Hromnice (Imbolc) – malý rituál pro štěstí se slovanskou bohyní Mokoš

Slovanská bohyně Mokoš byla uctívána zejména o jejím největším svátku v listopadu (nebo podle typu kalendáře v říjnu). Existuje však v průběhu roku dvanáct pátků (obecně jí byl zasvěcen pátek, ale těchto dvanáct mělo větší důležitost, než ty ostatní), které ji byly rovněž věnovány a v průběhu kterých se jí jak vzdávala úcta, tak se konaly různé rituály. Není pouhou shodou okolností, že třeba u jižních Slovanů byla křesťantvím přetransformována na sv. Petku (petak = pátek) či u východních na Pjatnicu (pjatnica = pátek). Jedním z těchto „Mokošiných pátků“ byl pátek před Hromnicemi, proto není divu, že součástí rituálu je použití mléka, které k tomuto sezónnímu svátku Slovanů patří stejně, jako u Keltů k Imbolcu o den dřív.

V průběhu Mokošina hromničního obřadu se používá vlna, neboť je to Bohyně předení a tkaní, a také osudu. Nejenom u Slovanů, nýbrž v mnoha jiných kulturách jsou předení, tkaní a osud propojeny. Ano, nemýlíte se, pokud jste si vzpomněli na severské Norny, řecké Moiry, atd. Je zajímavé, že byly většinou tři, stejně jako je světů v slovanské mytologické tradici. Měly na starosti minulost, přítomnost a budoucnost tak, jak jsou přiřazována třem slovanským světům /jejich velice hezké zpodobnění najdete na jedné z nejfrekventovanějších ulic Prahy, ale o tom blíže na mé mystické a zážitkové procházce "Praha – město Bohyně"/. Mokoš měla dvě pomocnice – v některých verzích slovanské mytologie měly být jejími dcerami - Dolju a Nedolju, Štěstí a Neštěstí, bohyně, které, jak jste již jistě uhodli, rovněž spřádali nit života. Čili byly vlastně také tři... Snad tomu ani nebudete věřit, ale Bohyní osudu – přadlenou byla též germánská bohyně, kterou ve velice překroucené podobě známe z poslední dubnové noci, Walpurga.)  

Severská bohyně Frigg byla stejně jako Mokoš bohyní osudu - přadlenou. Odezva těchto bohyní vládnoucích nad osudem a štěstím lidí je dodnes zřejmá v pohádkách, kupříkladu v Šípkové Růžence, Třech přadlenách bratří Grimů, v Plaváčkovi a v postavách tří sudiček objevujících se v mnoha dalších lidových skazkách. Stočené, zkroucené vlákno u předení odkazuje na vesmírnou prasílu, na vesmírný proud energie, vesmírná energetická vlákna, která vytváří energetické víry, a souvisí taktéž s tzv. čakrami, které se pod jiným označením objevují rovněž u Slovanů a Praslovanů, jenom jich místo 7 základních znali 9. Ty dvě navíc byly „hrudní“ a vztahuje se k nim i několik poloh tajného slovanského cvičení pro ženy Fontána mládí, které učím na příslušných kurzech.

Tedy i Mokoš, tak jako jiné prabohyně-ženy, je nositelkou života, která ve skutečnosti nespřádá vlnu nebo jinde bavlnu, ale vířivou vesmírnou energii – prasílu /čchi, ki, pránu/. Za zmínku také stojí nošení opasků oberegů, plnících ochrannou funkci, které nosili ženy Slovanů přímo na těle, a byly zhotoveny z barevných vlněných přízí v barvách tří slovanských světů, stejných, jako se používají v níže popsaném rituálu. Nosili se v místě, kde v energetické mřížce lidské bytosti, napojené na energetickou mřížku Země a také Univerza, leží právě – bod životní energie čchi!).

Co budete k jednoduchému Mokošinu rituálu potřebovat:

1.       Tři klubka vlněné příze, bílou, červenou a černou. Kromě lnu byla vlna často součástí slovanských obřadů.

2.       Syrové vejce (nikoli bílé, ideálně domácí).

3.       Sklenici mléka (nejlépe taktéž domácí jako vejce, anebo alespoň bio s vysokým obsahem tuku).

4.       Větší bílý talíř s co nejrovnějším povrchem (čili nikoli určený na polévku).

5.       Bílou svíci a zápalky.

 

Kde rituál realizovat:

Dle možnosti venku (jak to budeme dělat letos 2. 1. na starém slovanském kultovním místě na Petříně), nejlépe u řeky nebo jiné tekoucí vody. Není-li to možné, pak uvnitř, ale u otevřeného okna. V takovém případě místo na improvizovaný přírodní vnější oltářík položte bílý talíř na okenici.

Postup rituálu:

·       Je-li to možné, oblečte se do něčeho bílého. Zapalte  bílou svíci v bílém svícnu. Zavřete oči a několika nádechy a výdechy se soustřeďte na své nitro, na svou vnitřní bohyni, na přírodu kolem, na její vůně, zvuky, na rituál samotný.

·       V duchu přivolejte svými vlastními slovy Velkou Matku Mokoš a poděkujte ji už předem za účast na vašem rituálu.

·       Otevřete oči. Položte vajíčko na talíř a levou dlaní jej „válejte“ po talíři směrem doleva. Nahlas nebo v duchu si u toho říkejte: „Bohyně Mokoš, Velká Matko, sejmi ze mě prostřednictvím tohoto vajíčky vše negativní, zastaralé, toxické, všechny nánosy zimy, všechny mé bloky, nevhodná přesvědčení, jakoukoli zátěž, která už ke mně nemá patřit. Mokoš, Velká Bohyně, odřízni mě od toho všeho.“

·       Nezapomeňte si u válení vejce představovat, jak všechno, čeho byste se měli zbavit, přechází do vajíčka a pomáhá vám u toho Mokoš. Můžete si pak říct: „Všechno zatěžující, včetně zimy odchází, brzké jaro, čistota a Bohyně ve mně vítězí.“

·       V případě, že by se na talíři objevila trhlina, rozbil by se, puklo by vajíčko, znamená to, že z vás převzali toho skutečně mnoho "toxického".

·       Nalijte do sklenice mléko. Kružte nad ním pravou rukou se slovy: „Mléko života, mléko Velké Matky, vrať mi živost, vitalitu, přines mi štěstí, radost a zdraví, omlaď mé buňky a mně samotnou. Zvedám tuto sklenku na počest života a Velké Matky.“ Zopakuje tři krát. Čím hlasitěji, tím lépe. Poté mléko do dna a najednou vypijte.

·       Vezměte bílé klubko. Odvíjejte z něj vlněnou nit. Dělejte vše pomalu a soustředěně. Postupně na přízi udělejte tři uzly. U prvního tři krát zopakujte: „Bohyně Velká Matko, Mokoš, stůj při mně a zůstávej se mnou neustále.“ U druhého tři krát proneste: „Mokoš, nezapomínej na mně a neustále pro mě splétej na svém kolovrátku štěstí, lásku, zdraví a dobrobytí.“ U třetího zase tři krát za sebou říkejte: „Toto je Mokošin silný uzel, uzel štěstí, bohatství a úspěchu, který mi život brzy přinese.“ Odřežte kus příze se třemi uzly tak, aby za posledním zůstalo alespoň 10 cm volné nitě.

·       Pokračujte s červeným klubkem. Budete na něm vázat tři uzly jako v případě nitě bílé. Nahlas budete u toho říkat, u každého uzlu zase tři krát za sebou: U vázání prvního uzlu: „Můj osud a můj život je s pomocí Mokoš šťastný a úspěšný.“  U druhého uzlu: „Můj osud a můj život je s pomocí Mokoš bohatý a naplněný krásou.“ U třetího: „Můj osud a můj život je s pomocí Mokoš plný lásky, hodných, upřímných, milujících a podporujících lidí.“ Opět uřízněte kus příze s uzly.

·       Berte teď do ruky černé klubko a opět budete vázat tři uzly za sebou a říkat nahlas tři kráttyto věty: První uzel: „S podporou Mokoš je vše nepřející ode men velice vzdálené“. Druhý uzel: „Mokoš se postará, aby mě vše negativní zdaleka obcházelo a v žádném mém pozitivním úsilí mi nebránilo.“ Třetí uzel: „S Mokošinou péčí se mi vždy a všude vyhnou všechny případné potíže a komplikace.“

·       Svažte dohromady jeden konec tří vlněných nití s uzly. Spleťte je do „copánku“. Říkejte si u toho: „Tak jako Mokoš splétá osudy lidí, já teď splétám nitky svého vlastního osudu. Vše, co mi může přinést štěstí, bude držet pevně spolu a štěstí mě tak již nikdy neopustí.“ Zopakujte tři krát.

·       Pak spalte v plamenu bílé svíce tříbarevný vlněný copánek vašeho osudu. Dým odnese vaše přání k bohům a bohyním, oheň spálí vše negativní, představované černou přízí. Říkejte opět tři krát ze sebou: „Bohyně Mokoš, Matko všech lidí, ochránkyně všech žen a dívek, nechej spálit v tomto plamenu vše, co pro mě není prospěšné, a splň všechno, co je pro mě přínosné.“

·       Svíci nechte úplně dohořet. Poděkujte Mokoš. Vše ukliďte. Zbylý vosk, bílý talíř, vejce, popel ze spletené příze s uzly odneste co nejdál od svého domova (nejlépe do hlubokého lesa poblíž vodného zdroje) a zakopejte co nejhlouběji do Matky Země, kterou Mokoš je. 

              

Prožijte nádherný svátek Hromnic a ať se vám splní všechny sny nejenom o vašem osobním štěstí.

Podobný, ač menší rituál si společně uděláme na zážitkové procházce 1.2. na Petříně: https://www.juvita.cz/products/a1-2-18-petrin-hromnice-imbolc-unikatni-zazitkova-prochazka-staroslovanskym-kultovnim-mistem-s-malym-ritualem/

 

Mnoho, mnoho obřadů, rituálů; informací o Bohyních, nejenom slovanských a keltských; o sezónních svátcích v Kole roku nejenom keltském, nýbrž i Slovanském; také však o svátcích a rituálech přechodových a novodobých bude součástí dalšího výcviku pro kněžky Bohyně, který bude v 5 víkendech: www.angelcity.cz/products/vycvik-keltskych-a-slovanskych-knezek-bohyne-2019/

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: