ANO - NE ODPOVĚDI TAROTU V JAKÝCHKOLI OTÁZKÁCH (ZEJMÉNA VŠAK V PROBLEMATICE VZTAHŮ A LÁSKY):

Většinou se doslechnete nebo dočtete, že bychom se Tarotu neměli ptát na otázky, na které je odpověď ano – ne. V podstatě je toto tvrzení opodstatněné. Avšak pokud již máte dostatek zkušeností a za sebou množství výkladů, zjistíte, že od Tarotu lze získat také tento typ odpovědí. Ačkoli ne na všechny typy dotazů. Co se týče vztahů a lásky, je možné obdržet dost jasnou odpověď, navzdory tomu berte, prosím, níže uvedený výčet negativních nebo naopak pozitivních odpovědí s rezervou a v žádném případě ne jako definitivu. V Tarotu vše závisí na intuici, momentální chvíli, každém člověku a situaci, způsobu kladení otázek a na dotazu samotném a na dalších a dalších faktorech…

ODPOVĚDI TAROTU NA VZTAHY ANO - NE:

VELKÁ ARKÁNA

Blázen - Ano! Nové začátky ve vztahu, ale nepočítejte s pevným závazkem.

Kouzelník - Ano . Zvláště, zní-li otázka "Uslyším ještě o něm/ní?"

Velekněžka – Ne. Některé věci by měli zatím zůstat skryty.

Císařovna - Ano. Nyní je čas na sladké milování.

Císař – Ano. Ale vše se bude muset odvíjet od jeho vůle... Je to opravdu přesně to, co chcete?

Velekněz - Ano, dokonce se zdá, že za vhodných okolností by mohli z velké dálky zaznít svatební zvony. Avšak komu?

Milenci - Možná. Snad půjde o spojení spřízněných duší? Je nutno se rozhodnout a jasně komunikovat.

Vůz – Ne. Může se stát, že další osoba bude až příliš zaměřena na stejný cíl.

Síla - Ano. Zejména pokud máte již teď ze vznikajícího vztahu radost a potěšení.

Poustevník - Ne, ne a ne. Tohle je doba spíš na izolaci od ostatních. Využijte ho moudře na poučení se z minulých pochybení.

Kolo štěstí - Možná. Vše závisí na načasování. Zaplavuje vás při pomyšlení na tento vztah a partnera stoprocentní štěstí? Pokud ano, jděte do toho!

Spravedlnost - Snad. Mohou se však vyskytnout jisté potíže a překážky

Viselec - Ano, ale pouze v případě, že je možné změnit stávající situaci změnou postojů a získáním nové perspektivu.

Smrt – Ne! V žádném případě!

Harmonie - Ano, ale nejdřív je zapotřebí zahojit rány minulosti.

Ďábel – Ne! Držte se dál, protože rizika jsou příliš velké. Zbavte se nejdřív jakýchkoli závislostí.

Věž – Ne! Ani nesnažte překračovat „vesmírné zákony“ anebo pravidla (chcete-li tak Boží nebo i lidské).

Hvězda - Ano. Vaše nejdivočejší sny se chystají naplnit.

Měsíc - Možná. Doporučuje se velká opatrnost. Mohlo by jít také o nějakou formu podvodu nebo sebeklamu.

Slunce - Ano!

Poslední soud - Možná, ale nic nezůstane stejné, tak jak to bývávalo a vy se budete muset připravit vrátit minulost tam, kam patří... do minulosti!

Svět - Ano. Obvykle indikuje tato karta dvě spřízněné duše, kterým bude teď umožněno konečně splynout v jedno. Všechny lekce byly splněny a karma „zrušena“.

MALÁ ARKÁNA

ESA

Hole - Ano. Je tady však háček. Karta neříká nic o delším časovém horizontu.

Poháry - Určitě... S kompletní sadou růžových brýlí na každý den v týdnu!

Meče - Ano. Avšak pouze pro správu od někoho. Karta se v žádném případě nevyjadřuje k budoucnosti vztahu, jakéhokoli.

Mince – Ano. Nastala doba jemně smyslných rozkoší a výměny darů. Mohlo by to být dobré. Dlouhodobější taky, ale ne tak intenzivní a extatické jako u esa pohárů.

DVOJKY

Hole - Možná. Podívejte se pozorně na to, co vás na tom druhém dráždí. Přesně to je totiž vaše zrcadlo .

Poháry - Ano. Tato láska by měla být opětována.

Meče - Možná, výsledkem však bude pravděpodobně pouze platonický vztah.

Mince - Možná. Je tady však mnoho faktorů ovlivňující situaci, co je důvodem potřeby ustavičného nastolování rovnováhy.

TROJKY

Hole - Ano

Poháry - Ano

Meče – Ne

Mince - Ano

Mějte na paměti, že u všech trojek je tady možnost zapojení třetí strany!

ČTYŘKY

Hole - Ano. Je pravděpodobné, že budete žít spolu pokud ovládnete své vášně nebo je ovládne druhá strana.

Poháry - Ano

Meče - Ne

Mince – Ne

PĚTKY

Hole - Ne

Poháry – Ne. Nedávná (či dávnější?) minulost ještě bolí, neměli bychom vstupovat na nové pole lásky.

Meče – Ne, v žádném případě.  

Mince – Ne. Faktorem by mohli být třeba finance, i když skrytým.

ŠESTKY

Hole - Ano

Poháry - Ano. Za příznivé konstelace by mohlo jít o spřízněnou duši.

Meče - Ano . Může jít o dobré znamení , že to nejhorší je již za vámi.

Mince - Možná. Nejdřív se ujistěte, zda je v dávání a přijímání skutečně rovnováha.

SEMIČKY

Hole – Ne. Ve hře je příliš mnoho soupeřů a navíc i velké ego!

Poháry – Ne. A navíc je tady mnoho zmatku.

Meče – Ne. Vlastně je to výzva „Haló, běž zcela jinou cestou!“.

Mince – No snad. Ale, ale na kýžený výsledek byste mohli čekat déle, než jste ochotni počkat. Je zapotřebí mnoho trpělivosti.

OSMIČKY

Hole – Ano. Ale nesmíte čekat ani sekundu!

Poháry – Ne!

Meče - Ne

Mince - Ne

DEVÍTKY

Hole – Ne. Do hry vstupuje nedůvěra.

Poháry - Ano! Mohou se dokonce zhmotnit vaše sny a přání.

Meče – Ne. Na scéně zatím hraje sice utajenou, ale hlavní postavu strach a odstup.

Mince - Ne, ačkoli to tak na první pohled nepůsobí.  Štěstí a spokojenosti je však dosaženo vevnitř.

DESÍTKY

Hole - Ne

Poháry – Ano. A Možná na dlouhou dobu.  Emocionální kompatibilita je vynikající.

Meče – Ne. Avšak, alespoň utrpení brzy skončí a budete se moci dívat do budoucnosti optimističtěji.

Mince – Ano. A snad ještě vaše vnoučata budou vzpomínat, jak šťastný jste byli.

JUDITA PESCHLOVÁ, judita.peschlova@gmail.com 

Výklady, poradenství, osobní, telefonické i skype konzultace, podpora v osobním, profesním, partnerském životě...

Kurzy Tarotu, Andělského Tarotu, tarotové numerologie, Symbolonu...

Kontaktujte nás