TAROTOVÁ PŘEDPOVĚĎ PRO 14. 9. 2020

Královna kalichů

Královna kalichů, živlu vody, je ztělesněním laskavosti, soucitu, velkorysosti a intuice. Proto dnes pravděpodobně narazíte na někoho, kdo vám poskytne útěchu, pokud ji budete potřebovat nebo postrádat. Dočkáte se jisté formy obdivu za něco, co jste udělali anebo pouze za to, že jste, či jací jste. Královna pohárů jako karta dne je výzvou, abyste se postarali jak o tělo, tak o svého ducha. Dnes bude moudřejší spolehnout se na svou intuici a pocity a říct si něžně, jemně, ale nahlas, co přesně potřebujete. Dnešek může být vynikající a úspěšný den pro kreativní a citlivé osoby se smyslem pro krásu, lásku, vzájemné porozumění a „spárován“ namísto rozdělování.

Ať už tak nebo onak, dnes k vám a do vašeho života může proudit opravdu úžasná energie, která vás v době jakékoli nouze pozvedne, nejenom ukonejší.

Dnes je den, kdy bychom měli ukázat všem kolem dobrotu, kterou máme někde uvnitř, někteří z nás kdesi hluboko, jiní hned k dispozici. Královna kalichů poskytne všem emocionální pohodlí a duchovní podporu. Může tak udělat prostřednictvím lékařky, zdravotní sestry, pečovatelky, nebo kohokoli jiného, kde pečuje o potřeby ostatních. V dobách krize můžete vždy najít někoho, kdo spěchá na pomoc ostatním, bez přehnaných nároků na odměnu, bez posuzování či odsuzování, hádek a vymáhání, prostě z laskavosti a soucitu k utrpení těch, kteří pomoc potřebují.

Nezapomeňme však, že bychom se i my měli stát těmi, kdo budou činit to stejné někomu jinému. A že je čas vidět to dobré a dobrým oplácet. Také však jako v čisté vodě, elementu Královny kalichů, vidět sebe sama jací jsme, a nikoli jako iluzi, kterou jsme si o sobě vytvořili. Prohlédnout a poděkovat, nikoli se zlobit na ty, kteří před nás staví zrcadlo (další atribut Královny kalichů, reflektující odraz podobně jako voda).

Judita Peschlová, www.angelcity.cz