Andělská cesta srdce - Kouzelná cesta životem v šlépějích andělů

Meditace, vizualizace a metody certifikované andělské terapie jako cesta k životu v hojnosti, štěstí, zdraví, úspěchu, bohatství všeho, v blaženosti, spokojenosti, v lásce a laskavých vztazích...

Prostřednictvím vlastního zážitku se naučíte, jak využít své utajené i už odhalené spirituální schopnosti, slyšet, vidět, cítit či rozeznat a odkrývat důvody "světských" problémů svých i těch druhých - rovněž však i jak objevit způsob, kterým je odstraníte. Andělská terapie vám skrze poselství z říše andělů pomůže přímo andělsky zacházet s těžkými a sebedestruktivními emocemi, s hněvem, nenávistí, nespokojeností, depresemi, fobiemi, strachem a obavami, které vytvářejí bloky, bránící volnému plynutí vesmírné blahodárné a obohacující energie do našich životů a přijímání neomezené lásky a darů Univerza.

Andělská terapie jako skvělý, jednoduchý návod k osvojení schopnosti žít kouzelný život plný zázraků a hojnosti, jako nenáročná cesta ke zkvalitnění všech oblastí života: rodina, přátelství, láska, partnerství, práce, kariéra, studium, fyzické i psychické zdraví, hojnost a blahobyt, transformace těla i duše. A též jako nebeská instrukce k navazování kontaktu s andělskými bytostmi, ke komunikaci s nimi. Jako andělský recept na způsob žádání o pomoc, provázení a ochranu, na zhojení ran srdce, duše i těla, na pročištění čaker, na posilnění ducha i těla a na zvýšení vitality, na znovuzískání ztracené energie a elánu, na objevení svého skutečného poslání, na naplnění touhy po novém zaměstnání, na zvýšení tvořivosti, na objevení skrytých schopností, talentů a daností, na efektivnější využití času, na smysluplnější trávení svých dní, na činnost a oddych podle svých představ, na dosazení úspěchu, kvalitního bydlení a na život podle svých nejtajnějších snů, na zkultivování vztahů jakéhokoli druhu, na rozdávání a přijímání většího objemu skutečné, bezpodmínečné lásky, na dosažení uznání a přízně, na zbavení se nezdravých a negativních přesvědčení, myšlenek, postojů a návyků, na objevení příčin neúspěchů, nezdarů a nedostatku jakéhokoli druhu v minulosti a v rodinných vzorcích...

Lektor: JUDITA PESCHLOVÁ, první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie podle Doreen Virtue

Místo: 

Termín: 

Cena: 

Kontakt: Judita Peschlová, judita.andele@gmail.com, 604927790