Mystérium Bohyne

 

SEMINÁR: MYSTÉRIUM ŽENY – MYSTÉRIUM ODHALENEJ BOHYNE

Kto je záhada menom ŽENA?

Nadišiel čas odhaliť ženu, sňať závoj a odkryť predtým nikdy neodhalené!

Pochopenie ženy je kódom odhaľujúcim jej mystériá, a tým i mystéria sveta.

Poznanie ženy v sebe vám dodá nevídanú silu!

Žena je klenotom, truhlicou so skrytými pokladmi. Kľúč k nej máme v rukách, len ho konečne opäť po stáročiach použiť!

Tento seminár vám nielen ukáže, kde hľadať tento kľúč, lež i zámok, ktorý sa ním pred vami otvorí ako veľký zázrak života. Ak ho vložíte do správneho zámku uzriete a budete naďalej žiť krásu a blaženosť celého Stvorenia! Nastúpite cestu k vnútornému vedomiu ženy, za svetlom v sebe, za svojou nespochybniteľnou výnimočnosťou. Zažijete návrat k sebe samej, k svojej podstate a k zdroju. Napojíte sa na ženskú prasilu a múdrosť ženy i kruhu žien. Prijmete ženu v sebe a silu ženského aspektu. Vrátite sa k svojej skutočnej a pravdivej prirodzenosti, vnímavosti, intuícii, k svojim ozajstným ženským koreňom – k Bohyni v sebe...

Vedeli ste, že žena je skutočným  zázrakom bytia plným úžasných vlastností a tvorcom darov mužskému aspektu v človeku?

Vedeli ste, že Stvoriteľ stvoril ženu ako krásnu stránku stvorenia, aby sa mohol muž v sebe objaviť a prejaviť svoju mužnosť?
 
Vedeli ste, že žena bola určená za tvorivú silu v človeku?

Už ste niekedy sami seba spýtali, prečo bola a dodnes zostala žena záhadou, a prečo dnešná žena túži po uznaní?

Prečo naďalej plytvať pokladmi, keď prebudením Tvoriteľky v sebe môžete vytvárať svet krásy v jej najvyššej podobe? Prečo nebyť namiesto ničiteľom jeho staviteľom? Prečo nepreniknúť k pravde, ktorú väčšina ľudí v žene ešte neobjavila, nespoznala neodhalila? 

Spojenie ženskosti s životodarnou silou existovalo už v neolitických dobách. Žena bola – a stále je - bránou, ktorou vstupujeme do tohto sveta. Ak pochopíme ženu ako všeobecný životodarný fenomén a porozumieme i žene v sebe samých, pochopíme aj to, akí ľudia boli i sú a tiež, čím by sa mohli stať. Životodarné sily stelesnené ženským princípom zohrávali rozhodujúcu úlohu vo všetkých formách uctievania života na našej planéte. Žena na piedestály svojho právoplatného miesta v bytí človečenstva bola tým aspektom, cez ktorý sa už naši dávni predkovia snažili pochopiť svoj svet a dostať odpovede na večné všeľudské otázky o tom, odkiaľ pochádzame a kam sa po odchode z tohto života vrátime. Žena bola odjakživa nositeľkou i symbolom posvätných tajomstiev. Je zdrojom i obnoviteľkou všetkých foriem života. O tom svedčia mnohé z jej mytologických, archetypálnych, symbolických i historických podôb: Izis, Nut, Maat, Ištar, Aštarté, Lilit, Demeter, Koré, Artemis, Diana, Ceres, Kybelé, Rhianon, Bridget, Šechina i Kráľovná nebies, Mária, svätá Bohorodička...

Prepojením dávnych dedičstiev ženského mystéria, mýtov i symbolov s moderným svetom dnešných žien sa všetky ženy, a tým i ich súčasný svet zahrnujúci ako ženský tak i mužský princíp, úctu k obom aj úctu k láske, ľudskému potenciálu, k najvyšším hodnotám ľudského potenciálu, sa posunieme míľovými krokmi vpred k oduševnenej, vedomej budúcnosti žitej v súlade s Bohyňou, Veľkou Matkou, planétou Zemou.      

Lektorka:                           Judita Peschlová

Miesto konania:              

Termín:                        

Cena seminára:              

Záloha:                                

Kontakt:                             

Poznámka:                         počet účastníkov obmedzený