Pohádkové konstelace v Praze

Vysvobození ze zakletého království krátce před dnem dětí malých i velkých, vnějších i vnitřních: POHÁDKOVÉ KONSTELACE

(konstelační osvobození od bloků, překážek, limitů a iluzí prostřednictvím mýtů, pohádek a jejich archetypů)

Lektor:                                 Judita Peschlová

Termín:                                

Místo konání:                    bude oznámeno po příhlášení na níže uvedené e-mailové adrese

Vložné:                                 250 kč

Min. počet účastníků:    12 osob

Přihlášky:                            bez předchozího potvrzení mailem účast není možná

Kontakt:                               judita.peschlova@gmail.com

 

Ti, kteří nás přivedli na svět i jejich předchůdci stále ovlifňují náš život. Stejně jako my sami budeme jednou ovlivňovat životy svých potomků – bez ohledu na to, jestli ještě v průběhu života, nebo i po jeho ukončení.

A tak jako často žijeme podle vžitých (a většinou nevědomých) vzorce svých předků, nezřídka rovněž vytváříme na nevědomé rovině své vlastní životní scénáře, jakési zákony našeho soukromého vesmíru podle různých příběhů a jejich hrdinů, především pohádkových a mytologických, dnes však i filmových apod. Promítáme principy těchto archetypů a zkazek do svého vnějšího světa a průběhu svého života stejně, jako je žijeme ve svém nitru, jelikož přebývání hluboce v naší psýché. Na jejich základě utváříme svá vnitřní, nejčastěji skrytá a limitující přesvědčení, představy, iluze, názory a mechanizmy chování, myšlení, cítění. A pak přitahujeme do svého bytí přesně to, co odráží a zrcadlí. Žijeme pak v jakémsi zakletém království, sami zakleti, a nemůžeme plně rozvinout ani svůj potenciál, ani využít všechny své schopnosti, příležitosti, možnosti. Čekáme na prince, který nás osvobodí a zruší kouzlo, jímž jsme zakleli sami sebe. Řešení však máme sami v sobě!

K odblokování a transformaci omezujících vlivů velice účinně pomáhá aktivní, ale taktéž pasivní či vnitřní účast na pohádkových systemických konstelacích,  a též emoční prožitek.
 

Zrušme tedy konstelacemi vašich oblíbených pohádek omezující vzorce ve svém životě a otisky ve své duši! Vymažme limitující programy a vstupme z bludného kruhu opakovaně se vracejících neúspěšných a často i bolestivých scénářů. Vstupme spolu skrze pohádky a jejich konstelace do zcela jiného světa, světa kvetoucího, šťastného, překypujícího hojností, láskou, zdravím a štěstím. Do odlišného, skutečného, přepsaného hájemství šťastných pohádek našich příštích životů, které máme na dosah!