KARMICKÉ VZTAHY V TAROTU, PARTNEŘI DUŠE

Někdy se stane, že do našeho života vstoupí někdo, u koho máme pocit, že jej už dávno známe. V takovém případě je dost pravděpodobné, že se jedná o někoho z některého z našich minulých životů, často o osobu z karmického vztahu. Existuje tarotová karta, která by mohla takovýto vztah detekovat? Ano, zcela určitě! A nejenom jedna.

Tou snad nejdůležitější je karta Malých Arkán, Šestka kalichů. Pokud se ptáme na vztah, tak je právě tou kartou, která ukazuje na osobu, s níž jsme určitým způsobem přišli do kontaktu v minulém životě. Pokud se vedle této karty objeví Ďábel nebo Svět, znamená to, že karma bude muset být v takovémto vztahu ještě zpracována. Ďábel i Svět mohou jednoduše signalizovat karmickou dohodu dvou duší. V prvním případě je naším úkolem vyrovnat karmický dluh, v druhém případě naučit se významnou duchovní lekci.

Podívejme se, jak bychom mohli u výkladu číst některé tarotové karty v souvislosti s partnerstvím dvou duší:

6 kalichů + VIII. Spravedlnost = tito dva lidé se v tomto životě opět potkali, aby společně nastolili harmonii a zdokonalili sebe sama. U této kombinace karet byli tyto dvě osoby v minulém životě milenci.

6 kalichů + XX. Poslední soud = dvě osoby se v minulém životě navzájem zcela oddaly, nejspíš však nikoli jako milenci. V budoucnu však budou žít jako zamilovaný pár a otevírají svým duším zcela novou příležitost k růstu.

6 kalichů + XV. Ďábel = tu je zřejmé, že v minulosti se dva lidi, na které se vykládá, navzájem vážně urazili anebo si dokonce moc ublížili (nemuseli tak udělat oba, někdy byl „pachatelem“ pouze jeden z nich), a proto vznikl vůči tomu druhému karmický dluh. V tomto vztah může často vzniknout až fatální přitažlivost, také v něm však bude skrytý strach, který je hluboce zakořeněn v paměti z minulého života. Tento strach je nejčastěji podprahový, nevědomý, a člověk z takového karmického vztahu jednoduše není schopen odolat tomu druhému. Na této osudové přitažlivosti není vlastně nic špatného, slouží k tomu, aby se tito dva lidé setkali a jakýmkoli způsobem spojili, aby mohlo dojít k uzdravení a odpuštění.

6 kalichů + XXI. Svět = tyto dvě duše se už mnohokrát setkaly v mnoha různých životech a uzavřely spolu dohodu o vzájemné pomoci, aby se spolu mohly rozvíjet a růst. Zapojili se už do mnoha různých typů rodinných, milostných či jiných vztahů a nyní mají šanci jednou a provždy dokončit všechny karmické úkoly, dovést je do konce.

Mohli bychom pokračovat s dalšími kombinacemi, ale bylo by to na velice, velice dlouhé pojednání. Například, pokud spolu se 6 kalichů padne Velekněz, může jít rovněž o silný karmický vztah, ale ten, komu se na vztah vykládá, byl v minulém životě víc než cokoli jiného mentorem, učitelem, mistrem apod. pro toho druhého. Tato silná kombinace naznačuje, že se mohou oba či jeden z nich snažit z karmického vztahu uniknout. Pokud tak však učiní, nevyřeší se karmický úkol a bude přenesen do dalšího života.

Přirozeně, každý vztah nesouvisí s minulými životy. Duše prostě mohly před narozením souhlasit, že se v tomto životě potkají a spojí svoje osudy. Pokud toužíme po osudovém milostném vztahu, mohou na něj vedle 6 kalichů ukazovat karty Kolo osudu (štěstí), Zamilovaní, Eso kalichů, 2 Kalichy anebo rytíř kalichů. Všechny by pak naznačovali fatální lásku.

Avšak nejtěžší a nejnáročnější je vymanit se z karmického vztahu, na jaký poukazují kombinace uvedené v úvodu, 6 kalichů s Ďáblem nebo se Světem. To proto, neboť spoutávají dva lidi v karmických vztazích podobně jako v astrologii Saturn anebo Pluto, dvě planety karmy.

Pokud byste se chtěli dozvědět něco o svých karmických vztazích a plánech duše v oblasti lásky a vztahů, stačí se u mě objednat na osobní konzultaci: judita.peschlova@gmail.com

Judita Peschlová, odbornice symboly, archetypy, sny a zejména na Tarot víc jak 35 let, autorka několika knih o Tarotu a překladatelka ještě většího počtu titulů o tarotových kartách

 

Objednat se na tarotovou konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: