KVET ŽIVOTA - PUTO KRVI, HLAS KRVI: ŽENSKÝ KRUH

Krv je mystérium... Krv je tajomstvo... Krv je život... Krv je puto... Krv je spojenie... Krv je dar... Krv je požehnanie... 
Ale... Je pre vás každý mesiac vaša vlastná krv znovu a znovu strašiakom? Trápia vás bolesti, kŕče, precitlivenosť, či dokonca až nevoľnosť? Alebo ešte nejaké iné sprievodné znaky puta krvi, ktoré spája všetky ženy všetkých generácií? 
Chcete poodhaliť príčiny toho, čo vám bráni aj svoje vzácne dni stráviť s radosťou zo svojho ženstva, a potom po každé pretančiť tento krásny čas plynutia s hlasom svojej krvi? Či len osláviť spoločne s inými ženami obrad puta a hlasu krvi a zjednodušiť i spríjemniť si život (pričom život v staršom podaní slovenského jazyka znamenal ženské lono a kvet života jej mesačný cyklus)? 
Prídite do nášho kruhu a svet bude váš aj vo svojej prenádhernej červenej zóne...
Staňte sa kráľovnami svojich dní i nocí, nie otrokyňami svojej bolesti a možno dávneho pokrvného zaťaženia...

Lektorka: Judita Peschlová, skúsená sprievodkyňa životom ženy a ženskými kruhmi

Termín: 19.7.2014, 18.30 - 21.00 hod.

Vložné: dobrovoľné, minimálne 10 eur

Miesto konania: Bratislava

Kontakt: judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: