REX: Racionálna Ezoterika na Ex - Technika práve pre vás!

REX znamená v preklade „kráľ“. Keď kráľovná Alžbeta I. s nadšením strhla svoje vojsko, aby bolo schopné boja proti obrovskej presile slovami „Kto ma miluje, pôjde za mnou!“, nebol to žiaden logický argument. Napriek tomu jej armáda zvíťazila!

Strohá a striktná racionalita, a na opačnej strane spektra vyhranená, dogmatická a rácio odmietajúca ezoterika, získali v ostatnej dobe punc čohosi takmer urážlivého a dehonestujúceho. V mysliach a predstavách mnohých stoja ezoterika a logika v úplnom protiklade jedno k druhému. Autentická spiritualita je však často vlastná veľmi racionálne uvažujúcim a aj úspešným ľuďom. Logický prístup k životu rozšírený o duchovný rozmer nevytvára konflikt medzi spiritualitou a racionalitou a netrvá na ich protikladnosti. Naopak, dokáže ich zmysluplne a v záujme ako jednotlivca, jeho kvalitnejšieho, šťastnejšieho a spokojnejšieho života, tak aj kolektívov, tímov, celkov menších i väčších prepojiť a priniesť tak hojnú úrodu a celkové obohatenie. 
Ak však zúžime svoje vnímanie sveta na jediný pohľad (ešte nedajbože fanaticky oklieštený na prijímanie jediného názoru prípadne svetonázoru), obmedzíme tým svoj vlastný životný horizont, a tiež možnosti k zmene seba samých, svojho okolia, svojho osudu. Niektoré situácie, problémy, krízové stavy, časy neistoty, neobvyklé okolnosti, doba transformácie či prechodu z jednej roviny do druhej nemajú jednoducho racionálne riešenie a to, čo nám ezoterika, čiže spirituálny prístup môžu ponúknuť , je niekedy doslova prežitie a nepodľahnutie zúfalstvu, frustrácii, či dokonca depresii. Uvedú nás do odlišného stavu vedomia, do inej úrovne vnímania, umožnia nájsť odlišné východiská a riešenia – a tie nás nezriedka naozaj spasia. Takýto eklektický prístup je trochu podobný hathajóge: jóge, ktorá pracuje s telom, pričom dochádza k uvedomeniu si hmotnej energie a premene na energiu duchovnú. 


Ak chcete byť víťazmi, resp. ešte väčšími víťazmi než doteraz, ponúkame vám odbornú, vzdelaním a dlhoročnou praxou podloženú racionálne spirituálnu podporu, pomoc, terapiu, oprostené od zbytočného ezoterického balastu, lež i racionálneho fanatizmu. Zmysluplne prepojené, časom overené a úspešné racionálne i ezoterické techniky, metódy a prístupy do systému REX vám pomôžu v akejkoľvek situácii, ktorú ste sa rozhodli riešiť, prípadne vás posunú na ceste tam, kam ste sa rozhodli kráčať a nakoniec aj dôjsť!
 

(Pre REX ľudí - pre ľudí s mysľou, srdcom i dušou kráľa/kráľovnej, ktorí dokážu kráľovsky ohodnotiť a vnímať hodnotu svojej vlastnej práce, úsilia a energie, takže vedia aj adekvátne a spravodlivo kráľovsky ohodnotiť prácu tých druhých...) 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: