TAROT BOHYNÍ - PŘEDPOVĚĎ NA 19. 9. 2020

GODESS TAROT: SPRAVEDLNOST - BOHYNĚ ATHÉNA

Pravda. Objektivnost. Odpovědnost. Moudrost. Odstup. Poctivost a bezúhonnost.

Bohyně Athéna, pověstná svým jasným, brilantním rozumem a moudrostí, byla často zobrazována se sovou jako symbolem osvícení (mimochodem ikonickým a symbolickým ptákem některých slovanských kmenů). Její um a vhled byli prý stejně pronikavé jako její jasné, šedé oči. Byla rovněž bohyní boje a války, avšak nikoli zuřivé, nerozumné, nepředvídatelné války často vedené jenom jako válka pro válku, jakou vyvolává bůh Mars, nýbrž pouze války již nevyhnutelné a s otevřeností kdykoli uzavřít mír. Byla vždy připravena poskytnout spravedlivou ochranu těm, kteří potřebují zastání a obranu.

Pokud se objeví jako karta dne Spravedlnost a bohyně Athéna, vyvstává potřeba zaujmout dostatečný odstup od jakékoli problematické situace. Ptát se sebe sama, zda postupujeme, myslíme a konáme stejně moudře jako Athéna, zda jsme skutečně spravedliví k sobě i ke svému okolí, anebo se řídíme pouze svou představou o spravedlnosti, případně představou někoho jiného, kterou jsme se nechali zlákat, oblouznit, oklamat. Může také naznačovat netrpělivost a frustraci z byrokracie

Karta Spravedlnost a Athéna vám doporučují pečlivě naslouchat, zatímco vám ostatní vysvětlují jejich verzi událostí a role, kterou v ní hráli nebo stále hrají. Není nutné za každou cenu nabízet zpětnou vazbu. Vaším úkolem je dnes pozorovat, pozorně naslouchat, nikoli pouze slyšet, držet se zdravého rozumu, ohleduplnosti a odpovědnosti, která je pro Athénu velice typická.

Když zůstanete pouze svědky toho, jak lidé o sobě a o těch druhých, potažmo o nějaké události či situaci mluví, vaše porozumění přesáhne rámec slov, která slyšíte.

Možná dnes budete chtít nebo muset rozvažovat nad různými možnostmi anebo přemýšlet, jak uvést divergentní oblasti svého života do rovnováhy. Nebo se můžete potýkat se situací, která bude vyžadovat povznesení se nad vlastní osobní preference, abyste dospěli k tomu, co je vskutku spravedlivé a správné.

V tento den se mohou opakovaně objevit témata rovnováhy a symetrie, pravdy a integrity, bdělosti, ochrany, vedení a ušlechtilosti.

Dnes bude stačit symbolický závan větru, malý odklon od moudrého jednání, vyjadřování, posuzování událostí, a naruší se nejenom rovnováha, nýbrž i celek. Toto je důležitý aspekt této karty i bohyně Athény. Připomínají nám, jak nejistý  a subjektivní může být pojem spravedlnosti a jak důležité je udržovat věci v rovnováze.

Athéna nás bude celý den vyzývat k moudrému jednání, sebeovládání a obětavosti, ke spolupráci a harmonii. Tyto principy souvisejí s právem a spravedlností víc, než bychom si mohli myslet.

Tato karta i bohyně Athéna odkazují nejenom na „pozemskou“, nýbrž rovněž na univerzální nebo kosmickou spravedlnost - správné vs. špatné v širších souvislostech a z dlouhodobějšího hlediska, tedy víc než to, co byste vy sami okamžitě a jakkoli zoufale nebo urputně chtěli, aby se dělo.

Může také dojít k situaci, která se vám může pouze zdát nespravedlivá, obzvláště pokud jste do ní nebo do jejího výsledku osobně zainteresováni.

Pokud byste si přáli tarorotovou konzultaci, napište správu do formuláře níže.

Judita Peschlová, www.angelcity.cz, judita.andele@gmail.com 

Objednat tarotovou konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: