Stres a andělská terapie

Stres je poměrně složitá reakce, k níž dochází, když je jakýmkoli způsobem ohrožena vnitřní rovnováha organizmu. Netýká se dokonce pouze lidí, ale i jiných stvoření tohoto světa. Pro lidskou bytost, která žila kdysi v mnohem primitivnějších podmínkách než dnes, byla stresová reakce nevyhnutelnou k jejímu přežití. V situaci nebezpečí ohrožení života - kupříkladu při setkání s divokým zvířetem - bylo potřebné zmobilizovat všechny své síly: k čemu stresová reakce značně napomáhala. Umožňovala jednat způsobem, jež v „klidové“ situaci byl často nemyslitelný a téměř neuskutečnitelný. Člověk byl najednou schopný vyvinout větší fyzickou sílu, utíkat rychleji, být odvážnější, neochvějnější, pevnější.

Stresové hormony se uvolňují v jedné z nejstarších částí našeho mozku, jenž je tvořena souhrnem částí, společně označovaných názvem lymbický systém. Ten je sídlem pocitů a stres je vždy se silnými pocity spjat.

V moderní společnosti taktéž dochází ke stresovým reakcím, i když v jiných situacích. Tady se rovněž dostavuje prastará reakce „útěk – boj“, jako následek navyklé metody řešení stresové situace ještě z dávného šera vývoje člověka. Tato reakce zahrnuje řadu změn v lidském organizmu: krevní tlak, rychlost srdečního tepu, svalové napětí, rychlost a hloubka dechu, látková výměna, elektrická vodivost kůže, produkce hormonů hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy, frekvence vln elektroencefalogramu.

Skutečný útok nebo útěk však v současných „civilizovaných“ podmínkách nejčastěji nebývá realizován. Důsledkem toho však je, že změny vnitřního prostředí v lidském organizmu zbytečně přetrvávají. Za soustavného hromadění stresorů přicházejí zdravotní rizika a pocit vnitřní nepohody.

Přirozeným opakem stresu je uvolnění, čili relaxace. V přirozených podmínkách k ní docházelo jaksi samovolně, ale v moderní společnosti (kdy je náš mozek nezřídka bombardován přemírou podnětů) se však relaxace nedostavuje v žádoucí míře. Relaxovaný stav je možné navodit jistými technikami. Někdy je postačující fyzické cvičení, nebo výkon jednodušší tělesné práce. Máme však i bohatý registr různorodých relaxačních technik. Relaxace je – podobně jako v mnoha jiných terapiích - jednou z nejdůležitějších technik v andělské terapii.

 

Stres se nejvíce týká třetí čakry, čakry solar plexu. K ní je přirazen v angeologii archanděl Jofiel. Zkuste někdy po překonání stresové situace tuto krátkou andělskou relaxační techniku:

 

V zájmu dosažení relaxovaného stavu se soustřeďte na pocity svého těla a vědomě uvolněte každou jeho částečku. Postupně přesuňte svou pozornost od svého těla na své vnitřní prožívání a nalaďte se na vibrace jemněhmotného světa. Upusťte od jakékoli kontroly nad svými prožitky nebo nad svým nynějším okolím.

Pokud jste se zcela odevzdali pocitu uvolnění, vizualizujte si přítomnost archanděla Jofiela, obklopeného nádhernou zlatožlutou aurou. Zkuste si ho přivolat, oslovit jménem. Nemusíte jej nevyhnutelně vidět, stejně je ve vaší blízkosti. Vnímejte, jak vás seshora přes temeno hlavy naplňuje jeho andělské, laskavé, zlatožluté světlo a jak vás celé zahaluje. Je to světlo, v němž není místa pro obavy, strach, úzkost, napětí, stres. Obzvlášť intenzivně pociťujete toto světlo v oblasti solar plexu, centra vašeho fyzického těla. Vnímejte, jak se celá vaše břišní dutina prohřívá, stává se stále teplejší – a zhluboka přitom dýchejte. Před svým vnitřním zrakem úplně jasně vidíte, jak je každá buňka, každý atom vašeho těla proniknutý zlatožlutým andělským světlem, jak se buňky a atomy vašeho těla samy proměňují na zlatožluté, hojivé, nádherné světlo, jak se krevním řečištěm, dýchacími cestami, lymfatickým systémem toto světlo dostává i do nejmenších a nejskrytějších částí a koutů vašeho těla. Zaplavuje vás neuvěřitelně příjemný pocit. Uvolnění se stále prohlubuje, pokoj ve vašem nitru je stále větší. Váš žaludek je úplně relaxovaný, uvolněný, naplněný absolutním klidem. Cítíte se báječně, svěže, zbaveni jakékoliv zátěže a křečovitosti. Netrápí vás žádné obavy, strach ve vašem životě ztratil své oprávnění a místo, stres mizí, rozpouští v laskavém záření aury archanděla Jofiela. Dovolte, aby se celá vaše bytost ponořila do tohoto osvobozujícího pocitu, aby se všechny části vašeho Já naplnily zlatožlutým světlem a jeho kvalitou. Tak dlouho, dokud vám to bude příjemné, nechte světlo a archanděla Jofiela působit...

Pak se pomalu vynořte se zlatavé záře a světla archanděla Jofiela. Intenzivně, energicky a rychle napněte všechny svaly včetně těch v obličeji, pak je zase zcela uvolněte.  Několikrát se hlouběji nadechněte a vydechněte, protáhněte se a otevřete oči.

 

Chcete-li jako již mnoho mých klientů zažít na vlastní kůži blahodárné účinky andělské terapie a její účinky působící i z dlouhodobější perspektivy, dokonce i jako preventivní prostředek, můžete mě kontaktovat na čísle 604927790.

Judita Peschlová