ZNOVUZRODENIE A MYSTÉRIUM BOHYNE: absolútna novinka s doteraz u nás neznámymi prvkami!

VÝCVIK: KŇAŽKA A VEDMA KELTSKÝCH, SLOVANSKÝCH, ETRUSKÝCH, BALKÁNSKYCH, GERMÁNSKYCH, ANTICKÝCH AJ INÝCH EURÓPSKYCH STARONOVÝCH TRADÍCIÍ V RYTME KOLA ROKU A JEHO OBRADOV - Bratislava

 

 

POSLEDNÝ VÍKEND VÝCVIKU BUDE VENOVANÝ MYSTICKÉMU UČENIU MAGDALÉN!

NÁVRAT KU SVOJIM POVODNÝM KOREŇOM A SVOJEJ SKUTOČNEJ PODSTATE
 

so skúsenou sprievodkyňou a lektorkou žien  (viac ako 20 rokov intenzívnej praxe v tejto oblasti) JUDITOU PESCHLOVOU


PRVÝ ZASVACOVACÍ A VÝUKOVÝ VÍKEND V OBDOBÍ NOVÉHO ZRODENIA BOŽSTVA (ZIMNÝ SLNOVRAT, NÁVRAT SVETLA, BOHA I BOHYNE, ČAS ZNOVUZRODENIA V MNOHÝCH TRADÍCIÁCH):
 
BRATISLAVA: 13.-14.12.2014
 
V našej intenzívnej a do hĺbky tajomstiev Bohyne siahajúcej škole kňažiek a vediem pôjde o učenie sa mystickým, magickým, rituálnym a duchovným praktikám cez mystériá, iniciácie, obrady, ceremónie, prastaré i staronové rituály ženských (lež i mužských podľa potreby) božstiev rôznych kultúr vrátane tej našej, slovanskej.
 
Spojenie Boha a Bohyne, mystické zjednotenie mužského a
ženského princípu a vyváženosť medzi dvomi pólmi prináša
plodnosť, šťastie, hlbokú lásku a blahobyt...V rámci výcviku ich spojíme a svoju novonadobudnutou silou zharmonizujeme...

VYSTÚPME SPOLU Z TEMNOTY ZABUDNUTIA A VSTÚPME SPOLU DO SVETLA NA CESTE K PODSTATE,
ZA SVOJOU BOHYŇOU V SEBE CEZ SPOJENIE S BOHYŇAMI ZEME, NEBA I ZÁSVATIA! VEĽA, VEĽA PRAXE V KRUHU ŽIEN (otvorené však i pre mužov) - rovnako zmýšľajúcich, otvorených, láskou naplnených a otvorenou náručou prijímajúcich nové i staronové poznatky, informácie, učenie, tajomstvá... 

Približný náčrt všeobecného zamerania výcviku: 
* pokročilejšie učenie kňažiek a vediem, vhodné však ako pre začiatočníkov, tak aj pre "vedomejších" (aj odtial náš pôvodný výraz pre múdru      ženu so spojením s tým, čo nás presahuje "vedma") 
* transformatívny proces premeny na vedomú kňažku, mocnú vedmu
* rozvoj spirituality a posvätnej ženy i Bohyne a božského princípu obecne v nás samých
* uvoľnenie blokov na ceste k vlastnej vyššej múdrosti a vnútornej Bohyni, Matke Zemi, vyššiemu princípu života
* otvorenie sa prastarej múdrosti svojej duše a svojho vyššieho Ja v súlade so zákonitosťami Univerza a Bohyne i Boha vo vzájomnej harmónii
* spirituálne spojenie rôznych princípov cez hlboké zasvätenie do role kňažky a vedmy spojenej so Zemou, Nebom a všetkými úrovňami bytia
* cesta k celistvosti cez Bohyňu a rituály Slovanov, Keltov, Etruskov, antiky a iných tradícií
* spojenie duchovného základu a rituálneho, mystického, magického i praktického bytia vo svete
* Bohyne rôznych kultúr a civilizácií: slovanskej, keltskej, antickej, germánskej a iných...
* prepojenie Kola roka rôznych tradícií (slovanskej, keltskej, antickej, germánskej a iných...)
* spojenie vnútorného sveta Bohyne so svetom vonkajším, zjavným
* spojenie živlov, spojenie so zdrojom vyššieho poznania vo vzájomnej úcte, uznaní a láske
* krása spojenia mužskej a ženskej energie, harmonické liečenie dvoch silných spojených prvkov
* kolobeh života, meniacej sa prírody v súlade s mužsko-ženským vyváženým princípom
* prijatie seba samej s úctou, rešpektom, láskou a dostatočnou pozornosťou k sebe, k svojmu okoliu, svojej vnútornej Bohyni na ceste stávania      sa sktutočnou kňažkou Bohyne, lásky, Zeme, Veľkej Matky ako aj vedmy ovládajúcej mágiu života, prírody, živlov, smerov atď. 
* rozprúdenie toku prirodzenej životnej energie naladenej na princíp harmónie všetkých prvkov, živlov, smerov, vibrácií a tradíciií
* zdieľanie vo vzájomnom súzvuku, spoločný rast a rozvoj, spoločný posvätný priestor, praktické návody a
získavanie praktických zručností vedmy...

Výcvik je otvorený pre všetky ženy, aj tie, ktoré už prešli podobnými kurzami, pretože naša škola käžiek a vediem obsahuje okrem iného aj prvky zatiaľ u nás nevyučované...
 
Bohyne, ktoré lietali s labuťami a bohovia, ktorí sa vznášali s orlami... Roztiahnite s nami svoje perute a staňte sa čarovnými, kúzelnými a osobnou mágiou sršiacimi ženami, ktoré obnovia svoju schopnosť vznášať sa k výšinám s labutími Bohyňami!
 
Približný obsah prvého zasväcovacieho a výcvikového výkendu:
- úvod do výcviku kňažky a vedmy
- trochu teórie, Bohyne rôznych kultúr a obrady na ich uctenie, ich odkaz dnešným ženám, kňažkám a vedmám
- archetypy Bohýň prislúchajúcich tomuto obdobiu roka v rôznych kultúrach, ich odkaz, váš osobný archetyp Bohyne
- úloha, význam, poslanie kňažky a vedmy v súčasnosti
- vytváranie posvätného priestoru a mystérium Bohyne v období zimného slnovratu podľa rôznych európskych tradícií
- vytváranie oltárov, rituálov, obradov, zasväcovacích ceremónií pre toto obdobie Kola roku v rôznych tradíciách
- posvätné gestá, farby, kamene, byliny, elixíry,  stromy, silové miesta, silové zvieratá a iné artefakty pre toto obdobie (aj vaše osobné ako kňažky a vedmy)
- miešanie vykurovadiel pre toto obdobie a pre napojenie na esenciu Bohyne a Boha tohoto obdobia roku
- vytvárenie esencií Bohyne pre toto obdobie Kola roku 
- spojenie s tajomstvom znovuzrodenia v praxi a pre život bdelej kňažky a vedmy
- prehĺbenie, obnovenie či ustanovenie kontaktu s Bohyňami tohoto obdobia roka a s Bohyňou v sebe - prakticky realizovateľnou cestou
- prepojenie života kňažky a vedmy s bežným životom dnešnej ženy
- tajomstvá a mystériá len pre účastníčky (resp. účastníkov) výcviku
- praktické cvičenia atď.
 
Niektoré zo špeciálnych tém prvého výcvikového víkendu vzľadom k obdobiu jeho konania (Alban Arthuari, Yule, Meán Geimhridh, Midwinter, Fionov deň, Kračún, Saturnálie, Opalie, Larentalie, Sol Invictus, Brumalie, Carmentalie):
- premena, transformácia, prerod, návrat k svojej pôvodnej vnútornej čistote, znovuzrodenie
- ohliadnutie a uctenie toho čo bolo (aj vplyv Bohyne, okrem iného, a múdrych žien, kňažiek, vediem)
- introspekcia a pohľad do svojho vnútra, spojenie a priblíženie sa k predkom a svojim múdrym predchodkyniam
- obnova, vnášanie svetla a návrat energie
- odhrnutie závoja zabudnutia
- stanovenie nových vízií a cieľov
- vzostup do svojho duchovného domova... 
 
Cena jedného víkendu:   69.- eur
Prihlášky:                          judita.peschlova@gmail.com

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: