POZNANIE A SEBAPOZNANIE PROSTREDNÍCTVOM TAROTU – ODHALENIE VEĽKÉHO TAJOMSTVA VÝKLADOVÝCH SYSTÉMOV A ROZVOJ INTUÍCIE

VŠETKO ČO STE NEVEDELI O...

Jednoducho, nekomplikovane, hravo a niekedy aj zábavne, lež i seriózne a s hlbokým vhľadom:

Výklady s rôznymi typmi a druhmi kariet, rozvoj umenia kladenia otázok a formulovania správnych odpovedí, rozvoj intuície. Prenikanie do tajov orákula Tarotu prostredníctvom praktických a konkrétnych ukážok, k tomu potrebný stručný úvod do základov práce s Tarotom. Zamerané okrem mnohého iného aj na osobný a duchovný rozvoj. Ponor do vlastnej duše aj do tajov tých ostatných. Odhaľovanie hlboko skrytých príčin ťažkostí alebo blokov na ceste za spokojnosťou a šťastím resp. úspechom a zdravím, lež aj ciest k ich vyriešeniu, tiež však riešenie aktuálnych problémov či zodpovedanie pálčivých otázok. Vážny, no tiež hravý pohľad na tarotové karty, podporujúci tiež vlastný, individuálny vhľad do ich obrazov, symboliky, archetypov a výkladových systémov.

 

Lektor:           JUDITA PESCHLOVÁ (30 rokov praxe v

                         Tarote a ďalších podobných prostriedkoch

                          nahliadania do všetkého skrytého i menej

                          utajeného)

Termín:          17.11.2013, 10.00 – 18.00 hod.

Miesto:           Bratislava

Cena:               33,20 eur

Kontakt:         Judita.peschlova@gmail.com

                          (prip. sms na 0902411203)