UZDRAVOVÁNÍ S ANDĚLY

„Mnoho lidí je přesvědčeno, že andělé jsou tady pro nás pouze v případě „velkých událostí“, nebo když se na ně obracíme v modlitbách. Pravdou však je, že naši andělé stojí po našem boku vždy. To je jejich práce.“ Barbara Mark a Trudy Griswold

Každý z nás bez rozdílu - dokud existujeme v lidské podobě, v lidském těle - má jednoho, případně i více andělů. Provázejí nás životem neustále, v každé chvíli a na jakémkoli místě. Mohou nám pomoci v jakékoli životní situaci, ať již v závažné, průlomové, či té z (našeho pohledu) nejmalichernější. Jednou z mnoha oblastí našeho pozemského bytí, v níž jsou nám obzvlášť nápomocni, je naše zdraví: psychické, mentální, fyzické i emocionální. Také my sami můžeme ve velké míře spolupracovat s anděly na proměně a transformaci našeho života, našeho zdraví, našeho těla - pozemského chrámu naší nesmrtelné kosmické duše.

Umožníme-li andělům vstoupit do našeho života, začneme prožívat sebe sama se skutečnou  láskou, radostí a moudrostí, které jsou součástí darů Univerza, jimiž nás zahrnuje – často bez toho, abychom si toho povšimli. Spolupracujte tedy s andělskými léčiteli a využívejte moc andělské energie a jejich hojivého světla k léčení emocí, mysli i fyzického těla. Nebeské světlo andělů v sobě nese lásku, dokonalost, zdraví, hojnost  a krásu. Jeho prostřednictvím se můžeme naladit na vyšší vibrace, čímž následně dochází - kromě jiného - rovněž k omlazování a celkovému rozkvětu fyzické podoby našeho bytí, našeho těla. 

Andělé nás vidí jako dokonalé bytosti, což však neznamená, že se nemůžeme stát ještě dokonalejšími - v tomto případě zejména zdravějšími - za jejich mohutného přispění. Bez ohledu na to, kolik nám je let, nikdy není pozdě začít utvářet své nové tělo. A také svou novou mysl. Již zcela nepatrná změna v životosprávě, životním stylu  či v stravování může zpustit proces „tvoření“ jiného, obnoveného, pružnějšího, zdravějšího těla a svěžejší, jasnější mysli. 

Pokuste se třeba právě dnes, nebo tento týden respektive měsíc „vyčistit“ své tělo  i svou mysl, a pak se vyhnout pokrmům, jež by mohli vyvolat  ve vašem nitru, ve vaší duši, také však ve vašem těle konflikt a nepohodu. Spolehnete-li se na své andělské vedení, sami v zájmu svého zdraví i uzdravování vycítíte, co ze svého života vyřadit a co naopak nového do něho zařadit, včetně jídel a pokrmů. Všímejte si, jakým způsobem pak vaše tělo vyjádří svou vděčnost. Andělé vás podpoří a dají sílu překonat těžké začátky změn.

Nemoc často začíná v žaludku. Lékem první volby pak bude očista (mimochodem andělé milují vše čisté, lehké, voňavé), změna stravování, příjem jiného druhu potravy, rozdílné složení jídel a odlišný způsob přípravy pokrmů. Poproste anděly o pomoc a všímejte si  s velkou pozorností, jak vyživujete své tělo, a tím i svou duši. Uvědomujte si více, co by bylo zdravějším jídlem pro všechny části vás samých, jaká potrava by byla hojivým lékem pro tělo i ducha.  Budete-li naslouchat, andělé vám sdělí, co budete potřebovat vědět, a také kdy to budete potřebovat vědět. Nakrmte svou duši respektem a úctou k sobě samým a otevřete se pouze pozitivním myšlenkám a emocím. Myslete sami na sebe s takovou láskou, s jakou si představujete, že na vás myslí andělé…

Hojivá cesta k vašemu lepšímu pocitu ze sebe, ze svého těla i vlastních mentálních nebo emocionálních pochodů - čili cesta k vyléčení a uzdravení - již existuje ve vašem nitru.  Zkuste vnímat každou zkušenost, všechno nové - včetně nových jídel i jejich přípravy - jako požehnání a lék, které poslouží do budoucna jako součást vašeho nově nabitého  zdraví, klidu, štěstí a harmonie.  Ani Bůh, ani andělé, ani příroda nevytvořili žádnou nemoc bez toho, aby nevytvořili k ní také lék nebo dokonce více léků…

Vynasnažte se s pomocí andělských energií, meditací či afirmací  najít cestu k vytvoření rovnováhy a harmonie ve svém životě i ve svém těle. Představujte si, jak rozpouštíte v andělsky zářivém světle všechnu negativitu a toxiny ve vás samých i kolem sebe. Dovolte andělům, aby z vás sejmuli všechen strach a obavy, které mohou blokovat tok životní energie ve vašem těle, ve vaší mysli, duši i duchu. V zájmu zažehnání nemoci, fyzické nepohody nebo taktéž psychických problémů učiňte krok ke vzkříšení a znovunastolení rovnováhy – ať již v stravování, myšlení, prociťování nebo konání.  

Celý náš život může být změněn jakoukoli naší myšlenkou nebo kterýmkoli naším rozhodnutím. Rozhodněte se – třeba - naladit více na andělské energie a využít je ve prospěch svého kvalitnějšího,  zdravějšího, spokojenějšího života.

Požádat jakýmkoli způsobem o pomoc andělské entity je jedna z nejsilnějších duchovných praktik vůbec. Existuje množství technik a metod, jak to udělat: jedním z nich je meditace, případně vizualizace. 

A nakonec nezapomeňte…

Oslavte sami sebe a svou existenci právě v tomto okamžiku takové, jaké jsou. Očistěte se od všech negativních pocitů a kritických posuzování o sobě, o svém živote, o své minulosti, o svých skutcích či myšlenkách, a také o těch druhých. Jste v rukou andělů, nepohlížejte na nic, co jste jim odevzdali do léčivých rukou odsuzujícím zrakem. Zbavte se všeho, co nevychází z čisté a hluboké lásky k sobě a ke všemu, co vás obklopuje. Ve chvílích prociťování zdravé sebelásky, bez předsudků a sebekritiky, mohou andělé pro vás udělat mnohem více, než byste kdykoli mohli učinit vy sami bez jejich zásahu. Rozhodněte se pro lásku a poděkujte světelným bytostem za jejich laskavou asistenci ještě dřív, než se na hmotné rovině projeví jejich andělská intervence.

Pokud byste měli pocit, že chcete využít blahodárné andělské energie ve svůj prospěch a zkvalitnit svůj život v jakékoli oblasti, objednejte se na konzultaci se mnou a vašimi anděly na: judita.andele@gmail.com.

JUDITA PESCHLOVÁ, částečně čerpané a přeložené z dostupné literatury a doplněné mnou