INTENZIVNÍ CERTIFIKOVANÝ KURZ AUTOMATICKÉ ANDĚLSKÉ KRESBY


Automatická kresba jako jeden z nástrojů andělského channelingu, který umožňuje zkontaktovat se s říší andělů a nebeských bytostí, vyjádřit spontánní kresbou ve stavu alfa jejich poselství a zprávy. 
Nácvik techniky, dovolující nahlédnout do sebe, do druhých, do svých vztahů, rodinných systémů, zdraví i příčin nemocí, sklonů, talentů, životního směrování, psychického rozpoložení, do svých temných i světlých stránek, strachů, pozitivních předpokladů a šancí... Metoda nejenom diagnostiky, nýbrž i léčení, odhalování i řešení, rozvoje tvořivosti... Aura, čakry, barvy, tvary, symboly, léčivé obrázky, úprava prostoru...
 
 
Co se můžete na intenzivním kurzu automatické kresby naučit:
- Naladit se na hladinu alfa, v níž je kontakt s říší andělů, světelných bytostí a božské inspirace velice lehce, jednoduše a rychle dosažitelný 
- Napojit se na bytosti světla
- Naučit se a rozvinout tuto techniku komunikace s jinými dimenzemi a andělskými bytostmi
- Vnímat poselství andělů a vyšších pozitivních bytostí
- "Malovat" jejich poselství, zprávy, odhalení, informace a pod.
- Zprostředkovat jejich poselství i jiným
- Vyjádřit své (i cizí) skryté emoce a pocity, které dosud blokovali váš potenciál
- Hrát se spolu s anděly a rozvíjet s jejich pomocí svou kreativitu
- Vidět auru
- Naučit se techniku diagnózy... atd.. atd.. atd..

Termín: 23-24..5.2015

Lektorka: JUDITA PESCHLOVÁ

Místo konání: PRAHA
 
Cena: 1800 kč

Kontakt: judita.andele@gmail.com
 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: