Andělský seminář

Andělské léčení na rovině fyzické, psychické a karmické
Zasvěcení do andělských uzdravujících a hojivých energií

Naučte se praktikovat andělskou terapii a léčení v každodenním životě.
Na semináři se můžete naučit využívat hojivý a uzdravujíci potenciál v sobě samých.
Napojovat se jednoduchým způsobem na léčivé energie archandělů, především archanděla
Rafaela „Božího lékaře“. A tímto způsobem využívat své vnitřní zdroje k sebeléčení a také
k léčení druhých. Tato technika pomáhá všem, kteří se otevřou možnosti být ve spojení
se světlem a jeho posly - anděly a aplikovat jej jako esenci na uzdravování fyzických
a psychických těžkostí.
Kurz jako škola kouzelného života plného zázraků a hojnosti za pomoci světelných, nebeských bytostí, andělů, průvodců, ochránců a pomocníků.

Témata semináře:Energie a oblasti kompetencí archanděla Rafaela a všech andělů a archandělů
léčení, uzdravování a hojeníNapojení na vibrační pole a rozvíjení schopnosti vnímat energii a přítomnost andělůRozvoj léčitelských schopnostíPráce "média" při zprostředkování léčivého působeníVytváření a posilování léčivého prostředíLéčení sebe samaHarmonizace čaker na úrovni barevného spektra léčivých paprskůKameny, polodrahokamy, barvy a vůně

Andělé a archandělé léčení pomáhají vyléčit tělo, duši, mysl i srdce. Přináší nám vibrační
světelné paprsky spojené s uzdravující a omlazující mocí věčného zdroje a světlo jako
předobraz pramenů zdraví, mládí a nesmrtelnosti. Prostřednictvím zásahu andělů, jejich
pomoci a podpory získáváme léčitelské schopnosti a znalosti. Zasvěcením do světelného
vibračního paprsku andělského léčení odhalujeme v sobě spojení s léčivou energií univerza.
Archandělé nás tímto seznamují s praktickou stránkou použití andělské uzdravující energie,
pomáhají nám uvědomit si své nadání uzdravovat a povznést své nově získané schopnosti
na vyšší úroveň.
Zúčastníme se andělského zasvěcení přes napojení na léčivý kanál nebeské světelné
energie a vědomí archandělů léčení.

Termín: 16.-17.2.2013
Cena:      1970.- kč
Místo konání:  České Budějovice, Květ Radosti, nám. P. Otakara II 84/24

 

Termín: 23.2.2013

Cena 990.- kč

Místo konání: Svitavy

Kontakt: judita.andele@gmail.com


Lektorka: JUDITA PESCHLOVÁ

Je absolventka 5tiletého psychoterapeutického výcviku
a frekventantka Pražské psychoterapeutické fakulty, držitelka
certifikátů z kurzů různých terapeutických směrů a neverbálních
technik mj. Araretamy, Bachovy květové terapie a andělské terapie. Je
první praktikující držitelkou certifikátu ATP terapeuta andělské terapie
v Čechách i na Slovensku. Více než dvě a půl desetiletí se zabývá

studiem Tarotu a podobných médií povětšinou pod vedením
zahraničních učitelů a balkánské a keltské šamanky. Věnuje se praktické aplikaci andělské a
vílí terapie, Tarotu a jiným médiím v každodenním životě. Přednáší, publikuje, píše knihy a
návody, vede kurzy. Vystoupila jako host v televizních a rozhlasových pořadech. Vedla
pravidelné rubriky v Regeně a Meduňce. Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhů
života, Klub andělské terapie a Klub zhrzených žen. Zorganizovala První evropský andělský
den v Praze.

Termín: 16.-17.2.2013
Cena:      1970.- kč

Místo konání:  České Budějovice

Kontakt: judita.andele@gmail.com