KNĚŽKA BOHYNĚ V PRAXI: KRUH V RITUÁLECH

 

Nejčastěji se ženské (nebo i jiné) rituály konají v kruhu anebo se kruh alespoň u rituálu nějakým způsobem objeví.

Kruh představuje prvotní tvar života, obnovu a zánik, nekonečné bytí i nekonečnost Universa, nicotu, která je vším, věčnost bez začátku a konce, semknutí, ochranu, propojení s vesmírným děním, nebe, slunce i měsíc, dokonalost člověka v jednotě se základním principem, posvátnost.

Kruh z bílých svící je jakousi hraniční linií, která tvoří ochranný kruh nedotknutelného místa. V posvátném prostoru vymezeném svícemi, případně dalšími předměty, je možné proniknout do kosmického středu, hájemství Bohyň. V kruhu se jednodušeji navazuje kontakt s Bohyní a s Bohem. Odehrávají se v něm skryté energetické procesy, které mají léčivou, magickou a mystickou moc.

V kruhu, v čínském symbolu Velké jednoty, jsou uzavřeny znaky pro ženský a mužský princip, jin a jang. Paprsky, aneb jinak řečeno loukotě v kruhu mění nehybnost kruhu na dynamiku. Jsou také vnitřní podobou Kola roku, tedy pravidelného střídání etap roku, které jsou základem tzv. sezónních rituálů. V kruzích jsou rovněž často znázorněny znamení čtyř elementů, které sehrávají během mnoha rituálů významnou roli.

V symbolu trojné Bohyně je uprostřed zobrazen kruh, představující jak úplněk, tak Velkou Matku (všechny bohyně spojené zejména s mateřstvím a plodností).

Ochranný, magický, rituální nebo medicinský či šamanský kruh se vytváří a otevírá v přípravné fázi rituálu; uzavírá v jeho závěrečné fázi.

Kruh se většinou otevírá i uzavírá podle světových stran. Obvykle se začíná orientací na východ a element vzduchu. Pokračuje se ve směru na jih se živlem ohně, následuje západ a živel vody. Otevírání kruhu se dokončuje na severu s elementem země. Uzavírá se v opačném směru, čili od severu na východ.

Vzývání a přivolávání duchů a Bohyň elementů a světových stran může být součástí otevírání a uzavírání rituálního kruhu, anebo se provádí po jeho otevření.  

Rituální kruh může být pouze „pomyslný“, řekněme „energetický“, vzniklý vzýváním, obcházením, bubnovaním, zvoněním, tancem, kouzelnou hůlkou, anebo tvořený z okvětných plátků květů, čajových svící, polodrahokamů (křišťálu atd.), kamenů (přírodních nebo obarvených podle účelu rituálu), soli, psíkem (přírodním nebo barevným), tarotovými kartami, obrázkami, soškami, sochami, figurkami Bohyně či Bohyní, bílými nebo barevnými stužkami, přírodními materiály podle účelu a sezóny, v níž se rituál koná, anebo je někdy nakreslený bílou křídou.

Kruh se často obchází tři krát ve směru hodinových ručiček, posvětí se a vysloví se veršované vzývání nebo zaklínadlo. Kruh se pak obřadně otevírá. V jakém směru se otevře, závisí od svátku, zaměření rituálu anebo od kněžky, která rituál vede. 

Po ústřední části rituálu, který probíhá vždy podle toho, čemu je rituál věnován, se poděkuje přivolaným Bohyním, uzavře se kruh, obejde se proti směru hodinových ručiček (někde však opět ve směru hodinových ručiček). Pozhášejí se svíce a udělá se několik závěrečných úkonů závisejících taktéž na druhu rituálu.

Někdy se vytvoří dva kruhy nebo tři v jednom, například nejdřív bílou šňůrou menší, centrální rituální kruh, do něhož se umístí rituální předmět; poté se vymezí šňůrou jiné barvy nebo jiným materiálem vnější rituální kruh; v němž mohou třeba kolem menšího kruhu sedět účastnice rituálu; nebo se dokonce vytvoří ještě i kruh třetí, vnější. Trojitý kruh je v souladu s tezí trojné Bohyně a s posvátností čísla tři.

Občas dochází k tomu, že se rituál provádí nikoli v kruhu, nýbrž ve spirále anebo ve dvou spojených kruzích, čili ve znaku nekonečna. 

JUDITA KATONA PESCHLOVÁ

Víc o rituálních, magických kruzích a o všem, co souvisí s obřady, oslavami svátků v Kole roku, o rituálech a kněžkách na výcvicích kněžek:

https://www.angelcity.cz/products/vycvik-keltskych-a-slovanskych-knezek-bohyne-2017/

https://www.angelcity.cz/products/vycvik-knezek-zlate-luny/