Bohatstvo v nás: Konštelácie prosperity, hojnosti a bohatstva všetkého v Bratislave

(Systemické, životné, rodinné, ženské, experimentálne a multidimenzionálne konštelácie)
 
 
Termín: 10.6.2016, 18.00 - 21.00 hod.
Miesto konania: Praha
Cena: 
Lektor: Judita Katona Peschlová, certifikovaná konstelářka a akreditovaná psychoterapeutka s dlhoročnou skúseností
Registrácia a kontakt: judita.peschlova@gmail.com
 
 
 
Presvedčenia týkajúce sa hojnosti čohokoľvek (nielen financií alebo hmotného zabezpečenia akéhokoľvek druhu, ale tiež lásky, kontaktov, pracovných príležitostí, šťastia, zdravia a pod.), prosperity, bohatstva, peňazí atď. si vo väčšine prípadov prinášame do života už z detstva. Ovplyvňujú nás aj v dospelosti, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. Keďže vznikli v ranom období života, a sú teda prepojené skôr s emocionálnym než racionálnym prežívaním, obvykle nie sú prístupné rozumovým korekciám. Niekedy stačí málo, "mikropohyby" v systemickej konštelácii, a mnohé v našom bytí sa zmení, prirodzene pozitívne a podľa našich skrytých či zjavných želaní, snov a vízií. Občas odhalenie skrytých limitujúcich presvedčení trvá dlhšie, ale vždy sa nájde spôsob, ako ich predsa len objaviť v hlbokých vrstvách nášho nevedomia, vyniesť ich na svetlo, a tak eliminovať ich blokujúci účinok.
Konštelácie - či už finančné alebo iné - umožňujú ako veľmi účinná a silná technika rozoznať, kde je v našom "systéme" (ktorým môže byť okrem rodiny, tiež firma, telo, čiže jeho zdravie, vzťahy, globálne štruktúry, škola a iné) narušený poriadok a prirodzená "štruktúra", ktoré často sami narušujeme, prípadne ich narušil či ešte stále narúša iný člen systému, do ktorého patríme. Tým, že pred sebou v konštelácii uvidíme toto narušenie, jeho príčiny i následky, jeho "páíchateľov" i "obete", môžeme poopraviť aj svoj vlastný vnútorný obraz o sebe, o svojich možnostiach, šanciach a svojej ceste, o celom systéme a jeho fungovaní. Prostredníctvom zážitku v konštelácii môže byť poriadok opäť pochopený, prijatý a zavedený. Motor nášho bytia bude nasýtený novými pohonnými látkami, znovu naštartovaný a rozbehne sa na plný plyn vpred, alebo ak chcete nahor k vašim hviezdam a snom. Konštelácie jednoducho uvoľní cestu, a bude už len na vás, ak sa vydáte po nej ...