Andělská a archandělská frekvence čísla 888, kód 888

EXCLUSIVNÍ NOVÝ SEMINÁŘ

 

8 vibračně mocných andělských a archandělských frekvenčních meditací (každá pod záštitou jiného archanděla a na vibraci jiného světelného andělského kódu a nově vzniklého andělského vibračního paprsku + přednáška + andělské techniky)
 
Osvoboďte se od strachu, pochybností a vědomí nedostatku!
Probuďte anděla v sobě, spojte se s andělem strážným, s anděly Světla a hojnosti a také s vesmírnou hojností i s hojností ukrytou ve vás samých!
 

Extrémně silný účinek zejména u žen, které jsou speciálně naladěny na frekvence a vibrace tohoto čísla jako rozené vědmy, poslankyně Světla, moudré léčitelky a zprostředkovatelky nebeských, kosmických, atlantských, plejádských energií, vibrací, sdělení, poučení… Vhodné však přirozeně i pro všechny muže J

                                                             

Program je rozdělen do 8 sekcí, každá obsahuje 1 výjimečně silnou, vibračně pulzující meditaci a krátkou teorii.

Každá meditace je zaměřena na jiné téma. Všechny jsou však propojené andělským vláknem do vibrační andělské sítě zahrnující všechny oblasti života.

Hned v úvodní andělské meditaci bude použit speciální elixír ANGEL - vzorec hojnosti 888, který nám pomůže spojit se s andělskou frekvencí 888.

Chcete aktivovat svůj nejvyšší životní potenciál, zvýšit své šance a rozmnožit své životní možnosti? Toužíte aktivovat svou tvůrčí energii? Přejete si sladit své mužsko-ženské energie, být pravými muži nebo pravými ženami? Toužíte se cítit šťastní a radostní?  Máte problémy s rodinnými, partnerskými či jinými vztahy? Nejste spokojení se svou prací, přejete si mít víc peněz nebo jiný typ hojnosti ve svém životě? Chcete zjistit, co je vaším cíle v tomto bytí a co vaším nejvyšším posláním? Sníte o lepším zdraví a chcete mít víc životní energie, elánu a nadšení? Přejete si uvolnit potlačovanou, nevyužívanou a ladem ležící energii a být už navždy spojeni s jejím zdrojem jako pramenem štěstí, mládí, zdraví, hojnosti, bohatství, úspěchu, duchovního prozření a osvícení? Přijeďte mezi nás do kruhů andělů, Světla a báječných lidí na stejné vibraci a frekvenci jakou máte zajisté i vy! Naladíme se pak společně na výše zmíněnou andělskou a archandělskou frekvenci 888 a otevřou se nám brány nebe!
 
Cena: 888.- Kč  (v Bratislave 35,80 eur) 

Termín: 7. Dubna od 10.00 hod. do 18.00 hod. (Den vzdělanosti) (13.4.2013 v Bratislave)

Místo konání: Mezibranská, Praha 3 min. od stanice metra C Muzeum) (13.4.2013 v Bratislave)

 

Lektor: Judita Peschlová,  první praktikující certifikovaná terapeutka andělské terapie v ČR i SR (autorka knih Hojivá moc andělů a Archandělé v mých dlaních, překladatelka a redaktorka mnoha a mnoha knih či karet s andělskou tematikou, poradkyně andělské terapie v mnoha periodikách, lektorka technik andělské terapie s dlouholetými zkušenostmi a praxí u nás i v zahraničí)


Kontakt: judita.andele@gmail.com


Číslo 888 představuje neuvěřitelnou, skvělou energii, která neustále cirkuluje kolem nás. Je znakem hojnosti, a to buď ve formě úspěchu a bohatství čehokoli nebo rovněž v podobě množství lásky, přátel či harmonie v rodině. Významem čísla 888 je také nekonečno, též „jako dole, tak i nahoře“ a „jak vevnitř tak zvenčí“ - a to jak v rámci synergické a harmonické energetické výměny, jejíž následkem přichází do našeho života hojnost, bohatství, láska, zdraví, rovnováha a rozpouští se opakování cyklů zatížení ať již rodového, karmického, duchovního, anebo vliv negativních přesvědčení, mentálních vzorců, bloků a očekávání.

Andělská frekvence 888 přitahuje do našeho bytí hojnost veškerého druhu. Snadněji a bez jakýchkoli potíží můžeme pak sladit své myšlenky s příslušnou akcí, činy, kroky, plány. Číslo 888 symbolizuje rovnováhu a utváření fyzické či hmotné reality. 888 je vyjadřuje výjimečnou a snad takřka nepopsatelnou harmonii, dva kruhy ve vzájemné souhře, při níž neexistuje ani začátek ani konec, pouze konstantní cirkulace kosmické, naplňující, vyživující, obnovující, regenerující, ducha i duši povznášející energie.

Když se v našem životě z jakýchkoli důvodů cirkulace energií zpomalí neřkuli zastaví, zpomalí nebo se zastaví i náš život a my uvízneme na „mrtvém bodě“. V průběhu napojení na andělskou frekvencí 888 můžeme opět zaměřit svůj životní zlatý kompas, aby nám ukazoval znovu nalezený správný směr našeho bytí. Pak budeme s lehkostí a bez potíží napředovat na své  životní i duchovní cestě.

Blíže k programu semináře:

1.  Meditace: Napojení na frekvenci 888, zbavování se falešného ega, čištění mentálních vzorců, aktivace potenciálu života a posílení aury.

2.  Meditace: Harmonizace mužských a ženských energií či pólů, uzdravování mužských a ženských reprodukčních orgánů, aktivace vitální životní energie a kódu mládí a svěžesti v jakémkoli věku.

3.  Meditace: Léčení karmických vazeb a genetických „záznamů“ prostřednictvím 8 iniciačních „buněk“.

4.  Meditace: Andělský rituál léčení a andělské léčení či terapie na molekulární a buněční úrovni.

5.  Meditace: Harmonizace rodinných a partnerských vztahů, dále jakýchkoli dalších vztahů (známí, přátelé, kolegové atd.).

6.  Meditace: Odhalení a nalezení skutečných tužeb srdce, záměrů naší duše a našeho pravého poslání. Naslouchání poselstvím andělů a naší duše, odstranění obav a pochybností stran toho, jsme-li schopni přijímat andělská či jiná nebeská, světelná sdělení.

7.  Meditace: Zlepšení finanční situace, zdravý vztah k hojnosti, úspěchu a k penězům a odstranění negativních programů z nevědomí.

8.  Meditace: Andělské techniky na otevření a kultivaci 24 nejdůležitějších energetických vibračních a frekvenčních čaker umožňujících komunikaci, kontakt, napojení na Zdroj, říši andělů, Akášu, paměť Předků apod. .

Postavme nové zdravé základy, na nichž můžeme začít budovat a realizovat život, jaký budeme chtít!
S andělským pozdravem lásky

 

Judita