Léčivý dotek andělské terapie

Andělská terapie a léčení zatím patří u nás k těm méně známým. Přitom si zasluhuje mnohem větší pozornost a uznání, než se jí zatím dostává. Kromě jiných výhod pomáhá i po zdravotní stránce tam, kde již nejsou žádné další odpovědi a vysvětlení. Navíc je jednou z nejúčinnějších cest, jak se zbavit různých energetických bloků, hluboce zakořeněných nezdravých vzorců chování, negativních mentálních programů a omezení stanovených hranicemi naší mysli.

Andělská terapie a léčení nádherným, jemným a vysoce citlivým způsobem dokáže vnést do léčení různých neduhů působení a spolupůsobení různých druhů energií. V andělském Světle proměny můžeme konečně objevit skryté zázraky a poklady svého nejhlubšího nitra a navázat kontakt se svým vnitřním Léčitelem. Hojivá moc andělů dokáže najít taková řešení v situacích a pro stavy, která nejsou vysvětlitelná pouhým intelektem, ale zato prokazatelná: především výsledky praxe terapeutů, zabývajících se právě tímto způsobem odstraňování různých potíží.

Avšak pomoc, vedení a Světlo andělů nás v konečném důsledku stejně vedou do vlastního nitra, protože pouze tam můžeme najít skutečné příčiny všech svých problémů, a pak je také transformovat. Andělé nás v průběhu terapie vedou k poznání, že ve vnějším, viditelném, materiálním světě se může projevit pouze to, co je ukryto v nás samých. A naopak, žádná vnější proměna nemůže být dlouhého trvání a potřebné kvality, neproběhla-li nejdřív jako proměna vnitřní.     

 

Andělská terapie a léčení nás v oblasti zdraví může naučit:

 • jak se vyléčit, zhojit a uzdravit
 • jak zahojit rány srdce, zranění duše i bolístky těla
 • jak pročistit a rozproudit své čakry 
 • jak posílit své jemněhmotné tělo a revitalizovat tělo hmotné
 • jak nabýt ztracenou sílu, energii a elán
 • jak být aktivní, vykonávat různé činnosti a taktéž odpočívat podle svých vlastních představ
 • jak se zbavit nezdravých a negativních přesvědčení, myšlenek, postojů a návyků, které přivolávají do našich životů jejich hmotnou manifestaci 
 • jak objevit v minulosti svého současného i předchozích životů příčiny nedostatku zdraví, klidu a míru duše
 • jak využít na léčení své spirituální schopnosti
 • jak slyšet, vidět, znát či cítit důvody problémů svých i těch druhých – rovněž však objevit způsob, jak je odstranit
 • jak zacházet s obtížnými a sebedestruktivními emocemi, s hněvem, nenávistí, záští, nespokojeností, depresemi, fobiemi, strachy a obavami, jež vytvářejí bloky, bránící volnému plynutí vesmírné blahodárné a obohacující energie do našich životů a přijímaní neomezené lásky a darů Univerza…

Některými z podstatných součástí andělské terapie jsou: 

 • channeling
 • andělská automatická kresba
 • andělské automatické písmo
 • vizualizace
 • pozitivní programování 
 • afirmace
 • meditativní texty
 • motivační texty
 • „modlitby“
 • pasivní používání symbolů andělských sigilií či karet jako katalizátorů změn
 • čtení andělských textů
 • aktivní vytváření symbolů, sigílií, obrazů jako formy archandělských a andělských poselství

 

Andělská terapie je otevřená otázkám všech, kteří touží najít způsob, jak dosáhnout lepší úrovně svého zdravotního stavu, ať již fyzického, nebo psychického. Proto se můžete na mně obrátit se svými problémy, potížemi a dotazy, dohodnout si konzultaci (osobní nebo prostřednictvím skype) a společně s anděly zajisté najdeme pro vás nejvhodnější řešení…

 

Judita Peschlová, judita.peschlova@gmail.com