7 důvodů PRO (Písemný Rozbor Online)

Nejste si tak docela jistí, že písemný archetypální nebo karetní rozbor je stejně kvalitní jako osobní? Přirozeně, všechno má své pro a proti, vše má své výhody i nevýhody, všechno může mít své důvody proč ano a proč ne.

Dovolte mi teď uvést 7 top důvodů PRO písemný rozbor zaslaný e-mailem, který je v nemnoha případech skutečně stejně hodnotný jako výklad a konzultace face-to-face, čili v překladu „tváří v tvář“ (co na druhé straně zastane dnes již i služba přes Skype, kterou ostatně také poskytuji).

Takže teď těch 7 top důvodů PRO (Písemný Rozbor Online)

Čisté (jinak řečeno čiré) energetické napojení. Jednou z hlavních výhod připojení přes „éter“ je, že se dostanete rovnou k „jádru energie“ člověka, pro kterého se sezení realizuje. Mou oblíbenou metodou naladění na klienta je rozbor z kombinace jeho jména a data narození. V tomto bodě je nutné podotknout, že tento typ konzultace vám nabízí prostor pro poradenství (vše 100 % důvěrné) v pohodlí vašeho domova (nebo jiného pro vás příjemného prostředí), z něhož se nemusíte ani hnout, stačí zapnout počítač.

• Perfektní načasování. Napojení ze strany „konzultanta“, kartáře, archetypálního odborníka, poradce, terapeuta může být provedeno v čase, který umožňuje maximální mentální, informační a psychický „tok“ - na rozdíl od předem naplánovaného face-to - face sezení, kde rozhodují o termínu spíš vaše časové možnosti. Navíc ušetříte čas na přesun na místo konání konzultace a zpět.  

• Méně rozptýlení, dokonalejší zaměření a absolutní vhled do vašich otázek. Vaším dotazům se dostane plné a nestranné pozornosti. Mohu vás ujistit, že podmínky, v nichž třeba já realizuji písemné rozbory, jsou víc jak příznivé pro zaměření se na klienta v plném klidu tak, aby byly interakce mezi vaší a mou energií, vašimi otázkami a psychickými, emočními, mentálními i spirituálními podněty, vznikajícími nebo spíš viditelnějšími skrze vaše archetypy nebo v jiném případě skrze karty, dokonalé.

• Promyšlená odpověď. Vzhledem k tomu, že odpovědi vznikají bez jakéhokoli rozptylování a za perfektního načasování, jsem je schopna zprostředkovat prostřednictvím zvolených médií na velice hluboké rovině, v napojení na „nezkalené informační kanály“, které jdou přesně k jádru věci.

• Dokumentace. Písemný rozbor umožňuje, abyste se k němu mohli kdykoli vrátit, tedy v době, která je pro vás vyhovující. Pokud nebudete právě připraveni na přijímání sdělení přicházející od vašich archetypů anebo skrze tarotové či jiné zvolené médium (kupříkladu andělské bytosti atd.), můžete čtení odložit na čas, kdy to pro vás bude nejideálnější.

• Kontrola přesnosti odpovědí přímo ve vztahu k vašim otázkám. Podle znění odpovědí bude ihned zřejmé, že se odpovědi skutečně vztahují k jádru vašeho problému nebo zadaného znění otázek.

• Můj top „secret“ (tajný) důvod: většina zaručeně kvalitních archetypálních poradců nebo také kartářů jsou introverti, jakkoli extrovertními se mohou zdát. Nemusí se zrovna narodit s retrográdním Merkurem v horoskopu, aby bylo pro ně nejenom příjemnější, nýbrž někdy i vhodnější vyjadřovat se v písemné formě, v níž vám dovedou poskytnout ucelenější, komplexnější, pestřejší, hlubší odpovědi.

Přesvědčila jsem vás? Objednejte si tedy písemnou konzultaci třeba již dnes!

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: