Den archanděla Rafaela - léčení a uzdravování s patronem léčitelů, lékařů a šamanů

Intenzívne Zasvätenie do anjelských uzdravujúcich a hojivých energií
Svetelný liečivý channeling a jeho odkryté tajomstvá
 
Lektor: JUDITA PESCHLOVÁ
                                                                                                                    Miesto konania: BRATISLAVA
Termín konania: 14.4.2013
 
Cena:  35 eur
 
 
Prečo sa zúčastniť tohto seminára? Pretože v každom z vás je ukrytý vnútorný liečiteľ a učiteľ, ktorý v spojení s energiami anjelov dokáže zázraky!
 
 
Po tomto seminári dokážete využívať hojivý a uzdravujúci potenciál v sebe samých a napojovať sa jednoduchým spôsobom na liečivé energie mocného archanjela, "Božieho lekára", Rafaela, a tak využívať nielen svoje vnútorné zdroje sebaliečenia, lež i energiu Zdroja na liečenie seba i druhých. Táto technika pomáha všetkým, ktorí sa otvoria možnosti byť v spojení so Svetlom a aplikovať ho ako esenciu na uzdravovanie fyzických, emocionálnych i psychických ťažkostí.
 
 
Témy seminára:
 
- Zoznámenie sa s energiou a oblasťami kompetencií archanjela Rafaela
 
- Napojenie na vibračné pole archanjela Rafaela
 
- Rozvíjanie schopnosti vnímať energiu i prítomnosť archanjela Rafaela
 
- Zasvätenie do liečiteľských schopností anjelského terapeuta v svetelnom chráme archanjela Rafaela
 
 
 
- Práca "média" pri sprostredkovávaní liečivého pôsobenia archanjela Rafaela
 
- Vytváranie a posilňovanie liečivého prostredia i jeho energií za pomoci archanjela Rafaela a anjelov liečenia
 
- Liečenie seba samého
 
- Harmonizácia čakier na úrovni farebného spektra liečivého lúča archanjela Rafaela
 
- Kamene, polodrahokamy, farby a vône efektívne posilňujúce vplyv a vibrácie liečivých energií archanjela Rafaela
 
- A ďalšie aspekty, ktoré budú súvisieť s napojením na svetelný kanál informácií od láskavej anjelskej bytosti, archanjela Rafaela.
 
 
Rafael je jedným z najznámejších archanjelov, anjelom liečenia, uzdravovania, celistvosti a dokonalosti, sprostredkovateľ božských liečivých vibrácií, patrón všetkých lekárov, liečiteľov, terapeutov apod. Nepomáha vyliečiť len telo, lež i dušu, myseľ, srdce a našu psychiku. Prináša nám piaty vibračný svetelný lúč spojený s uzdravujúcou a omladzujúcou mocou večného Zdroja a Svetla ako predobrazu prameňov zdravia, mladosti a nesmrteľnosti. Prostredníctvom jeho zásahu, pomoci a podpory získavame liečiteľské schopnosti a znalosti. Zasvätením do piateho svetelného vibračného lúča zelenej farby odhaľujeme v sebe spojenie s liečivou energiou Univerza, pričom nás archanjel Rafael zoznamuje s praktickou stránkou použitia anjelskej uzdravujúcej energie, pomáha nám uvedomiť si svoje nadanie uzdravovať a povzniesť svoje novozískané schopnosti na vyššiu úroveň.
 
 
Zúčastníme sa anjelského zasvätenia cez napojenie na liečivý kanál nebeskej svetelnej energie a vedomie archanjela Rafaela i jeho anjelov liečenia.
 
 
Kontakt: judita.peschlova@gmail.com
 
 
 
S láskou a vďačnosťou sú očakávaní a vítaní všetci, ktorých kroky usmernia medzi nás anjelské a archanjelské bytosti.