Certifikovaný kurz anjelskej a archanjelskej reinkarnačnej terapie a liečenia

Pohľad do minulých životov pod ochranou anjelov

Anjelský kurz so zasvätením do tajomstva anjelskej reinkarnačnej terapie, do vašich minulých životov sprevádzaných anjelskými, svetelnými vibráciami a pod ochranou láskavých, milujúcich, chápajúcich, všetko prijímajúcich a liečivou mocou obdarených bytostí... Seminár s dôležitými informáciami o všetkom, čo by mohlo karmicky ovplyvňovať vaše momentálne bytie a spôsobovať v súčasnosti disharmóniu, nesúlad, neúspech, partnerské alebo zdravotné problémy, ťažkosti s poslaním, kariérou, prácou, potomkami, rodičmi, hojnosťou, finančným zabezpečením, spirituálnou orientáciou a smerovaním... Odpovede na otázky: kto vás naozaj sprevádzal, stál pri vás, dohliadal na vás? A kto stojí pri vás dnes?... Preniknutie do záhad anjelskej ochrany a vyriešenie ťažkostí, ktoré následne obohatí váš život o nové dimenzie...
 

Náplň kurzu:

-          teória a základné pojmy

-          diagnostika a využitie anjelskej regresnej terapie

-          vznik a priebeh nemocí či ťažkostí s pôvodom v minulosti

-          praktické ukážky anjelskej regresnej terapie

-          sebaskúsenostný nácvik praxe anjelskej regresnej terapie

 

Ochutnávka rôznych spôsobov anjelskej reinkarnačnej terapie – pre laikov i terapeutov

• Jednoduchým a príjemným spôsobom si osvojíte schopnosti vyliečiť všetko, čo vás robí „ne-mocnými“, čiže bezmocnými voči všetkému blokujúcemu, brzdiacemu, zaťažujúcemu, energeticky vyčerpávajúcemu, zraňujúcemu...
• Zoznámite sa s anjelmi ako strážnymi bytosťami na anjelsky nenáročnej ceste ku skvalitneniu všetkých oblastí života cez vyriešenie pradávneho i nie až tak dávneho dedičstva minulosti súvisiaceho s oblasťami podobnými ako: rodina, priateľstvo, láska, partnerstvo, práca, kariéra, štúdium, fyzické i psychické zdravie, hojnosť a blahobyt, transformácia tela i duše ...
• Nadviažete kontakt s anjelmi, s anjelom strážnym, dostanete karmické posolstvo a ponaučenie od bytostí svetla...


Lektor: Judita Peschlová

absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku, Pražskej psychoterapeutickej fakulty, držiteľka certifikátov z kurzov rôznych terapeutických smerov a neverbálnych techník, Bachovej kvetovej a anjelskej terapie (prvá praktikujúca držiteľka certifikátu anjelského terapeuta v Čechách i na Slovensku), systému esencií Araretama, adeptka viac ako dve desaťročia trvajúceho štúdia Tarotu a podobných médií väčšinou u zahraničných učiteľov a balkánskej šamanky. Venuje sa praktickej aplikácii anjelskej integrovanej terapie aj Tarotu či iných médií v každodennom živote, prednáša, publikuje, píše knihy i návody a prekladá v tejto oblasti, viac ako dve desaťročia vedie semináre s Tarotom, Symbolonom, mandalami, Bachovou kvetovou terapiou a anjelskou terapiou a liečením. Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhov života, Klub anjelskej terapie a pre ženy (i mužov) v partnerskej kríze Klub zhrzených žien, zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v Prahe...
Prostredníctvom vlastného zážitku sa naučíte, ako anjelsky a úplne bezpečne bádať v tajomnej ríši svojich minulých životov a inkarnácií, ako využiť poznatky z výskumných anjelských ciest do minulosti a ako ich prostredníctvom zmeniť svoj život na nádhernú rozprávku bez karmických zaťaženia...

 

V ďalšom pokračovaní (pokročilý stupeň:

-          práca s médiom a práca média

-          odstraňovanie privtelených duší

-          postupy práce so svetelnými bytosťami

 

Termín:                            v Prahe 2.6.2013, v Senici 16.6.2013

Cena:                                795.- kč v Prahe a 48,50 eur v Senici

Miesto konania:            Praha a Senica

 

Kontakt:                       Judita Peschlová, mobil: 00420604927790 

                                           e-mail: judita.andele@gmail.com