Andělská čísla od 111 do 999 a jejich andělská poselství

ANDĚLSKÁ ČÍSLA OD 111 PO 999 JAK JE URČITĚ NEZNÁTE!

Objevují se vám stále tatáž čísla s opakujícími se stejnými čísly? 11, 111, 2222, 33, 4444, 999 atd.? Ve světě andělů to má svůj význam a důvod. Posílají vám do čísel zašifrované zprávy a vy ej můžete rozklíčovat, stačí se začíst do následujících řádků, s informacemi, s jakými jste se pravděpodobně v této formě ještě nesetkali.

111

Toto číslo se může objevit jako 11, 111 nebo 1111.

Číslo jedna, zejména v podobě 11, bylo číslem proroků nebo Mesiáše. 11 je počet věrných apoštolů, pokud nebudeme mezi ně počítat toho 12., kterým byl Jidáš, jenž ho údajně zradil. Když vidíte číslo 11, andělé vám sdělují, že světlo osvícení sestupuje do vaší mysli, srdce i ducha a andělská záře sestupuje do vaší aury. Je to jakýsi hlasitý andělský budíček, který vás vyzývá podívat se za hranice viditelného a rozumem uchopitelného světa. Neviditelný svět andělů vás volá, abyste se probudili z dlouhého spirituálního spánku a sloužili většímu celku. Možná tomu nebudete věřit, ale jste zvláštní, výjimečná osobnost s duchovním posláním a stojí při vás velice „výkonné vedení“, Nanebevzetí mistři. Snaží se vás probudit a upozorňovat, že dalším krokem na vaší cestě má být upevnění důvěry v sebe sama.

222

Toto číslo se může objevit jako 22, 222 nebo 2222.

Dvojka je velice mocné číslo, a co ještě jeho znásobená kombinace! Hebrejská abeceda má 22 písmen zastupujících 22 vibrací Božího slova, jímž bylo vytvořeno celé Univerzum. 22 je velkých arkán Tarotu, jeho velkých tajemství. 22 je vesmírných paprsků, které oživují planety a umožňují na nich rozkvétat inteligentní formy života. Když uvidíte opakující se číslo 2, jste anděly vedeni ke tvoření, stavění, budování. Znamená to, že bytosti Světla ve vás probouzejí váš skrytý potenciál tvůrce, učitele nebo organizátora. Nastal čas skutků, nikoli mluvení. Andělé do vás vkládají víru, že vaše sny a plány mají šanci se v brzké budoucnosti zrealizovat, pokud ovšem učiníte potřebné kroky a půjdete neochvějně vpřed. Hned teď.

333

Toto číslo se může objevit jako 33, 333 nebo 3333.

Pokud uvidíte jakoukoli kombinaci čísla 3, andělé vás upomínají, abyste se soustředili na radost ve svém životě. Zapalte svíčku a požádejte anděly, aby vám pomohli rozptýlit jakoukoliv temnotu, strach, pochybnosti, předsudky, negativní očekávání, smutek. Pokud se vám váš život zdá tak trochu nudný, nebo jste zklamaní, zranění, zarmoucení, andělští průvodci se skrze trojky snaží vás upozornit, abyste si uvědomili všechny příležitosti, které máte a abyste konečně otevřeli těmto příležitostem dveře. Pokud jste to již udělali, andělé vám prostřednictvím trojek gratulují k správně zvolené cestě. Dávají vám najevo, že radost vám má činit již samotná cesta, nikoli až „koncová destinace“. Dokážete-li prožívat tuto radost, nebudete se víc bát snažit o něco nového, protože výsledek již nebude pro vás tak důležitý.

444

Toto číslo se může objevit jako 44, 444 nebo 4444.

Čtyřka jsou velmi pozemské číslo. Symbolizuje čtyři živly, roční období, čtyři světové strany, čtyři hlavní archanděly. Pokud vidíte opakovaně číslo 4, andělé vám vyjadřují láskyplným způsobem své uznání a podporu. Dávají vám najevo, že jsou stále s vámi, chrání vás a nikdy vás nenechávají samotné. Skrze číslo 4 vám odevzdávají poselství, že byste si měli vyhradit víc času pro sebe. Vrátí se vám jiskra a vybudete šťastnější, výkonnější, úspěšnější, blíže ke své vlastní podstatě.

555

Toto číslo se může objevit jako 55, 555 nebo 5555.

5 představuje "pátý element", éter. Je to neviditelná síla, energie, která vstupuje do všeho živého. Pětky jsou zprávou od andělů, že nadchází významná změna, anebo jste právě v procesu změny. Životní energie kolem vás intenzivně vibruje, i vám přináší rychlost, vitalitu a obrovský potenciál, díky němuž se mnoho věcí ve vašem životě dá do pohybu. Můžete cítit neklid, "změnu ve vzduchu". Andělé od vás chtějí, abyste plynuli s vlnou této energie, byli ve střehu a řekli ano změně, přivítali ji ve svém životě.

666

Toto číslo se může jevit jako 66 666 nebo 6666.

Skrze šestku vám andělé připomínají, že tady na Zemi jste na tom nejlepším místě, na jakém jen můžete být. Andělským varováním šestek je vyhýbat se žárlivosti, samolibosti nebo posuzování jiných, držet se svých skutečných hodnot a zářit vnitřním světlem. Máte vše, co potřebujete, když se držíte svých zásad a žijete podle nich. Andělé si při objevení šestek přejí, abyste si opravdu cenili každý dar, který vám život nabízí a dává. Andělé vám slibují, že se stane, co jste si přáli a bude to opravdu skvělé!

777

Toto číslo se může objevit jako 77, 777 nebo 7777.

Prostřednictvím šestek vám andělé dávají na srozuměnou, že vaše duchovní dary se probouzejí. Sedmička je spojená s Měsícem, a ten zase s intuicí. Je to magické číslo a andělé vám předpovídají velké štěstí. Všímejte si vlastních myšlenek, které se náhle objeví, budou to teď vzácné instrukce od vašich andělů. Doporučují vám prozkoumat vaše napojení na andělský svět, neboť touto cestou může u vás dojít k zásadní změně na velice hluboké úrovni. Je čas otevřít svou mysl a hledat jiné než racionální poznání. S anděly vám nic nebude stát v cestě. Andělé vás také upozorňují, že pokud se vám budou v nějakém kratším časovém období budou častěji objevovat sedmičky, můžete být trochu náladový, protože procesy, kterými budete procházet jsou někdy náročné.

888

Toto číslo se může objevit jako 88, 888 nebo 8888.

Číslo 8 je symbolem nekonečna. Proto vám andělé chtějí říct, že to, co odejde, se vrátí, ačkoli někdy v jiné podobě. Je to rovněž andělské znamení reinkarnace. 8 je také číslem osudu. V Janově Zjevení je 888 uváděno jako číslo Krista. Znamená to, že vidět několikrát za sebou kombinaci 8 s dalšími 8-čkami je velice významné a mocné andělské poselství. Osudovost a karmické souvztažnosti budou teď hrát takřka klíčovou roli ve všem, s čím se setkáte. Andělé vás mohou překvapit neočekávanými situacemi či příležitostmi. Něco začne, jiné zase skončí. Štěstěna bude navzdory všemu stát na vaší straně. Andělé vás budou konfrontovat s důležitými životními lekcemi a zbavovat vás karmických pout.

999

Toto číslo se může objevit jako 99, 999 nebo 9999.

Kočka má 9 životů, 9 je lidských typů v eneagramu a s devíti základními typy pracuje i klasická numerologie, existuje 9 andělských kůrů. Devítky promlouvají o dokončení jedné kapitoly ve vašem životě a začátku další. Andělé vám sdělují, že váš život se odteď bude vyvíjet novým směrem. Váš anděl strážný vás vyzývá, abyste vše staré nechali odejít a statečně kráčeli vpřed. Pusťte se minulosti, zanechte za sebou všechny její vzestupy a pády. Váš život bude „restartován“ nebývalým způsobem. Úžasný pocit svobody a nádherná dobrodružství budou vaší andělskou odměnou. Může se do vás zásluhou andělů vkradnout rostoucí touha udělat něco zvláštního, ať už se to bude týkat práce, vztahu nebo čehokoli jiného.

Judita Peschlová, www.angelcity.cz