PRAKTICKÉ A JEDNODUCHÉ TECHNIKY ANJELSKEJ TERAPIE 

ČASŤ PRVÁ: ENERGIA A ZDRAVIE

 

Máte pocit, že vám chýba dostatok entuziazmu a energie? Chceli by ste byť zdravší? Skúste tieto nenáročné metódy z pohybovej anjelskej terapie:

 

1.     Vitalita a energia

Privolajte archanjela Ariela a požiadajte ho o pomoc pri získavaní väčšieho množstva životnej energie a vitality, prípadne i fyzického zdravia. Položte svoju nedominantnú ruku na hrdlo. Dominantnú ruku (praváci pravú a ľaváci ľavú) nechajte voľne visieť pozdĺž tela. Sústreďte sa na plynutie Arielovej energie do oboch rúk. Potom nasmerujte k podlahe ukazovák dominantnej ruky a začnite rukou v zápästí krúžiť v smere hodinových ručičiek. Pohyb ustavične zrýchľujte a stále vnímajte príliv Arielových anjelských vibrácií. Krúžte rukou s natiahnutým ukazovákom až dovtedy, kým v duchu nenapočítate do štyridsať. Stačí toto cvičenie realizovať raz denne. Ak si však prajete znížiť nadváhu, zharmonizovať metabolizmus alebo výrazne zvýšiť všeobecnú sviežosť svojho tela, opakujte ho niekoľkokrát denne. Na záver poďakujte archanjelovi Arielovi a užite si výhody tohto jednoduchého postupu anjelskej terapie.   

 

2.     Zdravé telo

Zavolajte archanjela Rafaela (alebo si ho predstavte, ako stojí vedľa vás). Zatvorte oči a poproste ho, aby nechal plynúť svoju liečivú energiu v podobe tyrkysovo zeleného svetla do ukazovákov oboch rúk. Potom ich priložte do stredu svojich spánkov. Zhlboka sa nadýchnite a začnite nimi jemne pohybovať nahor a nadol. Nahlas si pritom hovorte: „S pomocou archanjela Rafaela je môj vzťah s mojím zdravým telom harmonický a plný lásky.“ Opakujte túto afirmáciu spoločne s pohybom ukazovákov na spánkoch päťkrát. Otvorte oči. Zopakujte celý cyklus ešte dva razy. Nezabudnite po ukončení tretieho cyklu vyjadriť vďaku archanjelovi Rafaelovi. Toto anjelské cvičenie vtisne do každej vašej bunky túžbu po tele žiariacom zdravím a energiou a následne aj materializáciu tohto vášho priania.        

 

3.     Fyzická nepohoda

Ak cítite v určitej časti tela nepohodu, tlak, napätia či dokonca bolesť, požiadajte o pomoc anjela zdravia Ocha. Osemkrát za sebou sa pomaly, pokojne a zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Výdych by mal byť o niečo dlhší ako nádych. Pociťujte tok energie anjela Ocha do ukazováka svojej dominantnej ruky. Po ôsmom výdychu sa vráťte k svojmu vlastnému dychovému rytmu. Nad postihnutým miestom na tele začnite pomaly „kresliť“ ukazovákom tvar ležatej osmičky, symbol nekonečna. Opakujte osem krát. Predstavujte si pritom, ako anjel Och naplňuje toto miesto liečivou energiou, ktorá vám prináša úľavu. Poďakujte anjelovi liečenia Ochovi.

 

4.     Anjelský obraz zdravia

Postavte sa vzpriamene čelom k oknu alebo inému zdroju svetla. Roztvorte náruč ako gesto otvorenia sa a privítania anjelov liečenia. Poproste ich, aby generovali vo vás nadšenie pre zdravší spôsob života a vniesli ho do vašej reality. Zatvorte oči. Predstavte si samých seba, ako vykonávate aktivity, ktoré vás zaujímajú, bavia, robia vám radosť. Vizualizujte, ako trávite dovolenku, pestujete obľúbený šport alebo sledujete či dokonca hráte divadlo a pod. a ako vám to prináša potešenie. Vnímajte, že sa cítite stále lepšie a lepšie. Požiadajte anjelov uzdravovania, aby tento pocit zapečatili do každučkej čiastočky vášho tela i do pamäte každej vašej bunky, do vašej DNA. Poďakujte anjelom liečenia za ich povznášajúcu a veľkorysú podporu.

 

Ďalšie pestré a účinné techniky sa možete naučiť na mojich kurzoch, napríklad Kvantové energetické anjelské liečenie v Bratislave 28.-29.3.2015 alebo Anjelská automatická kresba a písmo v Bratislave 21.-22.3.2015... 

 

Autorka: Judita Peschlová, prvá praktikujúca certifikovaná terapeutka anjelskej terapie v ČR i v SR