TAROTOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA 13. 9. 2020

Na dnešní den nám vyšel Poustevník, v dnešní konstelaci ve své podobě Chirona, Zraněného léčitele, který přináší sebou léčení na základě svých vlastních bolestných zkušeností a hlubokých vědomostí. Jeho léčivá síla vychází z klidu, smíření, velkého poznání. Objevuje se zvláštní forma určitých nových začátků, možná ještě nikoli zcela jasných, ale Poustevník je pro nás tady, nabízí se jako náš tichý a věrný průvodce.

Dnes se může velmi dobře stát, že se náš vlastní vnitřní Poustevník a Zraněný léčitel, resp. Léčitelka vynoří z toho velmi dlouhého tunelu, kterým se dlouho vracel. Nový labyrint, do něhož jsme se možná dostali a ani jsme si to neuvědomili, není tak hrozivý, jak by se mohlo zdát. Světlo začíná zářit jasněji, je nutno pouze nechat jej vycházet ze svého nitra a z nekonečného klidu, s nímž bychom měli navázat kontakt a spočinout v něm jako Poustevník ve své jeskyni. Když člověk vyjde z obtížnějšího cyklu, je dobré se rozhlédnout; možná se zeptat, co předcházelo tomu a co zapříčinilo, že jsme se dostali právě tam, kde jsme a jaký na tom máme my sami podíl.

Udělejte si dnes trochu času na tichou introspekci, abyste zvážili, co může tato část vaší cesty sebou odnést a co přinést. Ve smyslu významu této karty bychom si všichni měli uvědomit, že máme vždy jak kontrolu nad tím co činíme a jak to činíme, i nad následky a výsledky svého konání, a na druhé straně také svobodnou vůli k uskutečnění toho, co jsme si vytyčili anebo toho, co je nutné provést a vykonat. Poustevník je moudrý rádce, který nám ukazuje cestu, kterou bychom se měli ubírat, i když to není tím směrem a tam, kde jsme snad zamýšleli jít.

Judita Peschlová, www.angelcity.cz

Objednat se na tarotovou konzultaci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: