DEN S TROJITOU BOHYNÍ SVITU LUNY (PANNA - MATKA - STAŘENA) - HEKATÉ   

 
Hekaté, v překladu Vzdálená, Z dálky jednající, Daleko dosahující či Daleko vrhající, byla pravděpodobně jednou z prvních původních Bohyní, předcházejících dokonce vznik světa mužských božstev. Její postavení se právě příchodem hierarchie maskulinní bohů změnilo. Ztratila (možná jen zdánlivě, ale přece) svou univerzální moc. Síla, která jí byla ponechána resp. která jí ztrátou moci zůstala, se zformovala do podoby trojitého Bohyně, odrážející tři tváře Luny a její změny v průběhu lunárního měsíce:
 
 
 
 
 
 
- panna (později Artemis, měsíční srp) 
- matka (Selene, lunární úplněk) 
- stařena (Hekaté, lunární Nov) 
 
z čehož vznikl mnohem později koncept tří základních ženských archetypů, a také:
 
minulost - přítomnost - budoucnost
 
zrození - život - smrt.
 
Hekaté (zprostředkovatelka mezi Dolním a Horním světem) byly přiřazeny tři sféry světa:
 
- nebe (s měsíčním světlem, proto je jedním z jejích symbolů pochodeň. Tady je Hekaté Zářící, Dávající světlo, Světelná, Noční poutnice, Ta s třpytivým závojem, uctívána v podobě plodivých paprsků Luny a jako strážkyně hranice mezi světlem a stínem.)
 
- zem (či spíše moře na Zemi, též přitažlivé síly Luny a plodnost. Tady je Hekaté Hlídací, Ochraňující, Léčitelka, Matka fauny, Dárkyně hojnosti a plodnosti skotu, Paní s mocí nad bylinami, jedy a protijedy, Strážkyně prahů, dveří, vrat a křižovatek, tzv. Hekaté ze tří cest /příp. rozcestí/, Ochránkyně poutníků, cestujících, bezdomovců a vyděděnců, ale i Vládkyně nad větry, bouřkami, krupobitím a požáry, Ničivá, Silná.)
 
- podsvětí (proto její spojení se smrtí, ale i se znovuzrozením a obrozením, a proto také její symboly souvisejícími s těmito jejími aspekty. Tady je Hekaté Pěstounka mládí, Patronka porodů, těhotných žen, Ochránkyně dětí, Strážkyně brány mezi životem a smrtí, Utěšitelka na posmrtné cestě, Vládkyně nadpřirozených sil, kouzel, kleteb a formulí, Paní démonů a nočních můr, Velká paní psů, Bohyně magie.)
 
Když musela Bohyně jako taková ustoupit mužským božstvům patriarchálního systému, sestoupila do tmy, do podsvětí, kam nepronikají sluneční paprsky (symbol mužské síly a mužského principu jako takového). Přetransformovala se do Hekaté, do bohyně se třemi tvářemi, do jedné bytosti se třemi dušemi nebo do tří těl s jednou duší.
 
Oslavy Velké Bohyně Hekaté:
 
* V únoru až v březnu ji uctívali v rámci oslav předků zvané Anthesteria Khoes, a to zejména obřadní večeří.
 
* V dubnu až v květnu byly obřady konané na její počest součástí oslav narození boha Apollóna, se kterým jako bohem slunečního svitu byla spojována jako paní svitu měsíčního. Navíc měli společnou vazbu na věštění i na lidi obdařené darem předpovídání, také na čarodějky. Slavnostní procesí v délce 16 km bylo u této příležitosti pořádáno v antické Didymě.
 
* 13. případně 16. srpna ji oslavovali jako Hecatesiu (někdy však 16. listopadu, týž datum ji vzývali iv rámci Hekatyni noci).
 
* Jako Paní rozcestí ji vzývali a oslavovali v rámci tajných obřadů 31. října nebo 30. listopadu.
 
* Poslední den každého lunárního měsíce se konaly tzv. Hekatyni večeře, související s fyzickou i duchovní očistou, úklidem a zbavováním se nepotřebných věcí, se zbavováním se negativních entit a úlitby bohům i neklidným duchům, s vypořádáním zapomenutých a nevyřízených záležitostí a splněním nedokončených úkolů. Cílem bylo vstupovat do každého nového měsíce bez zbytečného balastu jako "znovuzrození". Večeře se kladly na rozcestí, po ukončení rituálu si je brali nemajetní lidé.
 
Od konce listopadu nastávají dny i noci kouzelné a kouzelné Hekaté. Den před svátkem vzdáleného symbolu její podoby jako panny a zářivé lunární bohyně, Lucie, budeme mít možnost věnovat jí celý den v rámci přednášek, tajných zasvěcení, obřadů, rituálů atd., A konečně sundat po tisíciletí uměle udržovaný závoj z její krásné a milující obličeje , aby na nás mohla již dohlížet svobodně, aby se přes návrat k její síle mohli všechny ženy vrátit ke své vnitřní Bohyni pokud své vlastní vnitřní síle jako zářivé bytosti plné jiskřivého světla ...
 
Setkáme se tedy s Největší z bohyň a Duší Vesmíru, s Hekaté, 12. a 13.11.2016 v Rychnově nad Kněžnou.
 
 
Náplň našeho společného víkendu se vznešou a tajemnou Hekaté:
 
* Přednáška o Hekaté
 
* Archetypální práce se světlem a stínem, atributy Hekaté 
 
* Hekaté  a celistvý archetyp Ženy
 
* Hekaté jako Bohyně porodů, narození, těhotných žen či žen toužících po dítěti a obřad Hekatina zasvěcení
 
* Velký rituál Hekaté
 
* Tajné zasvěcení Velké Bohyně Hekaté
 
* Žena čarodějka a kněžka Hekaté
 
* Obřad Hekatiných bylin a vykuřovadel
 
* Rituál znovuzrození a hluboké transformace pod patronátem Hekaté
 
* Obřad hojnosti a šťastné budoucnosti pod vedením Hekaté
 
* Završení cyklu s trojitou Bohyní začátků, průběhů i všek konců...

 

Termín:                     12.-13.11.2016

Místo konání:          Rychnov nad Kněžnou

Vložné:                       2.280 Kč

Kontakt:                     judita.peschlová@gmail.com

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: