DEŇ ARCHANJELA MICHAELA

ANJELSKY KURZ

Dobrodenie a pozitívny prínos pre váš život
Anjelske knieža, vládca anjelov, vojvodca šíkov verných anjelov, anjelsky rytier, ochranca, pán karmy...
Čistenie karmy s archanjelom Michaelom a s anjelmi fialového plameňa

Voľba je vo vašich rukách!

Prečo nežiť slobodne už teraz a tu?

Zbavte sa starých obmedzení a nežiaducich vzorcov a začnite vytvárať a manifestovať život presne taký, aký chcete a po akom túžite.

Obsah seminára:
- Krátke rozprávanie o archanjelovi Michaelovi
- Vojvodca anjelských šíkov a pán karmy archanjel Michael
- Vnútorná sila a prevzatie moci nad svojím životom i osudom
- Oslobodenie hlasu, skvalitnenie komunikácie
- Vytváranie ochrany
- Zbavovanie sa negatívnych vplyvov a energií, čistenie priestoru
- Riešenie a čistenie negatívnych emócií s archanjelom Michaelom
- Čistenie karmy fialovým plameňom za pomoci anrchanjela Michaela
- Svetelný channeling s archanjelom Michaelom
- Uvoľňovanie energie meridiánov
- Oheň života
- Zbavovanie sa negatívnych presvedčení, strachov a fóbií
- Zbavovanie sa zaťažujúcich pút, lipnutí, závislostí a pod.
- Životné poslanie a smerovanie
- Odpustenie a odpúšťanie s archanjelom Michaelom

Program seminára je vhodný pre:
- Začiatočníkov i tých, ktorí sa už zúčastnili buď mojich kurzov alebo akýchkoľvek iných
- Pokročilejšie účastníkmi ďalších kurzov a seminárov s rôznymi metódami a technikami osobného rozvoja
- Kolegami pracujúci s rozličnými alternatívnymi postupmi (liečitelia, terapeuti, lektori osobného rozvoja atď)
- Osoby s ťažkosťami, u ktorých sa predpokladá alebo by mohlo predpokladať, že sú zapríčinené karmickými dôvodmi, strachmi, zábranami, negatívnym myslením atd.

Čo môžete účasťou na kurze získať:
- Uvoľnenie karmických väzieb
- Oslobodenie sa od následkov karmických vzorcov
- Oslobodenie sa od pútajúcich energií, ľudí, vzťahov, situácií, okolností...
- Oslobodenie sa od rôznych druhov závislostí
- Viac životnej energie, vitality, elánu, odvahy, smelosti, výdrže, rozhodnosti, istoty, bezpečia
- Väčší pokoj, pohodu, pocit radosti a šťastia
- Vnútorné zmierenie a mier
- Transformáciu negatívnych emócií, myšlienok, presvedčení a mentálnych pochodov
- Viac slobody, voľnosti, priestoru
- Lepšie vzťahy
- Lepšie vyhliadky a lepší i naplnenejší život atď


Lektor: Judita Peschlová
Termín: 17.3.2012
Miesto konania: Senica
Cena seminára: 35 eur
Kontakt: judita.andele @ gmail.com