnou transformační sílu.  Zaměřuje se na typicky ženské části těla, tudíž na prsa, boky, břicho, stehna, avšak také na thymus, štítnou žlázu, lymfatické uzliny. Je vhodné též pro těhotné a menstruující ženy, neboť zmírňuje menstruační bolesti a dokonce pomáhá u různých ženských onemocnění.

Provádění pozic Hvězdných klíčů je doslovným, nikoli však komplikovaným rituálem. A mimochodem, většinou se cvičí v šatech či sukni, přinejhorším v pohodlných volných, avšak žensky působících kalhotách, v žádném typicky sportovním odění. Krom jiného se na začátku sestavy navazuje kontakt s Matkou Zemí, stanoví se cíl cvičení (splnění osobního snu, lepší zdraví, vzkvétající hojnost, rozvíjející se vztah atd.). Celková délka cvičení činí pouhých 15 minut.  

Zařazení Fontány mládí do každodenní praxe otvírá bránu k jiným aktivitám. Může však být také otevíráním, počátkem složitější rituální práce. Poskytuje mnoha ženám větší smysl pro strukturu a řád, a posiluje jejich duchovní praxi.  

Fontána mládí bývá nezřídka začleňována do průběhu ženských kruhů a skupinových rituálů, dokonce i jako úvodní fáze ohnivých nebo sezónních obřadů.

Cviky aktivují energetická centra ve třech fázích. Zpočátku se velice intenzivně pracuje na vibracích center souvisejících s energií dívky, ženy, matky, Velké Matky, Země, ženského zdraví, ženského vědomí a uvědomění, ženské přirozenosti atd.  

Hvězdné klíče, slovanská forma Fontány mládí, vrací ženu k sobě, do jejího skutečného centra, uzdravují její vnitřní ženské Já, její Animu, její vnitřní dítě, tedy vnitřní dívenku, avšak také její vnitřní Milenku, Matku a Stařenu bez ohledu na její věk. Napojují duši ženy na duši Světa, duši Bohyně, rovněž však na její ženskou rodovou linii a na její dávné předkyně.

Cvičení omlazují a léčí prostřednictvím regulace ženské energie.  

Duchovní zkušenost, ke které se postupně pravidelným vykonáváním 27 Hvězdných klíčů, ženy propracovávají, mírní a časem zcela eliminuje negativní následky stresu a mění je na stav duševního klidu a pohody. Fontána mládí je skvělou formou péče o sebe. Hluboké léčení, ke kterému pozvolna dochází, není vždy fyzické: může se projevit v emočním, duševním a duchovním životě, zvýšit imunitu a zlepšit neurochemii.

Já používám ke všem pohybům sestavy Fontány mládí také speciální esence, velice jemné a stejně jako Hvězdné klíče právě proto velmi efektivní.

 
Termíny tří víkendových setkání: 
 
* bude vypsáno; posvátné ženství v slovanské tradici; obecné informace; příslušné slovanské bohyně; svět pravi, základní postoje, detaily prvních 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně navi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa pravi
 
 bude vypsáno; svět javi, základní postoje, detaily druhých 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně javi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa javi, význam oblečení slovanských žen, slovanské čarovnice, cvičení v těhotenství, cvičení v kanceláři či za počítačem nebo na invalidním vozíku
 
* bude vypsáno; svět navi, základní postoje, detaily třetích 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně navi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa navi; krátký úvod do taneční formy slovanské hormonální jógy pro ženy
 
* 20.-21.1.2018 - první víkend cyklu; posvátné ženství v slovanské tradici; obecné informace; příslušné slovanské bohyně; svět pravi, základní postoje, detaily prvních 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně navi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa pravi
* 24.-25.2.2018 - druhý víkend cyklu; svět jeví, základní postoje, detaily druhých 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně javi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa javi, význam oblečení slovanských žen, slovanské čarovnice, cvičení v těhotenství, cvičení v kanceláři či za počítačem nebo na invalidním vozíku
* 24.-25.3.2018 - třetí víkend cyklu; svět navi, základní postoje, detaily třetích 9 hvězdných klíčů, afirmace, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybů úrovně navi; mystické, magické, praktické, zdravotní, hormonální, emoční vlivy a působení všech poloh světa navi; krátký úvod do taneční formy slovanské hormonální jógy pro ženy
Termíny troch víkendových cyklov kurzu:
* 20.-21.1.2018 - prvý víkend cyklu; posvätné ženstvo v slovanskej tradícii; všeobecné informácie; príslušné slovanskej bohyne; svet pravi, základné postoje, detaily cvičenia, afirmácie, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybov úrovne navi; mystické, magické, praktické, zdravotné, hormonálne, emočné vplyvy a pôsobenie všetkých polôh sveta navi
* 24.-25.2.2018 - druhý víkend cyklu; svet javi, základné postoje, detaily cvičenia, afirmácie, symboly (oberegy), mantry jednotlivých pohybov úrovne javi; mystické, magické, praktické, zdravotné, hormonálne, emočné vplyvy a pôsobenie všetkých polôh sveta navi, význam oblečenie slovanských žien, slovanské čarovnice 
Místo konání: online
 
Cena: bude vypsána
 
Lektorka: Judita Peschlová, průvodkyně a lektorka ženských kruhů a mystických cest za místy spojené s Bohyněmi a Maří Magdalenou a  na jiná silová místa
 
Kontakt a přihlášky: judita.andele@gmail.com nebo formulářem pod akcí

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: